Skip to content

Het valse dogma van Baudet

Met een burgeroorlog dreigde Gerard Joling in een interview, als hij zijn zin niet krijgt over migranten. Thierry Baudet profiteerde van dit interview om opnieuw in de media te verschijnen met een oud wetsvoorstel: de ‘Wet Bescherming Nederlandse Waarden’.

Waarom noemt hij de wet ‘Nederlandse waarden’? Waarom niet ‘belangrijke waarden’, of ‘superieure waarden’, of ‘fundamentele waarden’? Al deze benoemingen zijn mogelijk, maar Baudet kiest ‘Nederlands’ met opzet om minderheden te kunnen domineren en onderdrukken.

Stel je voor dat een ultraconservatieve SGP-er zou zeggen: ‘We moeten vrouwen en homo’s discrimineren. Immers de Nederlandse waarden zijn christelijk en in de bijbel worden vrouwen en homo’s gediscrimineerd.’ Een andere burger, Pietje Puk, kan roepen: ‘We moeten de slavenhandel invoeren, omdat de koopmansgeest een Nederlandse waarde is. We hebben immers heel lang slavernij gehad. Alleen sinds de cultuurmarxisten alle instituties hebben geïnfiltreerd, hebben ze de burger gebrainwasht dat slavernij slecht zou zijn.’ Zowel de SGP-er als Pietje hoeven slechts de autochtone meerderheid te overtuigen dat hun voorgedragen waarden echte Nederlandse waarden zijn. Ze hoeven niet te bewijzen dat hun waarden beter zijn.

Baudet doet dit met opzet, om minderheden het recht te ontnemen om deel te nemen aan het democratische debat. Want stel dat ik – als migrant – ook over deze waarden wil debatteren en roep dat slavernij inferieur is, of dat we vrouwen en homo’s niet mogen discrimineren, zal Baudet zeggen: ‘Zwijg, want je bent geen Nederlander. Slechts Nederlanders beslissen welke waarden Nederlands zijn.’ En stel dat ik zou zeggen: ‘Maar slavernij is on-Nederlands.’ Dan roept Baudet weer: ‘Zwijg, want slechts de echte Nederlanders weten welke waarden echt Nederlands zijn.’

Dus door de waarden ‘Nederlands’ te noemen veroorzaakt Baudet een dominantie van de autochtonen op de allochtonen. De autochtonen beslissen onderling en dicteren welke waarden Nederlands zijn. De allochtonen daarentegen houden hun bek en poetsen een plee.

Als toelichting op de wet, zegt Baudet dat migranten irrationeel en dogmatisch zijn, ze zetten religie boven de wet. Maar Baudet grondt zelf zijn wet in een irrationeel dogma. Laat ik dit met een gedachte-experiment illustreren.

Stel je voor dat je in een woestijn vertoeft met twee andere mensen, in een auto. Jullie zoeken water. Jij kijkt op Google Maps en zegt dat het water links ligt. De andere twee zeggen: ‘Nee, we gaan naar rechts omdat we een nieuwe religie aanhangen, met de naam Waterrechts. In ons heilig boek staat dat het water altijd rechts ligt.’ Jullie als driekoppige maatschappij gaan naar rechts en jij sterft van dorst, omdat zij een dogmatisch element in het debat hebben gebruikt, element dat hen immuun maakt tegen rationele argumenten. Ook als je overleeft en hun argument slikt, geef je hen illegitieme macht over jou, omdat de andere twee hun heilig boek ook in de toekomst als smoes kunnen gebruiken om hun wil aan jou op te leggen.

Op dezelfde manier trekt Baudet een dogmatische troefkaart uit de mouw. Als hij de waarden bijvoorbeeld ‘superieur’ zou noemen, zou ik misschien kunnen aantonen dat ze niet superieur zijn, of ik zou nog betere waarden kunnen voorstellen. Maar door de waarden ‘Nederlands’ te noemen, beschut hij de waarden tegen elke mogelijke rationele weerlegging, hij maakt ze taboe. Hij verzekert ook zijn toekomstige winst, want hij kan al zijn voorstellen als ‘Nederlands’ benoemen en aan ons zonder debat opleggen. Hij maakt ook Nederland nationalistischer, want de debatten zullen niet gaan over de vraag of de voorstellen goed zijn, maar slechts of ze wel Nederlands zijn.

Valsspeler.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofie

2 Comments

  1. Ik noem mijzelf graag wereldburger.
    Maar wat dat precies inhoud vind ik moeilijk te omschrijven.

    Vredelievende groet,

  2. Reax Reax

    Interessant, die Nederlandse waarden. Stel je voor dat die waarden werkelijk uniek voor Nederland zouden zijn. En dus niet zouden gelden in België, in Zweden, in Italië, in Griekenland, in Rusland, in Tunesië, in Israël, in Thailand, in Japan, in Zuid-Afrika, in Brazilië, in Vanuatu of in Groenland. Hoe prettig zouden die waarden dan nog voelen?

Leave a Reply