Skip to content

De rechtbank

De heer Pienter vermoordt jouw vierjarig dochtertje en verkoopt haar organen. Tenminste, dat is waar jij stellig van overtuigd bent. Je hebt het zelf gezien, samen met zesenvijftig getuigen en het staat ook op film. Het door jou ingeschakelde forensische team beweert stellig dat alle sporen naar dhr. Pienter leiden. Een beetje boos confronteer je hem met je bevindingen en roept hem tot verantwoording. dhr. Pienter reageert echter verbaasd  over jouw verhaal en is het net zo stellig  met je oneens. Als koele kikker slik je je boosheid in en stel je dhr. Pienter een compromis voor: om de tweestrijd door een rechter te laten fluiten. Nou, stel je voor dat dhr. Pienter roept: ‘Ik ga de kwestie helemaal niet door een rechter laten beslissen want ik weet het absoluut zeker dat ik gelijk heb.’ Daarvoor produceert hij bijvoorbeeld een van de volgende argumenten:

 • ‘Jij bent een beetje blind, je filmcamera is stuk en je getuigen zijn allemaal junkies, die geen mens van een koe weten te onderscheiden. En de forensische wetenschap produceert nooit bewijzen met 100% zekerheid.’
 • ‘Ik heb haar inderdaad omgebracht, en ik heb een heel diepe medelijden met je pijn, maar ik kon niets anders. Haar organen heb ik niet verkocht maar voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Daardoor heb ik een kuur uitgevonden, die in de toekomst miljarden kinderlevens zal redden.’
 • ‘Het hele verhaal is een charlatanerie van jou, bedoeld om mij te vernietigen. Je bent gewoon jaloers op mijn rijkdom, morele en intellectuele superioriteit.’

Intermezzo
Je bent beland in het midden van een reeks blogs, die willen aantonen dat rechtvaardigheid is een reeks regels en toestanden in de wereld, die levens verlengen. Gisteren hebben we gezien dat rechtvaardigheid is onder anderen wat je vrij bent aan anderen op te leggen, teneinde je eigen leven te verlengen en bepaalde fundamentele behoeftes te bevredigen, zoals fysieke vrijheid. Deze regels zou je rationeel ontdekken tijdens onderhandelingen waar je niet van tevoren weet welke toevallige eigenschappen jij zou hebben. Vandaag wil ik beargumenteren dat een van de zaken die je aan andere vrij bent om op te leggen is het bestaan van een rechtssysteem, bedoeld om conflicten te beslechten. Deze rechtbank kan je aan elk ander individu, groep of land opleggen.

Terug naar het verhaal.
Welke van de twee is vrij om zijn wil aan de andere op te leggen, dhr. Pienter of jij? Mijn stelling is dat jij volstrekt vrij bent om dhr. Pienter voor een rechter te slepen, desnoods met dwang, zoals geweld.

Geweldspiraal
Omdat we een overlevingsinstinct hebben willen we geweldspiralen voorkomen. Als jij met tien familieleden wraak neemt op dhr. Pienter, komt zijn familie daarna terug met twintig vriendjes en het geweld escaleert zodanig tot onbekende hoogtes. Daarnaast kan dit geweld heel lang duren. Al de in het conflict overleden mensen hebben daardoor een rationele reden om in de hemelpositie aan anderen een rechter op te leggen, ongeacht de wens van anderen.

Precaire kennisvermogen
Tijdens conflicten hebben we de neiging om blind te zijn in ons eigen voordeel. We kunnen daardoor dhr. Pienter niet de vrijheid gunnen om zelf te beslissen of hij gelijk heeft. Bovendien weten we niet hoe oprecht hij is. Misschien vertelt hij een heleboel leugens om alleen maar rijker te worden door kinderen te vermoorden.

Stel je voor dat jij het recht in eigen hand wil nemen. Maar jij kunt je je ook vergissen, door belangen, door jouw precaire kennisvermogen. Je zou bijvoorbeeld gek kunnen zijn. Denk je in wat er zou gebeuren als elke gek het recht in eigen hand zou nemen en jou voor elke van zijn fantasterij zou opblazen. Dat wil je voorkomen, dus je kan niets anders wensen dan dat alle argumenten aan een reality check worden onderworpen, door een neutrale partij, getraind in het beoordelen van argumenten.

Wie heeft het laatste woord?
Zelfs als dhr. Pienter oprecht gelooft in de rechtvaardigheid van zijn onderzoek, dat het acceptabel is om een kind te vermoorden om miljarden anderen te redden, kan jij dat betwijfelen. Je wilt niet dat hij dat hij alleen bepaald dat je dochtertje geofferd moet worden. Je wilt niet dat hij het laatste woord heeft. Dat is ook de basis van onze democratische behoefte, het uitsluiten dat anderen beslissen wat het algemene belang dient, zonder onze argumenten te laten meetellen.

Tegelijkertijd moet je toegeven dat de rollen omgedraaid zouden kunnen zijn. Een andere kan er stellig van overtuigd zijn dat jij misdaden tegen hem pleegt, of dat jij zijn leven op allerlei manieren verkort. Jij daarentegen bent er stellig van overtuigd onschuldig te zijn, of volgens je rechten te handelen of iets te doen ten dienste van een hoger doel, die de middelen rechtvaardigt. Als jij wilt dat je dhr. Pienter voor een rechter mag slepen, moet je in de hemelpositie accepteren dat jij ook een plicht hebt om jezelf aan een neutrale, onpartijdige rechter te onderwerpen. Het inzicht dat je deze plicht hebt en het feit dat je je daardoor laat binden, geeft je de vrijheid om te veronderstellen dat dhr. Pienter verplicht is om hetzelfde inzicht te hebben. Je bent dus vrij om deze plicht aan hem op te leggen.

Het recht van de sterkste
In de hemelpositie weet je niet in welk lichaam je geboren zult worden. Anderen kunnen gigantische spierballen hebben en zij zouden altijd het laatste woord hebben in de afwezigheid van een rechtbank. Zij kunnen ook op een andere manier macht hebben, door rijk te zijn, populair, populistisch, sluwe drogredenaars die massa’s weten te misleiden. Anderen zijn heel assertief, ze weten dat als ze lang volhouden en het moeilijk voor je maken, dat er een kans is dat jij het opgeeft. Het is zoals de Maffia of bedrijven die allerlei obstakels opwerpen tegen het opzeggen van je abonnementen, zoals een opzegtermijn, een (aangetekende) brief, onbegrijpelijke voorwaarden, met heel kleine letters. Je wilt dus de wereld en je leven niet overlaten aan allerlei machtsvormen en valsspelerij.

Het kan ook andersom zijn, mocht jij geloven dat je onschuldig bent en een ander jou voor gevaarlijk houdt. Hij kan weliswaar zwakker zijn dan jij, maar elk mens kan wapens bedienen; technologie wordt alleen maar goedkoper, toegankelijker en vernietigender. Hij kan zich ook met anderen verenigen dus je hebt nog steeds niks aan je biceps. Je wilt dus jezelf beschermen voor anderen die zich vergissen, of jou met opzet van allerlei dingen beschuldigen om zodanig iets voor zichzelf te bemachtigen, waar zij geen recht op hebben. Je wilt je lot niet overlaten aan het precaire kennisvermogen van anderen, aan hun belangen, of aan alle gekken en domen, noch aan bedriegers.

Wie mag wie dwingen?
Nadat de rechtvaardige gedragsregels en toestanden zijn vastgesteld in de hemelpositie, wil een rationele deelnemer dat conflicten worden beslecht op basis van rationele argumenten, om beslissingen zo objectief mogelijk te nemen, eerder dan met argumenten vervuild door eigenbelang en kwade trouw. De rationele speler die zijn kansen berekent wil niet gokken met de lengte van zijn leven, noch met de zekerheid van het bevredigen van zijn fundamentele behoeftes.

Mochten er in de hemelpositie twee kampen bestaan, een kamp dat rechters afwijst en een kamp dat de conflicten wil beslechten via bindende uitspraken van neutrale, onpartijdige derden, is het tweede kamp vrij om zijn wens aan het rechterloze kamp met dwang op te leggen. Vette pech voor meneer Pienter.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inFilosofie

56 Comments

 1. helena helena

  Avatar van helena
  Weet even geen zinnige reactie te geven, want ben het eens dat een rechter zich hierover zal moeten uitlaten en ook, dat als Pienter niet mee wil werken, dat dit dan verplicht moet worden.
  Maar ga je dan niet uit van een ideaal rechtssysteem?
  (als we het voorbeeld van de heer Pienter even uitbreiden naar een land/regering dat zich niet aan bepaalde regels(?) houdt).

  Ik heb niet al je artikelen in deze serie gelezen overigens.

 2. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @helena

  Als Pienter zich niet door een rechter wil laten beperken is het oorspronkelijk contract ongeldig, dus je bent vrij te doen wat je wil doen. Dat geldt ook voor een land. Geen land dat zich niet door een rechter laat beperken kan zeiken over terrorisme.

 3. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Avatar van joost tibosch sr
  helena,
  als je geen zinnige reactie weet te geven, hou dan je mond en ga strijken en eten maken

 4. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Mihai – "Omdat we een overlevingsinstinct hebben willen we geweldspiralen voorkomen"

  Dat zegt de 21ste eeuwer in een geglobaliseerde wereld. Historisch gezien is het overlevingsinstinct gebonden aan de eigen groep of stam, dus de strijd om te overleven. Dus juist de reden van geweldsspiralen. Dat het nu anders zou liggen is niet vanzelfsprekend, welk moraaltje je ook bedenkt van ‘mutual dependency’.

  Het hele verhaal van jou wat je zou mogen afdwingen is inderdaad nogal vanuit een niet-bestaande hemel gedacht. Ja hoor mag best, maar wie of wat dwingt het af ? Al met al blijft je relaas dus staan in de ouderwetse metafysica. ( het hemeldenken).

 5. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  Je wordt vriendelijk verzocht om je reactie in premissen en conclusies te presenteren.

 6. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Overigens loopt je hele onderneming hier op dit blog steeds spaak , omdat je vergeet dat er ook nog zoiets is als ‘mutual responsesiveness’ , oftewel eens de reacties goed lezen en er een beleefd en uitgewerkt antwoord op geven.

  Het dwingen wat jij wilt, zit al in je beroerd reageren, dus mensen voelen vooral de dwang die je wilt uitoefenen, helaas zijn we inmiddels nogal vrij om daar niet in mee te gaan, dus einde project, of dat nou een argument is of niet.

  Jij lijkt te denken dat argumenten kunnen dwingen , maar dat kan alleen maar feitelijke macht, die daarvoor ook argumenten gebruikt, maar daar is echter wel heel wat meer voor nodig , bv. aantrekkingskracht, vrijheid, twijfel, communicatie etc.

  Dus jouw ongebreidelde droom van het ware en niet- relatieve opleggen, is niet meer dan dat. Niet voor niets heb je onsterfelijkheid en de hemel nodig voor je gelijk, de meeste mensen hebben dat echter niet nodig.

 7. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Mihai : " Je wordt vriendelijk verzocht om je reactie in premissen en conclusies te presenteren. "

  Iris : Je wordt vriendelijk verzocht om die premissen en conclusie- onzin eens overboord te zetten. Immers niet meer dan een slap truukje om niet te reageren.

 8. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  Kijk naar je reactie van 19-04-2010 21:17. Het is een reeks beweringen. Wat ik daaruit zou moeten concluderen weet ik niet. Ik kan ook roepen ‘de hemel is blauw’, ‘het gras is groen’, maar dat is onvoldoende. Ik moet ook zeggen wat ik daaruit wil concluderen, waarom het relevant is voor het argument. Het is niet evident waarom het relevant zou zijn wat je daar zegt. Niet iedereen is in je hoofd om te weten wat jij zou concluderen of wat je veronderstelt.

 9. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  Kjijk bijvoorbeeld naar je stelling ‘Ja hoor mag best, maar wie of wat dwingt het af ?’. Ik dwing het af, ik blaas de heer Pienter op. Ik bind hem vast en sleep hem alsnog voor de rechter. Na de uitspraak bind ik hem alweer vast en sleep ik hem naar gevangenis, mocht de rechter hem veroordelen. Bin Laden dwingt Amerika af; hij parkeert volgetankte Boeings in wolkenkrabbers. Als een gedragregel bindend is, mag iedereen het afdwingen. Een rechter, politie, leger, staten en individuen, iedereen die dat wil.

 10. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Mihai – Dat we geweldsspiralen willen voorkomen is ook een bewering, die niet eens zonder meer klopt.Heeft niets te maken met een onzin-ding als de hemel is groen. Gigantisch geweld en moord komen ook voort uit het overlevingsinstinct nl. , net zo makkelijk aantoonbaar. Ik spreek jouw basis-stelling niet tegen, maar geef aan dat het niet zo absoluut is als je denkt, met die relativering kun je niet omgaan in je premisse-schema’s.Daarbinnen past niet het verschijnsel van de nuancering blijkbaar.

  Ten tweede is de vraag hoe jij, wat je hier denkt, meent te kunnen afdwingen of opleggen. Je hebt de macht niet daartoe, dus draait het om de macht. Zonder die macht is het niet meer dan wat argumenten. Met die macht maar hopen dat het ook nog eens wat argumenten blijven en niet alleen maar macht. Macht heef vaak een hekel aan argumenten nl. , maar argumenten hebben vaak geen macht. Hele premisse gedoe komt daarmee in het luchtledige te hangen, zeg maar de hemel.

 11. Robert Kruzdlo Robert Kruzdlo

  Avatar van Robert Kruzdlo
  Walgelijke eerste zin.

  De rest zou je kunnen zien al NA-DENKEN

  Ik vind dat je moet stoppen met deze serie
  het heeft er veel van weg dat je hemisferen
  het begeven…

  maar ik kan het volledig mis hebben
  dan heb ik in ieder geval iets geleerd

  Je schreef: (..) omdat wij een overlevings instinct hebben…etc

  Als ik nu het tegenovergestelde beweer heb ik dan gelijk?

  Gr Rob

 12. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Robert

  ==De rest zou je kunnen zien al NA-DENKEN==

  Kan jij dat zien? De inwoners van de Derde Wereld geloven dat het Westen grote misdaden tegen hen pleegt, precies zoals dhr. Pienter tegen jou. Tegelijkertijd bestaat er geen internationale rechtbank waar zij het Westen kunnen aanklagen. Sterker nog het Wester verzet zich voortdurend tegen het idee om individuen toegang te geven tot internationale rechtbanken en zodanig landen aan te klagen. En blijkbaar verbaast niemand zich in het Westen hoe dat kan. Er is dus geen NA-DENKEN.

 13. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  ==Dat we geweldsspiralen willen voorkomen is ook een bewering, die niet eens zonder meer klopt.==

  Wil je dat niet voorkomen? Waarom hebben we dan rechtbanken in Nederland?

  ==Gigantisch geweld en moord komen ook voort uit het overlevingsinstinct nl. , net zo makkelijk aantoonbaar.==

  En waarom is dit een tegenargument? Diegene die niet vermoord wil worden heeft een beter argument om zijn systeem op te leggen aan diegene die wil vermoorden.

  ==Ik spreek jouw basis-stelling niet tegen, maar geef aan dat het niet zo absoluut is als je denkt, met die relativering kun je niet omgaan in je premisse-schema’s.Daarbinnen past niet het verschijnsel van de nuancering blijkbaar.==

  Wat heb ik absoluut gesteld? Heb ik gezegd dat er geen geweld en moord uit overlevingsinstinct komen?

  ==Ten tweede is de vraag hoe jij, wat je hier denkt, meent te kunnen afdwingen of opleggen. Je hebt de macht niet daartoe, dus draait het om de macht.==

  Ik heb je verteld. Ik ga iedereen opblazen die het met mij oneens is. Als het om de macht gaat, dan moet je dat niet erg vinden. Ik bind iedereen vast en sleep hen voor een rechter.

  ==Zonder die macht is het niet meer dan wat argumenten.==

  Alles is zonder macht niets meer dan argumenten. Slaven die zich wilden bevrijden hadden geen macht. Vrouwen die stemrecht wilden, hadden geen macht. Armen zonder stemrecht hadden geen macht. Gekoloniseerde mensen hadden geen macht. En de Roemenen hadden geen macht. Er zijn bergen voorbeelden waar het argument van de macht heeft gewonnen. En als de macht niet hoort, dan zou ie moeten luisteren. Zoals ik heb gezegd, technologie wordt alleen maar goedkoper, toegankelijker en met grotere vernietigende kracht. Een sluipschutter houdt Amerika, die 700 miljard doller per jaar aan defensie uitgeeft, voor maanden in zijn macht. Bin Laden doet hetzelfde. Lees mijn blog hoe technologie de machtsstructuren in de wereld heeft veranderd: http://www.vkblog.nl/bericht/130172/Terwijl_je_sliep%2C_was_de_revolutie_al_klaar

 14. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  Quote Mihai Mijn stelling is dat jij volstrekt vrij bent om dhr. Pienter voor een rechter te slepen, desnoods met dwang, zoals geweld.

  Dat is precies wat mr.Bush met de massamoordenaar Saddam Hoessein gedaan heeft.

 15. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @PARTOUT

  Het enige probleem is dat Bush dat heeft gedaan om Irak van olie te roven, de Irakezen in goedkope semislafjes te veranderen en om de wereld in zijn klauwen te grijpen. Als gevolg daarvan zullen er veel meer mensen sterven dan onder Saddam. Er is echter geen rechtbank waar de Irakeze moeder Bush voor de rechter kan slepen. Dus je hebt mijn argument niet goed gelezen.

 16. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  Er is allang zo’n internationale rechtbank, maar Saddam Hoessein durfde het niet aan.
  Evenals Bin Laden. Bloeddorstige dictatoriale types hebben het nl. niet zo op rechtspraak.

  Het is overigens opvallend dat je onder het mom van objectivering jouw zeer uitgesproken subjectieve meningen, mn tav de VS, probeert op te leggen en door te drukken.
  Als ik van mening ben dat Irak nu een vrije en democratische staat aan het worden is, dankzij het Amerikaanse ingrijpen, – maar ook dankzij bv de Engelsen onder Blair, zal ik jou dat nooit als mening opdringen of opleggen, maar ik hoop natuurlijk wel dat je eens serieus op argumenten ingaat.

  Je opmerking dat Irak nu een slavenstaat is en dat er meer doden zullen gaan vallen dan onder Saddam,vind ik donaldduckiserend. Of geloof je dat serieus?

  Dan wordt argumenteren nogal lastig, want dan hebben we te maken met iemand die ziende blind is.

  Daar zijn overigens hele goede inrichtingen voor.

 17. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @PARTOUT

  ==Er is allang zo’n internationale rechtbank, maar Saddam Hoessein durfde het niet aan.
  Evenals Bin Laden. Bloeddorstige dictatoriale types hebben het nl. niet zo op rechtspraak.==

  Wat is het adres van de rechtbank waar de moeder van een Pakistaans kind, vermoord door Obama met een drone, kan gaan en Obama of Amerika aanklagen?

  ==Dan wordt argumenteren nogal lastig, want dan hebben we te maken met iemand die ziende blind is.
  Daar zijn overigens hele goede inrichtingen voor. ==

  En jij liegt precies zoals de heer Pienter. Daar zullen we heel goede gevangenissen maken voor dit soort misdadigers, zoals jij.

 18. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @PARTOUT

  ==Het is overigens opvallend dat je onder het mom van objectivering jouw zeer uitgesproken subjectieve meningen, mn tav de VS, probeert op te leggen en door te drukken.==

  Het is overigens opvallend dat je onder het mom van objectivering jouw zeer uitgesproken subjectieve meningen, mn tav de VS, probeert op te leggen en door te drukken. Met B52’s

 19. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  Het adres is :

  Internationaal Gerechtshof Vredespaleis Den Haag.

  Mijn voorstel is om het mogelijk te maken om zelfs overledenen postuum alsnog aan te klagen.
  Dit in verband met de eeuwige geschiedvervalsing, mn ook door tal van inmiddels overleden dictators in het Middenoosten.

  Zullen we beginnen met Saddam? Ik wil hem wel aanklagen, als jij dan de verdediging op je wil nemen?

 20. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  Quote Mihai Mijn stelling is dat jij volstrekt vrij bent om dhr. Pienter voor een rechter te slepen, desnoods met dwang, zoals geweld.

  Nogmaals, Mr.Bush hield zich exact aan de regels van Mihai.
  Dus je hele voorstel rammelt als een gek. Denk er nu eens een keer echt goed over na, en dan komen we samen tot de conclusie dat je de VN en de Veiligheidsraad een juridische status dient te verlenen als het om conflicten gaat, dwz dat men legitiem macht moet kunnen uitoefenen om die conflicten op te lossen, c.q.gepast geweld te gebruiken.
  De Yanks hebben overigens tot het laatste moment geprobeerd zoveel mogelijk vanuit een juridische dekking lidstaten mee te krijgen om Saddam aan te pakken die – eigen richting- zijn volk aan het uitroeien was.
  De verdeelheid was echter te groot.
  Dan komt de issue van de EIGEN morele verantwoordelijkheid om de hoek kijken.
  Bush en Blair hebben die genomen.
  Sommige zo gruwelijke zaken kun je nl niet laten passeren zonder in actie te komen.

 21. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @PARTOUT

  ==Nogmaals, Mr.Bush hield zich exact aan de regels van Mihai.==

  En er bestaan mensen die daarover anders denken. Het is precies zoals het geval met dhr. Pienter. Hij en zijn verdedigers (jij) zegt dat hij zich precies aan de regels houdt. Waarom zou dhr. Pienter het laatste woord hebben?

 22. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  Ik ben het geheel met jou eens dat Guantanamo Bay een misstand was/is, dat heb ik je al zo vaak toegegeven. Zelfs de Amerikanen zijn geen heiligen.
  Jouw voorstel is me te theoretisch.
  Lees eens het boek Wat is de wat, van David Eggers aub, over de slachtingen in Soedan door islamitische milities. Dat opent je wellicht de ogen, dat er ook aan de kant van moslims barbaren opereren, en dat die rol echt niet alleen voorbehouden is aan de Yanks.
  Je maakt je steeds schuldig aan een goed/fout denken, en daarom komen we niet en nooit verder.
  Simplificaties zit immers niemand op te wachten.

 23. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @PARTOUT

  Wat is het adres van de rechtbank waar de moeder van een Pakistaans kind, vermoord door Obama met een drone, kan gaan en Obama of Amerika aanklagen?

  Waar kan een Palestijn Israel aanklagen?

 24. Maria Trepp Maria Trepp

  Avatar van Maria Trepp
  Mijj interesseert meer het Nederlandse gekke strafprocesrecht, dat sterk afwijkt van andere landen, en waar de verdachte vaak bij voorbaat veroorddeld is ( al wordt het nu gelukkig beter na de zoveelste misser..)

 25. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Maria

  Nu heb je een argument om het strafprocesrecht te veranderen. De trauma veroorzaakt aan Lucia B. kan haar leven verkorten. Ook is zij beroofd van vrijheid, wat haar leven voor zeven jaar ondraagbaar maakte.

 26. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Maria. Maria Trepp 20-04-2010 09:45
  ======Mijj interesseert meer het Nederlandse gekke strafprocesrecht, dat sterk afwijkt van andere landen, en waar de verdachte vaak bij voorbaat veroorddeld is ( al wordt het nu gelukkig beter na de zoveelste misser..) =======

  Welke landen en welke verschillen??

  An.

 27. Reggie Roning Reggie Roning

  Avatar van Reggie Roning
  En als iemand Bush wil aanklagen? Waar kan hij dan terecht?

  In ieder geval niet bij de Internationale strafhof.

  Maar de ICJ dan wel? :

  "In het verleden hebben landen als de Verenigde Staten, Iran en Israël uitspraken van het hof genegeerd zonder daarvan noemenswaardige nadelige consequenties te hebben ondervonden. De VS deden in 1986 bijvoorbeeld niets nadat het hof Nicaragua in het gelijk had gesteld. Nicaragua had geklaagd over het feit dat de inlichtingendienst CIA illegaal mijnen had gelegd in zijn havens om de Sandinistische rebellen te steunen. Iran weigerde in 1980 het verzoek van het hof Amerikanen vrij te laten die in de overvallen Amerikaanse ambassade in Teheran in gijzeling waren genomen. Recentelijk, in 2004, bepaalde het Internationaal Gerechtshof dat de zogenoemde veiligheidsmuur die Israël bouwt op de Westelijke Jordaanoever in strijd met het internationale recht is en daarom afgebroken moet worden. Tot op de dag van vandaag gaat de bouw echter gewoon door.

  Indien een land zich niet bij het vonnis van het hof neerlegt, kan het benadeelde land bij de Veiligheidsraad aankloppen om gehoorzaamheid af te dwingen. Wanneer een van de permanente lidstaten van die raad – die vetorecht hebben – echter op enigerlei wijze bij het conflict betrokken is, blijkt dat meestal onmogelijk."

  Ik herhaal:"Wanneer een van de permanente lidstaten van die raad – die vetorecht hebben – echter op enigerlei wijze bij het conflict betrokken is, blijkt dat meestal onmogelijk"

  Wil iemand nog een blikje rechtvaardigheid opentrekken? Dank u.

 28. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  Je slaat de spijker op de kop Reggie.
  Er moeten gewoon veel uitgebreidere juridische mogelijkheden geschapen worden voor de VN om ook werkelijk sancties te kunnen opleggen, wanneer men zich niet aan VN resoluties houdt, of, – sterker nog -indien men uitspraken van het Int. Gerechtshof aan de laars lapt.
  Deze jurisprudentie zou je geheel en al dienen te ontkoppelen mbt een instituut als de Veiligheidsraad.
  Die kunnen er dan dus niet meer onderuit kruipen door dat vermaledijde vetorecht..het komt eigenlijk neer op het vormen van een VN wereldregering, incl.wetgeving en uitvoerende macht.
  DE les van bv Srebenica en Soedan : geen machteloos gedoe meer met VN vredesmissies, die geen enkele bevoegdheid hebben om tegengeweld te gebruiken.
  Wat is er tegen een militair goed georganiseerd vredesleger, thats the question!

 29. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= Wat is er tegen een militair goed georganiseerd vredesleger, thats the question! ======

  Daar heb ik op tegen dat het woord alleen al een contradictio in terminis is!!!! Net als "onze vredesmissies" zeker???? Nazi-zendingen zijn het!!

  An.

 30. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reggie

  Inderdaad. Je vergeet toch twee punten. Ten eerste: de Amerikaanse slachtoffers van de Islamitische revolutie kunnen nog steeds klachten indienen bij een arbitragehof. Zij krijgen een schadevergoeding uit een pot van half miljaard dollar, dat door Iran regelmatig wordt bijgevuld.

  Ten tweede het Nigaragua verhaal is spanneder dan jij zegt. Het officiële antwoord van de Amerikaanse regering was: “[W]e reserve to ourselves the power to determine whether the Court has jurisdiction over us in a particular case.” Met andere woorden, wij bepalen zelf wanneer de uitspraken van een rechtbank voor ons bindend zijn. George Shultz, toen minister van buitenlandse zaken, wees denigrerend diegenen af die pleitten voor een: “utopian, legalistic means like outside mediation, the United Nations, and the World Court, while ignoring the power element of the equation.”

  Nicaragua vroeg de VN-veiligheidsraad om een resolutie aan te nemen, waarin gevraagd werd dat alle landen de internationale wetten zouden respecteren. Elf landen, van de vijftien leden, stemden vóór deze resolutie, drie onthielden zich en Amerika spraak een VETO uit. Elke vorm van rechtspraak is irrelevant als de aangeklaagde een veto over zijn straf uit kan spreken.

  De Nicaraguanen hebben toen een andere resolutie ingediend voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een resolutie waarbij gevraagd werd dat alle landen zich aan de uitspraken van ICJ zouden houden. De resolutie werd aangenomen met 94 stemmen vóór en 3 tegen. Een soortgelijke resolutie werd een jaar later aangenomen. De V.S. hebben zowel de rechterlijke uitspraken als de resoluties genegeerd.

 31. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @PARTOUT

  ==Wat is er tegen een militair goed georganiseerd vredesleger, thats the question! ==

  Niets, zolang de machtigen via rechtbanken tot het respecteren van internationaal recht gedwongen kunnen worden. Trouwens, het VN-verdrag voorziet voor zo’n leger, maar het is niet van de grond gekomen.

 32. Reggie Roning Reggie Roning

  Avatar van Reggie Roning
  @Mihai Martoiu Ticu 20-04-2010 11:50,

  Dank voor de aanvulling, het maakt het helaas niet mooier.

 33. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reggie

  We komen er wel. We zien een steeds versnellende toename van internationaal recht, zelfs Balkenende stelde een nieuwe rechtbank voor. Ten tweede, mochten de machtigen zich verzetten, technologie werkt in het voordeel van de machtelozen. Amerika heeft triljoenen verloren na 11 september en als ze niet leert om zich aan internationaal recht te schikken, komt er een volgende 11 september totdat men zich aan het internationaal recht schikt of zichzelf ten gronde richt. Hetzelfde geldt voor de Russen, Chinezen, Saudi’s en wie zich als machtige wil ontpompen.

 34. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  =======We zien een steeds versnellende toename van internationaal recht, zelfs Balkenende stelde een nieuwe rechtbank voor=======

  Mihai,

  Ja, in Den Haag en dan weet je wel wat deze rechtse Havik zich daarvan voorstelt. Alleen "oorlogsmisdadigers uit niet-westerse landen!" Balkenende gaat echt geen rechtbank propageren waarvoor hij zelf (hij zelf is ook een oorlogsmisdadiger) terecht zou moeten staan!!

  An.

 35. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @An

  Dat is juist de truc. Het VN is ook oorspronkelijk bedacht om imperia in leven te houden en heeft geresulteerd in het ondergaang van kolonialisme, ontstaan van mensenrechten en versterking van internationaal recht. Een nieuwe rechtbank zal uiteindelijk leiden tot binding voor de machtigen.

  Was the U.N. really founded on a lofty democratic ideal?
  Posted By Colum Lynch Monday, January 25, 2010 – 11:05 AM Share

  In a new book, historian Mark Mazower takes a whack at the prevailing perception of the U.N.’s founding fathers as a band of far-sighted idealists seeking to mold a truly universal institution out of the ruins of World War II.

  In No Enchanted Palace, published by Princeton University Press, Mazower argues that the principle architects of the U.N. Charter were bent on using the new international institution to preserve the last vestiges of the British imperial order, which had been shattered by WWII.

  The British historian and diplomatic adviser Charles Webster epitomizes the cynicism of a waning colonial power straining to preserve its empire, Mazower writes. In one diary entry, Webster describes the U.N. as "an Alliance of the Great Powers embedded in a universal organization." He dismisses a provision of the U.N. Charter that would allow colonial powers to unload their former colonies, then called mandates.

  "We have allowed our mandates to go under the new control but for rest the matter remains exactly as before except that there is a sort of machinery if states desire to put their colonial territories under it," Webster wrote. "We have no such intention and I’m sure no other power has."

  After decades of scholarly neglect of the United Nations, which had been marginalized by the Cold War, a new generation of academics have turned their attention to the organization since George H.W. Bush declared a "new world order," Mazower writes. But he says a "shocked intellectual reaction" to his son’s foreign policy has prompted scholars to embellish the democratic ideals that formed the U.N. in order to defend the strain of American internationalism in the 1940s.

  Mazower’s book provides a good counterpoint to Stephen C. Schlesinger’s 2003 The Act of Creation: The Founding of the United Nations, published by Westview, which highlights the idealism of American leaders, like President Franklin D. Roosevelt and Harry S. Truman, that placed the U.N. at the center of the post-war order. One of the heroes in Schlesinger’s book is Republican Sen. Arthur Vandenberg, a one-time isolationist who helped ensure bipartisan congressional support for the international organization.

  Mazower examines the darker side of the U.N.’s creation, highlighting a handful of influential figures who participated in drafting the U.N. Charter, principally Jan Smuts, the late South African prime minister, who wrote the key section of the lofty preamble to the charter, which promotes equal rights for individuals and states and commits U.N. members to "save succeeding generations from the scourge of war."

  Smuts, who had played a role in the ill-fated League of Nations, saw the United Nations as a means of cementing Britain’s relationship between the United States, and preserving the British-led Commonwealth. His ultimate goal was to ensure white rule in South Africa and beyond. In June, 1945, immediately after the U.N. was created at a conference in San Francisco, Smuts returned to South Africa to push for the annexation of the former Germany colony, South-West Africa, now known as Namibia.

  "He was convinced of white racial superiority and believed international organizations should ensure that white leadership of the world continued," Mazower writes. "South Africa," he adds later in the book, "had expansionism hardwired into its constitution."

  "The whole area of East Africa," Smuts wrote in the 1920s, could "be made into a great European state or system of states during the next three or four generations." In 1929 he called for "one great African dominion stretching unbroken throughout Africa." What was needed was " a resolute white policy" so that there would emerge "a white state in time more important than Australia … a chain of white states which will in the end become one from the [South African] Union to Kenya."

  Mazower argues that the U.N. was even less progressive than its predecessor, the League of Nations, placing national sovereignty above the rights of individuals, particularly minority groups. The big power veto, which was introduced at the insistence of Soviet leader Joseph Stalin, continues to be a source of intense irritation to the rest of the world.

  Ultimately, Mazower turns out to be a fan of the United Nations. He concludes that the U.N. charter was a progressive document that ended up thwarting the aims of some of its key founders, and helped pave the way to the era of decolonization.

  The turning point came in 1946, when Smuts tried and failed to secure support in the U.N. General Assembly for its plans to annex South-West Africa. Later that year, Jawaharlal Nehru, the leader of an Indian transitional government that had not yet gained independence, went to the 54-member U.N. General Assembly to complain that a new South Africa law restricting voting and residence rights for Indian laborers was incompatible with the U.N. Charter. Despite resistance from the U.S., Britain, and South Africa, the measure passed.

  It was, Mazower writes, "a reminder to the British that they were no longer the sole arbiters even of India’s destiny, let alone that of the empire as a whole."

 36. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai, merci, ja daar heb je wel gelijk in. Ik ken een mooie uitspraak van een Duitse schrijver:

  "Wij kunnen de machthebbers niet dwingen de waarheid te zeggen, maar we kunnen hen dwingen steeds schaamtelozer te liegen!". Goed he? De uitspraak is van Bernward Vesper.

  :):):) An.

 37. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  An heeft zeker een foto van Saddam Hoessein boven d’r bed hangen?

  Wij zijn allemaal tegen oorlog An, maar helaas maakt een kleine minderheid van gewelddadige fascisten dankbaar gebruik van die naïviteit.

  All over the world zijn er tal van regionale conflicten die vaak uitlopen op genocide en die kun je slechts met harde hand voorkomen. Ik heb het over gepast geweld, let wel.
  Zie Screbenica: overste Karremans: do not shoot the pianoplayer..
  Ja zo kan ik ook de vrede handhaven, als er onder je grote neus incl hangsnor duizenden moslims afgeknald worden en je doet dan net of die neus bloedt..
  Ik blaim trouwens meer de echte verantwoordelijken: Voorhoeve, Van Mierlo, Wim Kok, die het overigens op Voorhoeve na verdomden om een behoorlijk excuus te maken aan de moeders van S>

 38. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= Voorhoeve, Van Mierlo, Wim Kok, die het overigens op Voorhoeve na verdomden om een behoorlijk excuus te maken aan de moeders van S========

  Ja en daar heeft Mihai het over: voor welke rehtbank kunnen we bovengenoemde oorlogsmisdadigers slepen???? Alle westerse rechtbanken die zich aan internationale verdragen moeten houden neuken met elkaar: westerlingen zijn nu eenmaal een beter soort mens. Dàt zeiden de nazi`s al!!

  An.

 39. PARTOUT PARTOUT

  Avatar van PARTOUT
  Gek dat je de echte monsters zoals Karadzic nooit eens noemt.
  Kun je trouwens de eerste vijf jaar eens een grondige studie doen naar bijv. het islamitische fascisme, frau Antje, want dit deuntje kennen we nu wel van jou.
  Geldt trouwens ook voor Mihai.
  VERENIGDE NATIES is iets geheel anders dan een anti VS smartlapje afdraaien voor een zelf in elkaar geknutselde rechtbank, gaap-gaap.

 40. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Wij zijn allemaal tegen oorlog An, maar helaas maakt een kleine minderheid van gewelddadige fascisten dankbaar gebruik van die naïviteit. Zoals Bush, Blair, Berlusconi, Balkenende en Partout.

 41. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Partout

  Veterans from Wikileaks Unit
  Apologize to Iraqis,
  Question U.S. Leadership

  ETHAN McCORD, JOSH STIEBER, via Laura Taylor, [email protected]
  Stieber and McCord are former soldiers of the company documented in the video recently released by Wikileaks (Bravo Company 2-16), which shows U.S. soldiers killing civilians including a Reuters photographer and then shooting at people in a van attempting to rescue the wounded. See: http://wikileaks.org

  AN OPEN LETTER OF RECONCILIATION & RESPONSIBILITY TO THE IRAQI PEOPLE
  From Current and Former Members of the U.S. Military

  Peace be with you.

  To all of those who were injured or lost loved ones during the July 2007 Baghdad shootings depicted in the “Collateral Murder” Wikileaks video:

  We write to you, your family, and your community with awareness that our words and actions can never restore your losses.

  We are both soldiers who occupied your neighborhood for 14 months. Ethan McCord pulled your daughter and son from the van, and when doing so, saw the faces of his own children back home. Josh Stieber was in the same company but was not there that day, though he contributed to the your pain, and the pain of your community on many other occasions.

  There is no bringing back all that was lost. What we seek is to learn from our mistakes and do everything we can to tell others of our experiences and how the people of the United States need to realize we have done and are doing to you and the people of your country. We humbly ask you what we can do to begin to repair the damage we caused.

  We have been speaking to whoever will listen, telling them that what was shown in the Wikileaks video only begins to depict the suffering we have created. From our own experiences, and the experiences of other veterans we have talked to, we know that the acts depicted in this video are everyday occurrences of this war: this is the nature of how U.S.-led wars are carried out in this region.

  We acknowledge our part in the deaths and injuries of your loved ones as we tell Americans what we were trained to do and what we carried out in the name of "god and country". The soldier in the video said that your husband shouldn’t have brought your children to battle, but we are acknowledging our responsibility for bringing the battle to your neighborhood, and to your family. We did unto you what we would not want done to us.

  More and more Americans are taking responsibility for what was done in our name. Though we have acted with cold hearts far too many times, we have not forgotten our actions towards you. Our heavy hearts still hold hope that we can restore inside our country the acknowledgment of your humanity, that we were taught to deny.

  Our government may ignore you, concerned more with its public image. It has also ignored many veterans who have returned physically injured or mentally troubled by what they saw and did in your country. But the time is long overdue that we say that the value of our nation’s leaders no longer represent us. Our secretary of defense may say the U.S. won’t lose its reputation over this, but we stand and say that our reputation’s importance pales in comparison to our common humanity.

  We have asked our fellow veterans and service-members, as well as civilians both in the United States and abroad, to sign in support of this letter, and to offer their names as a testimony to our common humanity, to distance ourselves from the destructive policies of our nation’s leaders, and to extend our hands to you.

  With such pain, friendship might be too much to ask. Please accept our apology, our sorrow, our care, and our dedication to change from the inside out. We are doing what we can to speak out against the wars and military policies responsible for what happened to you and your loved ones. Our hearts are open to hearing how we can take any steps to support you through the pain that we have caused.

  Solemnly and Sincerely,
  Josh Stieber, former specialist, U.S. Army
  Ethan McCord, former specialist, U.S. Army

 42. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= PARTOUT 20-04-2010 14:52
  Gek dat je de echte monsters zoals Karadzic nooit eens noemt.========

  Dat hoeft niet, want die misdadigers worden pregnant genoemd door de westerse pers. Daardoor blijven de westerse monsters juist buiten de rechtbank. Allemaal afleidingsmanouvres!!

  An.

 43. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Gek dat Partout nooit Bush of Obama of Balkenende achter de tailles wil krijgen, slechts de officiële vijanden.

 44. Reggie Roning Reggie Roning

  Avatar van Reggie Roning
  @Mihai,

  Je laatste post gaf mij kippenvel en woede. Waarom kippenvel weet ik niet maar woede vooral omdat deze brief niet geschreven had moeten worden nadat Wikileaks de video had laten hacken maar daarvoor. Vandaar dat ik de brief als huigelachtig beschouw.

  Echter dit kan ook een stap in de goede richting zijn. De soldaten vragen wat ze kunnen doen.
  Als ze nu eens beginnen met alle andere videos die nog niet gehackt zijn openbaar te brengen. Want ik weet zeker dat als het hier niet om Reuters medewerkers ging, niemand zo ver zou gaan om die beelden openbaar te maken.

  Topje van een immense ijsberg. Dat is het.

 45. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= Mihai Martoiu Ticu 20-04-2010 16:59
  Gek dat Partout nooit Bush of Obama of Balkenende achter de tailles wil krijgen, slechts de ======

  Partout is ook een westers monster, daarom!

  An.

 46. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reggie

  Ze hadden ook kunnen zeggen ‘Onze minster van defensie zegt dat we niks fout hebben gedaan. Vette pech voor de Iraki’s.’

  Kijk hier komen de veteranen zelf dit soort verhalen vertellen:
  The Other War: Iraq Vets Bear Witness
  http://www.thenation.com/doc/20070730/hedges

 47. Reggie Roning Reggie Roning

  Avatar van Reggie Roning
  @Mihai,

  Goede link. Ik zal mij er vanavond doorheen spitten want het geeft mij wel weer een portie goede argumenten zie ik alweer. Bedankt.

 48. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reggie

  Als je me je hotmail adress opstuurt kan ik je uitnodigen voor mijn gedeelde skydrive map, waar ik regelmatig van dit soort artikelen plaats en boeken zoals het onderstaande:

  Vine, D. (2008). Island of shame : the secret history of the U.S. military base on Diego Garcia. Princeton University Press

  The American military base on the island of Diego Garcia is one of the most strategically important and secretive U.S. military installations outside the United States. Located near the remote center of the Indian Ocean and accessible only by military transport, the base was a little-known launch pad for the wars in Iraq and Afghanistan and may house a top-secret CIA prison where terror suspects are interrogated and tortured. But Diego Garcia harbors another dirty secret, one that has been kept from most of the world–until now.

  Island of Shame is the first major book to reveal the shocking truth of how the United States conspired with Britain to forcibly expel Diego Garcia’s indigenous people–the Chagossians–and deport them to slums in Mauritius and the Seychelles, where most live in dire poverty to this day. Drawing on interviews with Washington insiders, military strategists, and exiled islanders, as well as hundreds of declassified documents, David Vine exposes the secret history of Diego Garcia. He chronicles the Chagossians’ dramatic, unfolding story as they struggle to survive in exile and fight to return to their homeland. Tracing U.S. foreign policy from the Cold War to the war on terror, Vine shows how the United States has forged a new and pervasive kind of empire that is quietly dominating the planet with hundreds of overseas military bases.

  Island of Shame is an unforgettable exposé of the human costs of empire and a must-read for anyone concerned about U.S. foreign policy and its consequences.The author will donate all royalties from the sale of this book to the Chagossians.

 49. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= CIA prison where terror suspects are interrogated and tortured. But Diego Garcia harbors=====

  Ach, slechts een "vergissinkje" volgens Partout.!

  An.

 50. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reggie

  Ik heb geen bericht ontvangen. Mail het maar naar martoiu at gmx.com

 51. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Bush Insider Reveals Guantanamo Deception:
  Hundreds of Innocents Jailed

  By Bill Quigley

  April 20, 2010 Colonel Lawrence B. Wilkerson, Chief of Staff to U.S. Secretary of State Colin Powell, provided shocking new testimony from inside the Bush Administration that hundreds of the men jailed at Guantanamo were innocent, the top people in the Bush Administration knew full well they were innocent, and that information was kept from the public.

  Wilkerson said President Bush, Vice President Cheney and Secretary of Defense Rumsfeld “indefinitely detained the innocent for political reasons” and many in the administration knew it. The wrongfully held prisoners were not released because of political maneuverings aimed in part to cover up the mistakes of the administration.

  Colonel Wilkerson, who served in the U.S. Army for over thirty years, signed a sworn declaration for an Oregon federal court case stating that he found out in August 2002 that the US knew that many of the prisoners at Guantanamo were not enemy combatants. Wilkerson also discussed this in a revealing and critical article on Guantanamo for the Washington Note.

  How did Colonel Wilkerson first learn about the innocents in Guantanamo? In August 2002, Wilkerson, who had been working closely with Colin Powell for years, was appointed Chief of Staff to the Secretary of State. In that position, Wilkerson started attending daily classified briefings involving 50 or more senior State Department officials where Guantanamo was often discussed.

  It soon became clear to him and other State Department personnel “that many of the prisoners detained at Guantanamo had been taken into custody without regard to whether they were truly enemy combatants, or in fact whether many of them were enemies at all.”

  How was it possible that hundreds of Guantanamo prisoners were innocent? Wilkerson said it all started at the beginning, mostly because U.S. forces did not capture most of the people who were sent to Guantanamo. The people who ended up in Guantanamo, said Wilkerson, were mostly turned over to the US by Afghan warlords and others who received bounties of up to $5000 per head for each person they turned in. The majority of the 742 detainees “had never seen a U.S. soldier in the process of their initial detention.”

  Military officers told Wilkerson that “many detainees were turned over for the wrong reasons, particularly for bounties and other incentives.” The U.S. knew “that the likelihood was high that some of the Guantanamo detainees had been turned in to U.S. forces in order to settle local scores, for tribal reasons, or just as a method of making money.”

  As a consequence, said Wilkerson “there was no real method of knowing why the prisoner had been detained in the first place.”

  Wilkerson wrote that the American people have no idea of the “utter incompetence of the battlefield vetting in Afghanistan during the initial stages…Simply stated, no meaningful attempt at discrimination was made in-country by competent officials, civilian or military, as to who we were transporting to Cuba for detention and interrogation.”

  Why was there utter incompetence in the battlefield vetting? “This was a factor of having too few troops in the combat zone, the troops and civilians who were there having too few people trained and skilled in such vetting, and the incredible pressure coming down from Secretary of Defense Donald Rumsfeld and others to ‘just get the bastards to the interrogators.’” As a result, Wilkerson’s statement continues, “there was no meaningful way to determine whether they were terrorists, Taliban, or simply innocent civilians picked up on a very confused battlefield or in the territory of another state such as Pakistan.”

  In addition, the statement points out “a separate but related problem was that often absolutely no evidence relating to the detainee was turned over, so there was no real method of knowing why the prisoner had been detained in the first place.”

  “The initial group of 742 detainees had not been detained under the processes I was used to as a military officer,” Wilkerson said. “It was becoming more and more clear that many of the men were innocent, or at a minimum their guilt was impossible to determine let alone prove in any court of law, civilian or military. If there was any evidence, the chain of protecting it had been completely ignored.”

  Several in the U.S. leadership became aware of this early on and knew “of the reality that many of the detainees were innocent of any substantial wrongdoing, had little intelligence value, and should be immediately released,” wrote Wilkerson.

  So why did the Bush Administration not release the men from prison once it was discovered that they were not guilty? Why continue to keep innocent men in prison?

  “To have admitted this reality would have been a black mark on their leadership from virtually day one of the so-called War on Terror and these leaders already had black marks enough: the dead in a field in Pennsylvania, in the ashes of the Pentagon, and in the ruins of the World Trade Towers,” wrote Wilkerson.

  “They were not about to admit to their further errors at Guantanamo Bay. Better to claim everyone there was a hardcore terrorist, was of enduring intelligence value, and would return to jihad if released,” according to Wilkerson. “I am very sorry to say that I believe there were uniformed military who aided and abetted these falsehoods, even at the highest levels of our armed forces.”

  The refusal to let the detainees go, even those who were likely innocent, was based on several political factors. If the US released them to another country and that country found them innocent, it would make the US look bad, said Wilkerson. “Another concern was that the detention efforts at Guantanamo would be revealed as the incredibly confused operation that they were. Such results were not acceptable to the Administration and would have been severely detrimental to the leadership at the Department of Defense.”

  At the Department of Defense, Secretary Rumsfeld, “just refused to let detainees go” said Wilkerson.

  “Another part of the political dilemma originated in the Office of Vice President Richard B. Cheney,” according to Wilkerson, “whose position could be summed up as ‘the end justifies the means’, and who had absolutely no concern that the vast majority of Guantanamo detainees were innocent, or that there was a lack of useable evidence for the great majority of them. If hundreds of innocent individuals had to suffer in order to detain a handful of hardcore terrorists, so be it.”

  President Bush was involved in all of the decisions about the men in Guantanamo according to reports from Secretary Powell to Wilkerson. “My own view,” said Wilkerson “is that it was easy for Vice President Cheney to run circles around President Bush bureaucratically because Cheney had the network within the government to do so. Moreover, by exploiting what Secretary Powell called the President’s ‘cowboy instincts,’ Vice President Cheney could more often than not gain the President’s acquiescence.”

  Despite the widespread knowledge inside the Bush administration that the US continued to indefinitely detain the innocent at Guantanamo, for years the US government continued to publicly say the opposite – that people at Guantanamo were terrorists.

  After these disclosures from deep within the Bush Administration, the newest issue now before the people of the U.S. is not just whether the Bush Administration was wrong about Guantanamo but whether it was also consistently deceitful in holding hundreds of innocent men in prison to cover up their own mistakes.

  Why is Colonel Wilkerson disclosing this now? He provided a sworn statement to assist the International Human Rights Clinic at Willamette University College of Law in Oregon and the Federal Public Defender who are suing US officials for the wrongful detention and torture of Adel Hassan Hamad. Hamad was a humanitarian aid worker from Sudan working in Pakistan when he was kidnapped from his apartment, tortured and shipped to Guantanamo where he was held for five years before being released.

  At the end of his nine page sworn statement, Wilkerson explains his personal reasons for disclosing this damning information. “I have made a personal choice to come forward and discuss the abuses that occurred because knowledge that I served an Administration that tortured and abused those it detained at the facilities at Guantanamo Bay and elsewhere and indefinitely detained the innocent for political reasons has marked a low point in my professional career and I wish to make the record clear on what occurred. I am also extremely concerned that the Armed Forces of the United States, where I spent 31 years of my professional life, were deeply involved in these tragic mistakes.”

  Wilkerson concluded his article on Guantanamo by issuing a challenge. “When – and if – the truths about the detainees at Guantanamo Bay will be revealed in the way they should be, or Congress will step up and shoulder some of the blame, or the new Obama administration will have the courage to follow through substantially on its campaign promises with respect to GITMO, torture and the like, remains indeed to be seen.”

  The U.S. rightly criticizes Iran and China for wrongfully imprisoning people. So what are we as a nation going to do now that an insider from the Bush Administration has courageously revealed the truth and the cover up about U.S. politicians wrongfully imprisoning hundreds and not releasing them even when they knew they were innocent? Our response will tell much about our national commitment to justice for all.

  Bill is Legal Director at the Center for Constitutional Rights and professor of law at Loyola University New Orleans.

 52. Reggie Roning Reggie Roning

  Avatar van Reggie Roning
  @Mihai,

  Mijn e-mail adres voor je skydrive share = antimoderator at hotmail.com

Leave a Reply