Skip to content

Mijn cultuur is de beste

Steeds meer accentlozen roepen dat hun cultuur de beste is. De immigrant zou die cultuur moeten overnemen of oprotten. En ze geven ook nog een argument met twee premissen. Ten eerste hun cultuur verdwijnt. Bijvoorbeeld Edith Schippers is bang dat haar dochter straks een boerka moet dragen. Ten tweede hun cultuur is de beste. Zij concluderen zoals de Borg in de serie Star Trek: Resistance is futile. You will be assimilated.

Ik vroeg de accentloze: ‘Hoe weet je dat jouw cultuur de beste is? Immers anderen denken hetzelfde.’
Hij antwoordde: ‘Wij hebben betere waarden. Bijvoorbeeld wij accepteren homo’s, behandelen vrouwen gelijk, we martelen niet etc. Onze waarden zijn beter, dus onze cultuur is beter.’
‘Wacht even,’ zei ik, ‘jij zei dat dé waarden hetzelfde zijn als dé cultuur. Jouw argument is dus: onze cultuur is de beste omdat onze cultuur de beste is.’

De accentloze geeft nooit op: ‘De superieur,’ zei hij, ‘heeft een extra zintuig, is intelligenter dus ook objectiever. De inferieure snapt dit niet. Immers de mier weet ook niet dat de mens haar meerdere is.’

Ik wil deze argumenten weerleggen en beweren dat we goede redenen hebben om niet over superieure en inferieure culturen te praten.

Waarderelativisme is machiavellisme
Ik geef toe dat we rationele redenen kunnen hebben om sommige waarden voorrang te geven. Stel dat het Jantje’s hobby is om mij te vermoorden en ik geloof in het recht op leven. Zijn of mijn waarde moet voorrang hebben. De waarderelativist meent dat we geen onderscheid kunnen maken en dat het recht op leven niet superieur is aan het plezier om iemand te vermoorden. Wacht even, zeg ik, zo belanden we in machtsdenken. Want zonder waarde-hiërarchie zal de sterkste zijn waarde aan de zwakste opleggen.

Ik kan rationeel bewijzen dat het recht op leven superieur is aan het moordplezier. Door ruimtegebrek heel kort. Doe zelf een gedachte-experiment: stel je voor dat je onsterflijk en onvernietigbaar zou zijn, zonder plezier en pijn. Je zou ook geen waarden hebben. Dus waarden, moraal en gedragsregels hebben vooral te maken met ons overlevingsinstinct en fundamentele biologische en psychologische behoeftes.

Sommige waarden zijn beter dan anderen, maar hieruit volgt niet dat de ene cultuur beter is dan de andere. Schippers kon haar ‘probleem’ oplossen zonder een theorie van superieure culturen.

Waarden zijn beter te verdedigen dan culturen
Neem een SGP-er die homo’s als gedrochten beschouwt en de vrouwen als aanrechtbeestjes. De accentloze beschouwt deze SGP-er als onderdeel van zijn cultuur. Maar Tofik Dibi, Khadija Arib en Ahmed Aboutaleb, die homo’s accepteren en vrouwen als gelijk beschouwen, zijn volgens de accentloze inferieuren, alleen omdat zij lid zijn van een ‘inferieure cultuur’. Wat is de logica hiervan?

Als je over superieure waarden praat in plaats van superieure culturen, heb je dit probleem niet. Je kan dan in groepen sommige waarden met rationele argumenten verdedigen. Je kunt bijvoorbeeld samen met een SGP-er de rechtsstaat verdedigen. Je kunt samen met Dibi homorechten verdedigen en met Arib vrouwenrechten.

Onrecht en sociaaldarwinisme
We kiezen psychologisch voor het goede; het slechte mag verdwijnen. We willen de beste TV en het slechtste bedrijf mag failliet gaan. Men zal op dezelfde manier handelen als men over culturen in superieur/inferieur denkt. Als een SGP-er en Tofik Dibi solliciteren, zal de werkgever de SGP-er kiezen, vaak onbewust. Immers de superieure mag blijven en de inferieure mag verdwijnen. Wie in wij-zij denkt, neigt ook het geld, macht, rechten en privileges onrechtvaardig te verdelen.

Wie de Irakezen als inferieur ziet, denkt dat hij meer recht op hun olie heeft, of trapt in de leugen dat Bush hen wilde bevrijden. Wie de Palestijnen als inferieur beschouwt, denkt dat Israël recht op hun land heeft. Dit is sociaaldarwinisme.

Onrechtvaardige en sociaaldarwinistische culturen zijn inferieur.

Voeg de daad bij het woord
Sterker nog, ik heb de beste cultuur. Als een intelligente cafetariaklant heb ik de meest gezonde waarden gekozen, niet de lekkerste. Als tiener absorbeerde ik oosterse wijsheden. Van de religies leerde ik de gulden regel. Dit betekent dat rationele argumenten neutraal moeten zijn, onafhankelijk van je toevallige situatie. Van de atheïsten leerde ik dat het irrationeel en immoreel is om beslissingen te nemen op basis van onbewezen premissen, zoals God’s bestaan.

Zodanig heb ik de allerbeste cultuur in de wereld. Hoe weet ik dat? Ik heb het extra zintuig van de superieur. Mocht je twijfelen kan ik mijn superioriteit rationeel bewijzen.

Als het argument van de accentloze goed is, dan moeten jullie als makke schapen achter mij aanlopen en mijn waarden zo snel mogelijk adopteren. Ik begrijp ook dat jullie inferieuren dit niet kunnen begrijpen. Daarom vraag ik jullie slechts toe te geven dat ik het argument van de accentloze heb weerlegd. Of je gaat in mijn cultuur assimileren, of je praat niet meer in termen van superieure en inferieure culturen. Maar je mag altijd individuele waarden verdedigen.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofie

One Comment

 1. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik vind de islam veruit “superieur” aan het jodendom en christendom. En ik denk ook dat die dat ook ís. Dat houdt natuurlijk niet in dat moslims “superieur” zouden zijn of joden en christenen inferieur.
  Je moet ook niet zozeer uitgaan van religies, maar hele normale wetten met regels waarin normen en waarden centraal staan.
  Het is nogal idioot als je als jood, als je per se in een god wilt geloven, gaat beweren dat van alle volkeren en stammen die god heeft geschapen, er maar eentje was/is die echt in god gelooft en het daarom terecht is dat de joden uitverkoren zijn door god met het recht om in Zijn naam te moorden en hele bevolkingen uit te roeien met een verbod op vredesluiting.
  Het is immers een vernedering t.a.v. je god als hij maar in één gevalletje er in is geslaagd dat mensen hem vertrouwden, maar in alle andere gevallen (en dan hebben we het ondertussen over miljarden mensen sinds de schepping) heeft gefaald. Als ik god was, zou ik het niet pikken.
  Maar ondertussen is de hele huidige Joodse Staat Israël op dit gegeven ontstaan en, we kunnen er niet onderuit, dat is in feite een enorme prestatie, zeker als je bedenkt dat zo’n 3500 jaar geleden de joden te maken hadden met 7 stammen, alle groter dan zij, (het Joodse volk zou destijds uit 600.000 leden bestaan) en ook in ’48 er zelfs minder dan 600.000 waren die het Palestijnse land binnenviel, maar er maar liefst 7 landen waren die tegen hen vochten. De bevolking van die landen geloofden niet in de Joodse god en doen dat nog steeds niet. Die landen zijn alle verslagen en het effect laat zich tot op de dag vandaag nog steeds zien.
  Echter het is echt niet het werk van een god geweest. De joden kregen hulp van 57 landen, merendeels “christelijk”. Joden willen niks van Christus weten. Misschien wel terecht. Bedenk dat Hitler ook een christen was.

  Bovenstaande is “mijn” verhaal. Ik had het al min of meer “bedacht” toen ik een jaar of 30 was, dus zo’n 35 jaar geleden.
  Ik ben een jood. Is dat iets om trots op te zijn? Als ik naar de “Joodse Staat Israël kijk zou ik me dood moeten schamen. Maar wat heeft een jood eigenlijk om trots op te zijn, zo’n 100 jaar geleden? Ik zou het in alle oprechtheid niet weten.
  Als Nederlander of Groninger zijn er natuurlijk best dingen te benoemen waar ik trots op zou kunnen zijn. En als ik in Israël zou wonen zou ik als Israeliër zou ik ook talloze dingen kunnen benoemen. Als iemand uit “mijn” land iets wint dan zou ik me met hem/haar “superieur” voelen. Zo werkt dat nu eenmaal.
  Albert Einstein was ook een jood. Daar ben ik dan weer wel trots op. Ook al omdat hij de “Joodse Staat” fascistisch noemde.
  In de Koran zegt Mohammed dat het onzin is dat de joden werden vervolgd omdat ze Jezus zouden hebben gekruisigd. Dat was hun werk immers helemaal niet.
  Hij wijst de joden er ook op dat ze natuurlijk gelijk hebben als ze zeggen dat Jezus niet de zoon van god is, maar dat ze de christenen wel dienen te respecteren om hun opvattingen daarover. Want ook voor hem zijn Jezus en Maria “heiligen”. Je zult geen kwaad woord kunnen lezen over hen in de Koran.
  Er is nog iets heel belangrijks waar hij de joden voor waarschuwde. Hij zegt tegen ze dat als ze zich voortdurend superieur opstellen jegens anders of niet-gelovigen en zeggen dat als ze die mensen in oorlogen verslaan o.i.d. daarbij de hulp hebben gekregen van god of zelfs in naam van hem dat hebben gedaan, dan zal dat onvermijdelijk leiden tot grote weerstand. Ze zullen als een gevaar worden gezien.
  Hoewel dit in de Koran staat, heeft dit uiteraard niets met een geloof of religie te maken.
  Maar hoe zit het dan met de “waarden”?
  In de Bijbel staat praktisch letterlijk dat vrouwen “minderwaardig” zijn omdat ze voortgekomen zijn uit de man. Zij dienen zich dus derhalve totaal ondergeschikt te maken aan de man.
  Als een man een zoon baarde (later is die dus pas uit de vrouw gekomen) was dat zijn werk. Was het een dochter dan was het het werk van god. Jammer, maar helaas.
  Mohammed heeft met deze opvatting de spot gedreven.
  Echter hij realiseerde zich wel dat overal ter wereld de vrouwen compleet werden onderdrukt, maar hij heeft tips gegeven en zelfs wetten uitgevaardigd om de positie van de vrouw te verbeteren. Hij erkende wel dat die onderdrukking nu eenmaal bij de “culuur” hoorde, maar dat je je als vrouw wel tegen kon verzetten al zou dat lastig zijn.
  Eén van z’n tips was om zich niet te kleden om mannen te behagen.
  Tot op de dag van vandaag kleden vrouwen zich om er mooi uit te zien. Mannen doen dat zelden of althans veel minder.
  Zie dit over mensenrechten: http://is.gd/ZGHfmr “Zo verbiedt de sharia discriminatie op grond van etniciteit – behalve wanneer dat samenvalt met onderscheid tussen moslims en niet-moslims; erkent het vrouwen als vrije individuen maar niet-gelijkwaardige, erkent het vrouwen als handelingsbekwame personen in het economisch verkeer (in Nederland werd dit pas in 1956 in de wet vastgelegd), gaf het vrouwen een beperkt recht om te erven waar zij voordien geërfd werden, verkregen vrouwen (in beperkte mate) het recht om in juridische procedures te getuigen en is een huwelijk waar de vrouw niet mee heeft ingestemd van rechtswege ongeldig.”
  Dat “erfrecht” was een enorme verbetering. Destijds mochten vrouwen niets erven en sterker nog, nog steeds geldt dit bij de joden. In Nederland is dat weliswaar niet toegestaan, maar in Engeland wel en uiteraard in Israël ook.
  Opmerkingen hierbij: “Niet-gelijkwaardig” is “Anderswaardig”. Een vrouw is niet gelijkwaardig aan een man als ze tegen elkaar hardlopen. Maar bijvoorbeeld wat seks betreft dienen man en vrouw elkaar geheel gelijkwaardig te behandelen en als een man de vrouw niet voldoende bevredigt is dat óók een reden om te scheiden.
  Bedenk dat dit dus al 1400 jaar geleden is vastgelegd, maar nog steeds, het heeft niet zozeer met een geloof te maken. Het is niet een god geweest die de regels heeft vastgesteld, maar het was Mohammed c.s.
  Er wordt wel eens beweert dat als we niet oppassen we allemaal geïslamiseerd zullen worden. Nog nooit is iemand in staat geweest om ook maar iets aan te tonen wat wijst op enige vorm van islamisering.
  Maar je zou natuurlijk het voorgaande dan wel eventueel aan kunnen wijzen als “islamisering”. En dán zou ik best nog wel wat meer islam in Nederland willen zien.

Comments are closed.