Skip to content

Je hebt geen recht om op Wilders te stemmen

Sinds PVV de grootste in de peilingen is, hoor ik drie argumenten ter verdediging van de Wildersstemmers: het zijn proteststemmers, ze hebben het recht om naar hun hart te stemmen en Wilders zegt ook goede dingen. Deze argumenten zijn slecht.

Natuurrechten en politieke rechten
Er zijn twee soorten rechten: natuurrechten en politieke rechten. Je hebt natuurrechten voordat je enige afspraak met andere mensen maakt, ook voordat de staat jou rechten gunt. Bijvoorbeeld je hebt het recht op leven, op vrijheid, om niet gemarteld te worden etc. Deze rechten zijn verbonden met ons overlevingsinstinct. Ze verzekeren dat we langer leven en dat we onze fundamentele biologische en psychologische behoeftes redelijk kunnen bevredigen. Je hebt deze rechten ongeacht wanneer in de geschiedenis en in welk land je geboren zult worden. De staat heeft zijn bestaansrecht slechts te danken aan het beschermen van deze rechten.

Politieke rechten heb je als gevolg van afspraken met andere mensen. Je debatteert, onderhandelt, je beslist democratisch. Bijvoorbeeld we zouden onderling kunnen afspreken dat iedereen het recht op één ijsje per dag heeft, bij een temperatuur boven 35 graden. Deze rechten zijn ook makkelijker in te ruilen of worden afgeschaft en veel ervan zijn niet evident met het overlevingsinstinct verbonden.

Definitie van een recht
Ik zie een recht als best geschetst als een argumentatieve troefkaart – een premisse in een argument, die zwaarder weegt dan andere premissen. Het is slechts een vrijheid, een claim dat als je voldoende kracht zou hebben, je vrij zou zijn om de wereld te veranderen (of onveranderd te houden), tegen de wil van anderen; en als anderen moreel en voldoende rationeel zijn, jou zouden helpen. Een recht is dus niet afhankelijk van een wetgever, noch van je vermogen om het recht af te dwingen. Want anders is recht slechts macht.

Democratische besluiten zijn slechts legitiem als ze aan twee eisen voldoen: (1) ze schenden geen natuurrechten en (2) ze ontaarden de democratie niet in een dictatuur.

(1) Verzekeren van natuurrechten

Een anonieme schrijver zei dat democratie twee wolven en een lam is, stemmend over de lunch; en echte vrijheid geeft het lam een veto over de stemming. Dus de wil van de meerderheid is niet bij voorbaat legitiem. Het is slechts legitiem zolang de natuurrechten verzekerd zijn. Ook Paul Scholten, één van de grootste Nederlandse rechtsgeleerden en Eerste-Kamerlid, zag dat democratie begrensd is: ‘Wat ik in goede consciëntie niet màg en niet kàn doen, zal ik ook niet doen ter wille der wet.’

Bijvoorbeeld als (bijna) alle niet Joodse Nederlanders in een referendum zouden beslissen om de Joden te vergassen, zou het besluit illegitiem zijn. De Joden (en hun verdedigers) zouden niet verplicht zijn om zich aan dit besluit te onderwerpen. Zij zijn volstrekt vrij te vluchten of zich met geweld te verdedigen. En hun strijd is legitiem.

De meeste (als niet alle) natuurrechten staan al in de grondwet en in mensenrechtenverdragen. Gelukkig. Denk bijvoorbeeld aan het recht op leven, vrijheid van slavernij, het recht op een eerlijke rechtszaak.

Neem bijvoorbeeld het recht op een eerlijke rechtszaak. Het is een natuurrecht want je zou het willen ongeacht onder welk regime je geboren zou zijn. Stel je voor dat je blauwe ogen zou hebben en de meerderheid in een referendum beslist dat iedereen een eerlijke rechtszaak krijgt, behalve mensen met blauwe ogen. Je zou jezelf niet mogen verdedigen, je zou zelfs voor de rest van je leven vast mogen zitten, zonder tussenkomst van een rechter. Het OM zou het bewijs mogen vervalsen, de getuigen zouden mogen liegen, de rechters zouden slechts voor jou nieuwe wetten uit hun duim mogen zuigen tijdens de rechtszaak. Sterker nog, de rechters zouden slechts mensen met blauwe ogen de doodstraf kunnen geven.

Je zou dom zijn te denken dat de meerderheid altijd gelijk heeft en jij een plicht hebt om zulke wetten te eren; net zo dom als Socrates die zich door valsspelers liet vergiftigen. Slimmer is te denken dat je vrij bent te vluchten of ten strijde te trekken.

Dus democratie kent haar grenzen: ze mag niet aan natuurrechten komen.

Nu stel je voor dat Partij X de witte strepen op de fietspaden één millimeter breder wil maken en dat ik verliefd op brede fietspadstrepen ben. Maar X wil ook de mensen met blauwe ogen vergassen; deporteren; hun stemrecht en het recht op een eerlijke rechtszaak ontnemen; hen andere natuurrechten ontzeggen. Heb ik het recht om op een dergelijke partij te stemmen, als proteststem, of als de partij ook goede dingen zegt? Het is misschien legaal, maar vanuit het oogpunt van natuurrecht, moreel en rationeel bekeken, zeg ik ‘nee’.

(2) Democratie kent geen zelfmoordrecht

In een democratie mag je alle denkbare wetten aandragen, zou je denken. Maar niks is minder waar. Stel dat Pietje Puk wetten wilt die de machtsbalans definitief in zijn voordeel ontwrichten. Vanaf nu wil hij altijd het laatste woord. Of regels maakt zodat hij altijd de verkiezingen wint. Ook als Pietje een meerderheid overtuigt, blijft de minderheid vrij en heeft geen plicht om zich aan deze wetten te onderwerpen. In Roemenië, onder Ceausescu, had de kleine groep rebellen het recht op revolutie, zelfs al mocht de meerderheid de tiran in het zadel zien zitten.

Dus de wil van de meerderheid blijft slechts legitiem zolang hij de macht onder de burgers voortdurend herverdeelt en niemand krijgt veel te grote, of onverdiende macht, voor een onbeperkte tijd. In een democratie heeft niemand voor altijd het laatste woord.

Daarom mag je niet op Wilders stemmen

Laten we een paar van zijn uitspraken bekijken, die deze twee kenmerken hebben: ze schenden natuurrechten en pielen aan de machtsbalans.

Na zijn bezoek op Guantánamo oordeelde hij: ‘Schone cellen, behoorlijk eten, correcte behandeling.’ En hij wilde een Nederlandse Guantánamo bouwen.

Je mist op Guantánamo al je rechten. Je kan daar voor de rest van je leven belanden, zonder verwijsbrief van een rechter. Noch mag je de staat voor de rechter slepen en een eerlijke rechtszaak eisen. Op Guantánamo word je gemarteld en soms sterf je zonder dat je familie recht op onderzoek heeft. Zonder dat je familie het recht heeft om de staat aan te klagen.

Wilders wilt ‘radicalen’ grondrechten ontnemen. Hij wil de rechters vervangen omdat ze op D66 stemmen. Hij pleit voor administratieve detentie, zonder tussenkomst van een rechter. Hij wil Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beperken. Deze dingen suggereren dat hij streeft naar een almachtige staat, waar de regering burgers grondrechten kan ontnemen en zelf beslist wie de ‘radicalen’ zijn. Als premier Wilders zegt dat ik linksradicaal ben, dan heeft hij het laatste woord en ik verlies mijn grondrechten, dus mag ik mijn dagen definitief op Guantánamo slijten.

Wilders verkoopt zichzelf als verlosser van de islam en de linkse kerk. Maar hij verstoort de machtsbalans definitief in zijn eigen voordeel, als je naar de gevolgen van zijn voorstellen kijkt.

Apartheid
Hij wil dat moslims minder rechten hebben. Hij verzette zich tegen Aboutaleb als burgemeester en Khadija Arib als Kamervoorzitter. Volgens hem de “moslimgemeenschap…ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland…”

Hiermee schendt Wilders een natuurrecht, want hij discrimineert, hij zegt dat een mens minder fundamentele rechten heeft dan een ander. Dat is precies zoals ik zou zeggen dat vrouwen, homo’s of mensen met blauwe ogen niet zouden mogen stemmen, of zich niet verkiesbaar zouden mogen stellen.

Uitzettingen
Wilders schendt een natuurrecht als hij alle buitenlanders, ook derde generatie, wil ‘aanmoedigen’ te vertrekken. Dat is precies zoals Mohammed Bouyeri – met Saoedisch geld – een partij zou oprichten en Joden of andere Nederlanders uit Nederland zou aanmoedigen te vertrekken.

Mijn stelling is dat gelijke burgers de grens van natuurrechten en van de democratie schenden als zij denken elkaar te mogen aanmoedigen om op te rotten. Stel dat ik mijn (voor 100% Nederlandse) buurvrouwen – die voortdurend geluidsoverlast veroorzaken – zou vertellen: “Ik vind jullie ongewenst. Waarom migreren jullie niet naar een ander land?” Aanmoedigende mensen kunnen tamelijk opdringerig en benauwend worden, vooral meerderheden.

Wilders schendt drie natuurrechten als hij denkt om hier geboren Nederlanders (Marokkaanse criminelen) het land uit te kunnen zetten, inclusief hun familie. Ten eerste is het een natuurrecht om niet gestraft te worden voor de daden van een ander. We bestraffen de familie van Jasper S of Joran van der Sloot ook niet. Ten tweede verstoort Wilders ook de machtsbalans definitief in zijn voordeel. Want als je een Lucia de Berk bent en je wordt gedeporteerd, kan je je onschuld vrijwel nooit meer bewijzen. Ten derde, geen staat heeft het recht om onherroepelijke straffen te geven.

Veto-burger
Sterker nog, het is ondenkbaar dat we op het idee zouden komen om Lucia of haar ouders te deporteren. En omdat voor Wilders ondenkbaar is om zoiets met een andere Nederlander te doen, maar wel met een allochtoon, dit suggereert dat Wilders zichzelf als een veto-burger ziet.

De veto-burger heeft tenminste één extra recht, het recht om andere burgers hun onvervreemdbare rechten te ontnemen, of voor zichzelf extra rechten in leven te roepen. De veto-burger heeft het laatste woord.

Wat nu?
Ik bepleit geen verbod op PVV, noch wil ik jouw recht om op PVV te stemmen wettelijk ontnemen. Want dat zou Nederland in een dictatuur veranderen. Ik zeg slechts dat je, stemmend op Wilders, het niet vol kan houden dat je moreel en rationeel bent. Het is legaal maar antidemocratisch en natuurrechtelijk illegitiem. Je speelt vals.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inBeste BlogsFilosofie

9 Comments

 1. In een ideale democratie zouden alle kiezers rechter zijn en de politici advocaten.
  Maar in werkelijkheid zijn de kiezers tv-kijkers en zijn politici Silvio Berlusconi.
  Politiek is één groot mediacircus waarbij een hoog kijkcijfer ongeveer hetzelfde is als veel stemmen.
  Wilders maakt niets waar mensen bewondering voor hebben.
  Wat hij doet is vergelijkbaar met belletje trekken, ramen ingooien, vieze woorden op de muur schrijven, jonge boompjes knakken, etc. etc.
  Mensen die de boze schoolmeester achter hem aan zien rennen, vinden hem reuze grappig.
  Veel leuker dan rijtjes in je kop stampen, hoewel ze beseffen dat dat schoolwerk onontkoombaar is.
  Volwassenen hebben ook geen zin in de werkelijkheid. Uit protest op Wilders stemmen is veel leuker dan de realiteit onder ogen zien : dat de jaren van groei definitief voorbij zijn.

  Wilders kiest de groep waar hij zich tegen afzet zorgvuldig. Mensen die op weinig sympathie kunnen rekenen. Als je realistisch bent, is het een muggenpoepje op een plafond, maar op televisie kan alles.
  Hij past er wel voor op om een grote groep tegen zich in het harnas te jagen.

  Ik denk dat zijn uiteindelijke doel eerder sabotage van de democratie is, dan de uitvoering van zijn programma.

 2. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Dat je mag stemmen is een recht. Dat je op Wilders stemt is een keus, waarvoor je zelf verantwoordelijk bent en blijft. Zo’n keus maak je als mens niet echt door als kuddedier met onderbuikinstinct achter hem en anderen aan te hollen. De gevolgen van zo’n keus vallen wel degelijk ook onder jouw verantwoordelijkheid.

 3. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Je mag Wilders stemmen en je buurvrouw verkrachten.

  Eerst mocht Mammie bepalen wat je mocht of niet, want daar geloofde je in. Daarna de grootste boef onder je vriendjes, want jij vond dat die de regels mocht bepalen. Toen Oom Agent, want die leek ineens belangrijker. Of je familie of je omgeving, als je geloofde dat die gelijk hadden. Of je leraar, omdat die zélf, én je familie, én je vriendjes daarin leken te geloven. Toen God, als je daarin geloofde. Later de burgemeester, rechters, en politici, want als iedereen daar in geloofde, moest jij natuurlijk ook. Er was altijd wel een autoriteit, waarvan je geloofde, dat die het recht had om te bepalen, wat jij mocht of niet. En als je niet meer zo hard geloofde, dan bleef er nog maar éen ding over: uitkijken voor de consequenties, die je omgeving aan je gedrag verbindt.

  Dus wat, als je in geen enkele autoriteit meer gelooft? Je bent niet verplicht om te geloven, wel? Ben je geen vrij mens? Dan kun je dus zelf bepalen, wat je mag. Dan mag je in het stemhokje je buurvrouw verkrachten, en tegelijk op jouw én haar stembiljet het bolletje bij Wilders rood maken. Maakt niet uit of je je buurvrouw of de democratie verkracht. Blijft maar éen ding over: de consequenties. Dat wel..

  Verbaas je ook niet, als je buurvrouw er over 20 jaar nog steeds niet zo goed uit ziet, en de democratie en het staatsbestel ook niet. Als je het grootste bedrijf van Nederland onder leiding gaat stellen van een Koebel, die meedeint op de golfbewegingen van een hersenloos grazende vleesmassa, dan lossen de fundamenten van het staatsbestel nog harder op, dan de kalk in de beenderen van bejaarden. De rechter is dan de enige overgebleven functionele rollator voor de voortschuifelende bedrijfsleiding.. (totdat het electoraat besluit, dat rammelen hakkelen en kwakkelen geen groovende houseparty oplevert)

  Bestaat er een recht om te stemmen op Wilders? Voorstanders hebben het makkelijk. Dominant is de filosofie van het “rechts-positivisme”: Er bestaat enkel recht, voor zover er een rechtssysteem is, waarin dat recht erkend wordt. Wilders staat gewoon legaal op de kieslijst, dus dat mag. Verder is verkrachten bij wet verboden, dus dat mag weer niet.

  Maar is de burger wel per definitie aan de wet gebonden? Forget it. Dat geloof werd al sinds de middeleeuwen verlaten. De contractsfilosofen Hobbes, Locke, Rousseau, en Kant werkten aan het idee van het ‘sociaal contract’, waarin de burger geacht wordt in te stemmen met het gezag, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is. Daaruit volgden de ontwikkeling van de democratie, het internationale vredesrecht, en de rechtsbescherming tegen de overheid. Dat maakt gezag dan geloofwaardig, tenminste geloofwaardig genoeg om aan te nemen, dat de burger ingestemd heeft met het systeem, en zich niet meer aan de werking daarvan kan onttrekken. (Dat is wat bedoeld wordt met “Iedereen wordt geacht de wet te kennen”) Voilá het fundament van de legaliteit van het overheidsgezag, zoals dat in het Westen gezien wordt.

  (De burger is overigens intussen nog steeds vrij, om de overheid “absoluut kut” te vinden, en de invoering te bepleiten van de sharia, het communisme, een ecologische honingbij-staat, of een anarchie (anarchie betekend ‘zonder hoofd’, bijvoorbeeld Wilders). De geloofwaardigheid van de Haagse democratie verdient een 5,6 en heeft nog het geluk dat dit naar boven afgerond wordt.)

  Maar bij alle verkiezingen wordt opgeroepen om te gaan stemmen, omdat stemrecht een verworvenheid is. Dat is geen oproep om lukraak te stemmen na een blik op het achterste van je buurvrouw, maar om naar eigen inzicht bij te dragen aan de kwaliteit van het systeem, en aan een betere legitimatie van het overheidsgezag. Al zolang als democratie bestaat, wordt er een verantwoordelijkheid in gezien. Stemmen is soms zelfs verplicht geweest, omdat het geld als een burgerplicht om bij te dragen aan het overheidsbestel. Dus niet alleen een recht, maar ook een verplichting om van dat recht (een verantwoord) gebruik te maken.
  Denk verder aan de tegenstanders van het vrouwenkiesrecht, die aanvoerden dat vrouwen die verantwoordelijkheid niet aan konden. Vrouwen kregen stemrecht, juist omdat ze die verantwoordelijkheid niet slechter of beter aan konden dan mannen.

  Stemrecht en de (wettelijke of morele) plicht om dat verantwoord te doen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Burgers plukken ook de vruchten van een systeem dat zo werkt, en mogen dus via de theorie van het “sociaal contract” ook geacht worden ingestemd te hebben met die plicht. Je hóeft niet te stemmen, maar als je het wél doet, dan moet het verantwoord. Dat is je recht en je plicht.

  Er bestaat dus geen ‘recht’ om op een kutpartij te stemmen. Je mag het wel binnen dit systeem, en de mogelijkheid wordt je ook geboden (omdat er geen controlemogelijkheid is op onverantwoord stemmen), maar een “Recht” om dat te doen bestaat inderdaad niet. Die stomme Mihai heeft weer eens gelijk. (Mihai, bedankt voor de inspiratie. :- )

  Wat te denken van Wilders? Die wenst deportatie van de Palestijnen, en heeft in die zaak net zoveel respect voor het internationale recht, als een pooier voor je dochter. De mensenrechten sneuvelen regelmatig in zijn ideeen over binnenlandse politiek. Zo ook de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, die de rechtsbescherming tegen de overheid regelen. De PVV nam geen regeringsverantwoordelijkheid, omdat ze de capaciteiten daar gewoon niet voor hebben. Het leutert en kleutert, en zaagt en zeikt, en kan eigenlijk niet veel anders dan pakkende slogans formuleren. Het is een protestpartijtje, dat nog nooit bijgedragen heeft aan enige reele verbetering van ons systeem. De PVV is een politieke afwerkplek achter de Wallen van de Tweede Kamer.
  De geloofwaardigheid als serieuze partij is nul komma nul, en daarmee ook zijn legitimiteit.

  Er bestaat in het Westen eigenlijk geen enkele filosofie, die bestaansrecht aan zo’n partij verleent, en evenmin een ‘stemrecht’ aan burgers daar op. Het kán, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Eigenlijk eist het “sociaal contract” vooral, dat zo’n partij aangepakt wordt, bijvoorbeeld door weigering van gedoogsteun van de PVV.

  Rutte heeft de democratie al een keer verkracht door daarmee in zee te gaan, en heeft daarmee de geloofwaardigheid en de legitimiteit van die wetgevende autoriteit vergaand ondergraven. Als de geloofwaardigheid weg is, mag je dan nog ‘impliciete instemming’ van burgers veronderstellen?De rechtsfilosofie van Kant c.s. levert dan eerder steun voor een oproep aan burgers, om de hele Nederlandse wetgeving aan hun laars te lappen, totdat de Tweede Kamer wegens ongeneeslijke pleuri-democrites geheel ‘geruimd’ is, en democratisch veilig verklaard is.

 4. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Serge, er is een al oude klassieke onuitgesproken betekenisvariant van het woord “anarchie”. Wij zouden het nu wel zeggen “ontmand”. Eerlijk gezegd vind ik die term best toepasselijk voor de politiek van de PVV: ze kunnen gewoon niks! Maar ik besef gelukkig dat alleen maar uitschelden ook weer niet zo democratisch is. Maar het mag natuurlijk wel. Daarom doe ik het lekker!

  • @joost @joost

   Man man man, wat ben jij een achterlijke hypocriete hersenloze fucktard!
   Al die slappe linksche mongolen als jij, DIE kunnen niks! TERINGLIJER!
   Alleen maar ons land naar de klote helpen en dan wegkijken! FUCK JOU! DIAF!

 5. reinejragolo reinejragolo

  Dank je Geert dat je het “ongefundeerde”” neen oppikt.
  Ik ben nog van de generatie van de boerkoekoeks die ongehinderd neen konden zeggen in weerwil van het westerse of oosterse establishment die rucksichlos ja zegden tegen ieder wetsvoorstel.

 6. Bestevaer Bestevaer

  Stemmen op de PVV is immoreel omdat enkele standpunten tegen natuurrechten indruisen. Dat is je punt, alleen dan nogal breedsprakig gebracht. Maar of je het nu leuk vind of niet, het idee van natuurrechten is dogmatisch. Hoe graag je ook zou willen dat deze rechten absolute waarheden zijn, ze zijn het niet. Ze bestaan slechts zolang een meerderheid achter deze rechten staat. Je presenteert jouw mening als een absolute waarheid, maar aangezien deze op dit dogma gebaseerd is, lijkt me dat niet houdbaar.

  • @bestevaer @bestevaer

   Vandaag de dag is het bijna immorrel om NIET op de PVV te stemmen.
   Het is immoreel om op al die linksche wegkijkende SICK FUCKS te blijven stemmen. Die dit land naar de klote hebben geholpen!

 7. FUmihai FUmihai

  Man man man, NOG MEER hypocriete BULLSHIT!
  Inmiddels stemt iedereen met een BREIN op de PVV, daarom is ie ook zo groot! En zelfs DAT dringt niet door in de botte harsens van je! Vanwege die enorm dikke plaat voor je kutkop!
  JIJ hebt het recht niet om op moslimterroristen te stemmen hypocriete lul!
  En Wilders heeft gewoon gelijk! Dus FUCK JOU!
  DIAF! SICK FUCK!

Leave a Reply