Skip to content

Komt er een grote genocide?

Mijn verklaring voor de grote verschuiving naar rechts is dat de Westerling uit overlevingsinstinct zich klaarmaakt voor een genocide op wereldschaal.

Moderne wetenschap ontdekt steeds meer dat een onbewust deel van het brein beslissingen neemt met vooral egoïstische redenen, gericht op zelfbehoud. Het bewuste gedeelte van het brein fantaseert er zelf een verhaal bij, een verhaal dat weinig met de echte redenen te maken heeft. Ik zal de echte onbewuste redenen voor het succes van populisme geven.

Toekomstangst

De economie stagneert en het brein is niet optimistisch over het herstel. Herstel betekent meer productie en meer consumptie, wat leidt tot een catch-22-situatie. Productie en consumptie leiden tot grotere klimaatverandering. Het Pentagon voorspelt dat deze verandering tot een globale catastrofe kan leiden met miljoenen doden in oorlogen en natuurrampen. De grote Europese steden verdwijnen onder water en er heerst een Siberisch klimaat. Grote werelddelen zullen onleefbaar zijn: verdronken, veranderd in hete woestijnen of te koud voor leven. Het Pentagon voorspelt anarchie en oorlogen op wereldschaal en overal asielzoekers.

Daarnaast zal men steeds meer overlevingsmiddelen nodig hebben, zoals olie en andere grondstoffen, water en landbouwgrond. Deze overlevingsmiddelen worden echter schaarser. Volgens het World Wildlife Fund zullen we binnen vijftig jaar twee nieuwe planeten moeten koloniseren als we in hetzelfde tempo blijven consumeren. De grondstoffen zullen in 2050 op zijn. Dus economisch herstel is zelfmoord.

Nieuw opkomende machten zoals China, India en Brazilië worden rijker en verbruiken meer. Hun burgers eten niet langer alleen rijst, maar ook vlees, dat veel schadelijker is voor het milieu en veel meer landbouwgrond nodig heeft. Ze stappen over van de fiets naar de auto. Bovendien worden ze steeds beter opgeleid en banen verhuizen naar deze landen. Ook intellectuelen, zoals wetenschappers, verhuizen nu vaker naar China dan naar het Westen. Hierdoor verliest het Westen aan ontwikkelingskracht.

Westerlingen zijn bang dat kunstmatige intelligentie, robots en 3D-printers de banen bedreigen. Zelfs als de economie herstelt, wordt de werkgelegenheid schaars.

Machtsverlies

Volgens voorspellingen zullen China en India binnenkort een groter bruto binnenlands product hebben dan Europa en de VS. Dit geeft hen meer macht en een grotere kans om overlevingsmiddelen te bemachtigen. China infiltreert Afrika en koopt daar massaal landbouwgrond.

Het Westen verliest ook macht door ontwikkelingen in het volkenrecht. Het volkenrecht verandert geleidelijk van de wet van de jungle naar rule of law; het wordt steeds rechtvaardiger en nivelleert de macht. Karen Alter illustreert dit in haar boek ‘The New Terrain of International Law’. Tijdens de Koude Oorlog waren er zes internationale hoven, die slechts 373 bindende uitspraken hebben gedaan tussen 1945 en 1989. Daarna groeide het aantal hoven tot 24, die inmiddels 37.000 bindende uitspraken hebben gedaan. Meer gelijkheid in macht betekent minder macht voor het Westen om overlevingsmiddelen te bemachtigen. Daarom groeit in het Westen het negatieve sentiment tegen de VN, het volkenrecht en internationale hoven.

Technologie wordt steeds goedkoper, toegankelijker en vernietigender. Dit geeft veel macht aan individuen in de Derde Wereld. Deze mensen zullen niet langer accepteren dat het Westen hen tirannen oplegt en hun overlevingsmiddelen ontneemt. Zij zullen steeds vaker aanslagen plegen.

De finale oplossing

Het onbewuste westerse brein heeft deze informatie uit de media opgepikt en een oplossing bedacht: genocide op wereldschaal. Genocide zou de consumptie, de milieuvervuiling en de concurrentie om overlevingsmiddelen verminderen en de klimaatverandering vertragen.

Bijvoorbeeld, olie – de allerbelangrijkste grondstof voor ons voortbestaan – is voornamelijk in islamitische landen te vinden, dus men zou eerst de moslims willen uitroeien. Het bewuste brein verzint nepverhalen om genocide te rechtvaardigen. Men beschrijft moslims als gevaarlijk, als jihadisten die de wereld willen veroveren, islamiseren of het Westen vernietigen.

Het brein vindt ook sociaaldarwinistische smoezen: het superieure Westen heeft meer rechten dan de inferieure Derde Wereld. De superieuren mogen de inferieuren voor hun eigen doeleinden als wegwerpvoorwerp gebruiken. Daarom vindt 52% van de Trump-aanhangers dat zwarten ‘minder ontwikkeld’ zijn. Daarom praten populisten over ‘onze superieure cultuur’ en spreekt Wilders over de barbaarse islam. Daarom gebruiken populisten dehumaniserende taal, aangezien dit een van de voorwaarden is om genocide te accepteren.

Maar de genocide in de Derde Wereld leidt tot verzet en protest in het Westen. Migranten worden steeds mondiger en krijgen meer politieke macht. Ze radicaliseren en plegen aanslagen.

Bovendien moet de witte Westerling de overlevingsmiddelen met de migranten delen. Als de wereldeconomie instort en de transportkosten stijgen, moet men al het voedsel lokaal produceren. Er is echter onvoldoende land om iedereen te voeden. Dus het onbewuste brein verzint smoezen om ook de lokale migranten te kunnen uitroeien of aan te moedigen te vertrekken, zoals Wilders wil.

Daarom worden populisten steeds populairder: zij zaaien angst en haat die de opkomende genocide zullen rechtvaardigen. Populisten beloven ons lebensraum.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inFilosofie

3 Comments

 1. Zonder meer een prima poging tot een visionair, doch nogal apocalyptisch toekomstbeeld. Ik vind he geopolitieke point of view tot op zekere hoogte aannemelijk, maar opvallend eenzijdig geschetst. Ik constateeer zwart-wit denken in je analyse. Is het Westen echt alleen maar de Grote Boosdoener? Over bv de exorbitante rijkdom (en uitbuiting) van zakkenvullende oliesjeiks geen woord. USA kent toch ook talloze progressieve Democraten, 65 % van de NLers heeft niet op Wilders gestemd.
  Mijn punt is, je creëert vijanddenken met dit stuk. Doen we er niet beter aan de menselijke soort als geheel als al te vaak roofzuchtig te beschouwen?
  Gaat het vervolgens dan niet veeleer over armoede vs rijkdom? Is rauw kapitalisme worldwide wide niet de onderliggende issue, als het gaat om uitbuiting, landjepik, of het gebruik van orgastisch oorlogsgeweld, tot genocide aan toe?
  De mens als soort is blijkbaar geneigd tot alle kwaad, en dat gaat dwars door alle volkeren en culturen heen.
  Laten we dus met name de fascist in ons zelf/ in onze eigen natie herkennen en bevechten.

  • Mihai Mihai

   Wat denk je dat de Nederlanders gaan doen als er geen eten meer is? Zouden ze zeggen: “ok we laten ons kinderen sterven”? Of gaan ze een ander land aanvallen waar er wel eten is?

Leave a Reply