Skip to content

De hemelpositie

Nee, het gaat niet over seks. We zijn nu aanbeland bij het hoofdargument, in ons queste om rechtvaardigheid te ontdekken.

Ons argument zal valsspelen uitsluiten.
We willen voorkomen dat iemand komt roepen dat God mensen met azuurblauwe ogen meer toekent dan de rest en dat is rechtvaardig. Daardoor zijn we vertrokken bij een eerste premisse, dat bij de geboorte we grenzeloos vrij zijn, niks is op dat moment bindend, geen (morele) regel kan ons op dat moment opgelegd worden. We hebben ook gezien dat bindendheid pas zinnig is als we een overlevingsinstinct hebben.

Ons argument wil ook zelfbedrog uitsluiten.
Zoals een aantal bloggers heeft aangegeven, onszelf voortrekken is een van onze liefste morele deugd; we passen rechtvaardigheid aan onze maatschappelijke positie, onze toevallige eigenschappen. Daarom zullen we proberen om zo weinig mogelijk vooronderstellingen te gebruiken. Een van de weinige dingen die we mogen weten is dat we allemaal een overlevingsinstinct hebben, dat de kernwaarden van alle morele systemen gericht zijn op het verlengen van levens.

We willen ook universele acceptatie.
Als we ons op een beperkt aantal premissen baseren, die overal ingepropt kunnen worden in het kader van lokale morele tradities, is ons argument voor iedereen acceptabel.

Daar gaat ie. Hier komt de hemelpositie.
Dus stel je voor dat je een lichaamsloze geest bent, ergens in de hemel, zoals in Plato’s stripverhalen. Voordat je geboren bent wil je een contract afsluiten met alle andere mensen. Je wilt van tevoren vaststellen welke gedragsregels, welke (morele) wetten op aarde moeten gelden om je leven zinvol te maken. Je wilt ook afspraken maken over de verdeling van de overlevingsmiddelen.

Je weet echter niet van tevoren in welk lichaam je geboren zult worden. Je kan een man of vrouw zijn, blank of zwart, gelovig of ongelofelijk (echt wel), rijkaardskind of achterbuurteling, een briljante gozer zoals ik of dom, splinterfit of (geestelijk) gehandicapt. Je weet dus absoluut niks van de toekomstige toevallige eigenschappen; immers moraal is schuw voor willekeur.

Je hebt slechts één kans in zes miljard om jezelf te zijn. Maar je hebt veel meer kans om een van de achtien miljoen mensen te zijn die jaarlijks aan armoede zal sterven. Jaar in, jaar uit. Je hebt een grote kans dat je een van de 862 miljoen mensen die nu aan honger leiden en slechts zeven procent kans om dit op het internet te lezen.

Het lijkt dus op een gok.
Omdat je leven het meest belangrijke rijkdom is, is het rationeel om je te verzekeren tegen een lot dat tegen zit. Je wilt, mocht je toevallig het minst bedeeld worden, dat de gedragsregels en verdeling van overlevingsmiddelen, jouw leven een levenswaardig leven maakt.

Je zult in ieder geval niet instemmen met regels die het leven van azuurblauweoogjes honderd jaar laat duren, in vrijheid en genot, terwijl anderen in slavernij sterven op hun zesentwintigste. Je zult dat te riskant vinden.

Het is dus rationeel om slechts een contract te tekenen als de neergelegde voorwaarden jouw leven verlengen, mocht de dobbelsteen ongunstig voor je vallen. Je wilt moord, roof en leugens verbieden en geen moraal berustend op het recht van de sterkste.

Rechtvaardigheid is dus wat in de eerste instantie levens verlengt.

Verlengt ten opzichte van wat? Dat is moeilijk te bepalen, maar wat je moet kijken is hoe de mensen het langst leven. Je sluit de toevallige eigenschappen uit, zoals genetische levenslengte, zodat het hoogste gemiddelde wordt nagestreefd. Wat daaronder ligt is onrechtvaardig.

Wat leven bevordert is rechtvaardig.
Maar is een langer leven voldoende? Nee. Stel dat iemand je gegijzeld houdt in een cel van 2 bij 2 meter, je bijzonder goed voedsel geeft, zorgt dat je lichaam beweegt, en andere maatregelen neemt zodat je langer leeft dan anders. Dit zou nog steeds een onleefbaar leven. Dat komt omdat we voorgeprogrammeerd zijn met fundamentele behoeftes, zoals fysieke vrijheid. Ons leed is zonder bevrediging van deze behoeftes onverdraagbaar. We willen dus dat de contractregels ook vervulling van bepaalde biologische en psychologische behoeftes garandeert.

Welke behoeftes zijn deze? Ik heb op de lijst slechts de vrijheid gezet als voorbeeld, maar de rest van de behoeftes zullen wetenschappelijk bepaald moeten te worden. Filosofe Martha Nussbaum heeft een langere lijst. Haar lijst is voor mij te wazig en vertrekt van andere veronderstellingen dan ik. Waar het mij om gaat is de minimale lijst van noodzakelijke garanties die een contract bindend zou maken. Bijvoorbeeld de politieke vrijheid zou een noodzakelijke garantie zijn en zonder deze vrijheid hebben we onder de dictatuur van Ceausescu zijn contract niet als bindend ervaren.

Zoals we eerder hebben gezien, de enige vraag van de moraal is wanneer we vrij zijn om anderen tot iets te dwingen. Ik zou in dit geval het dwingen via een analogie beschouwen. Stel dat ik tijdens de onderhandelingen een “troef” en “vetoknop” heb, naast  de “ja” en “nee” knoppen om mijn stem bekend te maken als iemand een gedragsregel voorstelt. Tijdens het stemmen kan ik op de troefknop drukken en een van de regels wordt aangenomen, ongeacht wat alle andere geesten stemmen. Of ik kan de “vetoknop” indrukken en een voorstel wordt verworpen ongeacht wat de anderen stemmen. Stel je bijvoorbeeld voor dat iedereen het mee eens is dat moord toegestaan zou moeten worden. Op dat moment kan ik op mijn vetoknop drukken en het voorstel wordt niet aangenomen.

Een regel is bindend dus als deze levens verlengt en is niet bindend als hij levens verkort, ongeacht wat de anderen er van vinden. Democratie heeft daarover niks te piepen. Slechts over regels waar we minder zeker zijn van hun gevolg voor levenslengten kunnen we onderhandelen en stemmen.

Natuurlijk is deze bindendheid ook voor mij. Mocht ik voor legale moord stemmen en een ander heeft de vetoknop ingedrukt, heb ik geen enkel argument om zijn veto met voeten te treden. Er is geen hoger principe, dan het overleven, die mij een reden zou geven om het met hem oneens te zijn.

Ik kan ook op geen enkele manier een oprecht wrokgevoel hebben, gevoel dat mij de vrijheid zou geven om naar oplossingen te zoeken om zijn veto te omzeilen. Er is dus niks dat mijn eventuele dwang aan de andere zou rechtvaardigen.

Andersom is het wel het geval. Mocht ik toch een sluwe manier ontdekken om zijn veto te omzeilen, bijvoorbeeld omdat de meerderheid meer macht heeft, zou hij een gerechtvaardigd wrokgevoel kunnen koesteren en hij zou vrij zijn om naar oplossingen te zoeken om zijn wil aan de rest op te leggen. Niemand, alleen of unaniem, kan hem een bindend regel opleggen, die tot zijn dood zou leiden. Hij is dus vrij van het contract. Mocht hij de wereld willen opblazen, is er niks meer bindend dat hem van zijn daad kan weerhouden. Mocht jij hem willen stoppen, ben je dat slechts gerechtvaardigd te doen zodra je de regels in de wereld aanpast om zijn leven te verlengen en zijn fundamentele behoeften te verzekeren.

In conclusie:
Het is onrechtvaardig als iemand ons een gedragsregel of situatie oplegt, of in leven houdt, die wij rationeel zouden afwijzen tijdens onderhandelingen in de hemel.

Rechtvaardigheid is dus gelijk aan de regels en toestanden die wij als rationele wezen zouden accepteren tijdens vrije onderhandelingen, abstraherend van onze toevallige eigenschappen. Rechtvaardigheid is datgene wat je vrij bent om anderen op te leggen teneinde je leven te verlengen en je fundamentele behoeftes te verzekeren, zolang het leven van de ander daardoor niet korter wordt dan het jouwe, noch zijn fundamentele behoeftes minder worden bevredigd.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inFilosofie

21 Comments

 1. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mijn "hemelse geest"

  blijft eeuwig een beest.

  Geen regels en wetten

  die mijn lusten pletten.

  Eeuwig te zweven

  met jou in m`n lijf

  is hemelse lusten

  staat voor mij

  buiten keif.

  An.

 2. Immoralist Immoralist

  Avatar van Immoralist
  Het uitgangspunt bepaalt altijd de uitkomst.
  Daarom zijn discussies veelal zinloos, omdat de wjze waarop de uitgangspunten bepaald worden vaak niet ter discussie worden gesteld.
  Mensen die met alle geweld atheist willen zijn weigeren op het creationisme gebaseerde uitgangspunten serieus te nemen. Joden weigeren als antisemitisch beschouwde uitgangspunten serieus te nemen. En weer andere ideologen hanteren hun andersgekleurde waardeoordelen.

  Jou keuze van uitgangspunten is ook een subjectieve daad die de vraag doet oprijzen of je ooit met al die subjectieve keuzes iets zinnigs zult kunnen zeggen over een principe dat meer is dan een stukje papier met daarop wat woorden geschreven.

  Het is net zoiets als de keuze voor ‘COMPASSIE’ door een aantal bobo’s in dit land. Die pakken een stuk papier, schrijven daarop de zin WIJ KIEZEN VOOR COMPASSIE en roepen nu mensen op daar hun handtekening onder te zetten.
  Dat stuk papier moet vervolgens bewijzen dat de ondertekenaars van het document compassievolle mensen zijn.
  Wie zijn twijfel uit wordt geconfronteerd met het stuk papier. "Kijk naar dit document, daar staat onze handtekening. Hoe durf je te stellen dat wij compassieloze bedriegers zijn?"

  Momenteel staat het woord OVERLEVEN centraal in je betoog. Rechtvaardigheid is voor jou een zaak van ‘leven en dood’.
  Het woord OVERLEVEN speelt in de filosofie van SOCRATES geen rol van betekenis. SOCRATES kon vluchten, kiezen voor overleven, maar koos toch voor de gifbeker. "Wat is leven als ik de slaaf van mijn dierlijke overlevingsdrang moet zijn?"
  Socrates beriep zich op ‘een Goddelijke gids’, een gnostisch aandoende verwijzing naar iets diepers en hogers dat je in contact brengt met de niet aan woorden gebonden wereld van ‘het principe’.

  Speelt de gnostiek (gezien als een proces van vernietiging van alles wat vals en onwaar is) in jouw denkwereld een rol?

 3. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Immoralist

  Socrates koos voor de gifbeker, maar de vraag is niet wat hij voor zichzelf kiest, maar wat hij aan anderen mag opleggen. Mocht jij in zijn situatie zijn, kon Socrates jou ook met een pistool op je hoofd dwingen om voor de gifbeker te kiezen?

 4. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Immoralist

  ==Het uitgangspunt bepaalt altijd de uitkomst.==

  Dat is absoluut waar, maar daaruit volgt niet dat er geen betere uitgangspunten dan andere uitgangspunten bestaan. Ik kan bijvoorbeeld mijn uitgangspunt zo zorgvuldig kiezen dat ik tot de conclusie kom dat de aarde plat is. Het volgt daaruit niet dat mijn argument gelijk is aan diegene die bewijst dat arde bol is. Op dezelfde manier beweer ik dat mijn uitgangspunt over rechtvaardigheid beter is dan anderen en dat ik vrij ben om mijn uitgangspunt met dwang aan anderen op te leggen. Mochten ze een andere uitgangspunt hanteren en tot de conclusie komen die mijn leven verkorten, dan hebben zij vette pech.

 5. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  immoralist.

  =======Het woord OVERLEVEN speelt in de filosofie van SOCRATES geen rol van betekenis. SOCRATES kon vluchten, kiezen voor overleven, maar koos toch voor de gifbeker. "Wat is ======

  Omdat er geen enkel stoffelijk bewijs is dat Socrates ooit heeft bestaan, heeft Plato hem opgevoerd als scriptisch "bewijs" van een principe! "De Verdedegingsrede" is daarom fictief en zal nagenoeg nergens in praktijk zijn gebracht.

  An.

 6. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @An

  Dat is geen argument tegen immoralist. Of Socrates heeft bestaan of niet is irrelevant. Plato heeft die premissen gebruikt, dus we zijn bij de stelling van Immoralist: Het uitgangspunt bepaalt altijd de uitkomst.

 7. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai, dat is waar, maar het "uitgangspunt" van Plato, is ook zijn uitkomst geweest: een voorbeeld, maar wèl hypothetisch, van "onwrikbare principes".

  Als een mens zichzelf opblaast als uitgangspunt is de uikomst dat hij/zij daarvoor beloont wordt in een hemelsbestaan.
  Uitgangspunt: een mooiere wereld, te beginnen met hemzelf in de hemel. `n Hypothese??

  An.

 8. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @An

  Ik wil nog steeds een oprechte en rationele kerel ontmoeten, die uitgangspunten vindt, die tot de conclusie leiden dat ik zelfmoord moet plegen en mijn bezittingen aan hem moet inleveren.

 9. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Jezus, Mihai, " een oprechte en rationele kerel", daar zeg je nogal wat. Mischien ben jij dat wel!?

  Toch is het interessant om door te borduren op "De Verdedigingsrede" omdat daarin wordt gesuggereerd dat "men zich graag offert voor het welzijn van anderen (in dit geval de bewoners van de stad), door je eigen leven te geven en de kostbare principes aan de bwoners van de stad op te leggen.

  Dat doen politieke leiders nu ook, maar dan met levens van anderen (militairen). Dat is immoreel ja.Uitgangspunt: meer welvaart. Uikomst: meer olie en andere grondstoffen.

  An.

 10. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @An

  De soldaten zijn sowieso moordenaars, die slechts aan hun trekjes in oorlogen kunnen komen, want dan zijn ze straffeloos. Bovendien nemen ze graag het risico om dood te gaan, voor meer luxe, die ze misschien anders niet kunnen verkrijgen, want ze zijn meestal de onderkant van de maatschappij.

 11. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai, ik zie toch een Satans-Doctrinatie die de soldaten doorlopen om hen zover te krijgen te gaan moorden en stelen. De ouders van deze soldaten hebben hen "gezagsgetrouw" opgevoed. Erger: getrouw aan materieel gezag. Plato heeft met zijn "Verdeigingsrede" slechts een analyse gegeven waartoe mensen in staat zijn om te doen, maar vooral te LATEN. Mensen zijn verwaarloosbaar in de "morele zin van het woord". En te dom om door te denken! Dàt is de crusade van het leven! Dàt geeft Plato aan. De zwijnenstal Mens die in zijn eigen stront baadt en het nog lekker vindt ook.

  Ja, de soldaten zijn sowieso moordenaars, maar hoe wordt men moordenaar?

  An

 12. PiratePete PiratePete

  Natuurlijk is deze bindendheid ook voor mij. Mocht ik voor legale moord stemmen en een ander heeft de vetoknop ingedrukt, heb ik geen enkel argument om zijn veto met voeten te treden. Er is geen hoger principe, dan het overleven, die mij een reden zou geven om het met hem oneens te zijn.

  Ik kan ook op geen enkele manier een oprecht wrokgevoel hebben, gevoel dat mij de vrijheid zou geven om naar oplossingen te zoeken om zijn veto te omzeilen. Er is dus niks dat mijn eventuele dwang aan de andere zou rechtvaardigen.

  Volgens mij snap je er geen ene moer van Mihai!
  Ik kan een oprecht wrokgevoel hebben om geheel verkeerde redenen.
  Ik kan jaloers zijn om verkeerde redenen

  Mijn gevoelens zijn altijd terecht en oprecht.
  Hoe ik daar mee om ga, dat is een ander verhaal!

  Een ieder die mij tracht te vertellen dat er iets fout is aan mijn gevoelens, vertoont ¨bullying behavior¨ en kan ergens op een eiland gaan zitten.

  En wanneer iemand terecht een veto uitspreekt over mijn plannen, dan is de kans groot dat ik wrok gevoelens koester. En dat zal mij zeker aansporen om een manier te vinden om dat veto te omzeilen.

  If at first you don´t succeed. . .
  De aanhouder wint

  Deze uitdrukkingen zijn er voor een reden.
  Vele mensen zitten niet bij de pakken neer wanneer iets niet direct lukt.

 13. PiratePete PiratePete

  Als je wrok voelt, dan voel je wrok.
  Daar kun je weinig aan doen.

  Maar ik krijg het gevoel dat jij het niet hebt over emoties maar over het gedrag van deze persoon. . .
  Je stelt: deze persoon wordt boos. Binnen de context krijg ik het gevoel dat het hier gaat over gedrag.

  Bedoel je boos in gedrag, of boos in emotie.

 14. Mihai Mihai

  @PiratePete

  Ik weet dat als je wrok voelt je wrok voelt. En dat het van jouw gezichtspunt dat terecht lijkt te zijn. Maar dat is slechts zelfbedrog.

  Wrok, haat, woede etc. zijn wat ze “reactieve attitudes” noemen. Emoties gericht op het gedrag van anderen. Zie hier voor “reactive attitudes”

  Deze emoties zijn niet zomaar, ze zijn niet slechts het gevolg van maatschappelijke brainwashing, als gevolg dat de maatschappij bepaalde rechten en plichten oplegt en dat je boos wordt als anderen de regels niet respecteren.

  Deze emoties veronderstellen dat de andere een bepaalde plicht heeft om iets te doen en dat hij/zij het plicht heeft geschonden. Maar de plicht kan slechts een “reële” plicht zijn als het gedrag bedoeld is om levens te verlengen, en te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun fundamentele behoeftes bevredigen.

  Dit soort gedrag is evolutionair ontstaan. Als je van iemand steelt en hij niet boos wordt, zouden een heleboel mensen van die persoon stelen. Maar als je van iemand steelt en hij wordt kwaad, dan weet je dat hij bepaalde represailles in de toekomst zal kunnen uitvoeren. Deze negatieve emoties zorgen dat mensen op een langere termijn een negatieve houding tegenover een persoon houden. Deze persoon kan in de toekomst minder hulp en samenwerking van anderen verwachten, kan zelfs een onverwachte tegenwerking verwachten. Deze emoties regelen het gedrag van anderen.

  Maar deze emoties zijn zo algemeen dat ze in veel gevallen kunnen ontstaan. Ze zijn echter slechts terecht als ze overleving en bepaalde fundamentele behoeftes bevorderen. Daarom is Pietje’s Puk wrok onterecht, omdat zijn eis aan jou geen levens verlengt of fundamentele behoeftes bevredigt. Voor dezelfde reden is de wrok van de interessante kerel met een pistool ook onterecht. Zie ook:

  http://www.mihai.nl/2010/04/16/doodslag-voor-waarderelativisme/
  http://www.mihai.nl/2010/04/17/als-je-oneindig-zou-zijn-zou-je-me-gelijk-geven/

 15. PiratePete PiratePete

  Hallo Mihai.

  Wij belanden vaak op deze plek.
  De plek waar het pragmatische en het filosofische verschillende kanten opgaan.

  Waarbij ik de pragmatist ben en jij de filosoof.

  Maakt het moeilijk om te discussieren. . .
  Het is een beetje appels met peren vergelijken.
  En een never ending story!

  Ik accepteer je argumenten vaak niet! Voor mij staan ze te ver van mijn werkelijkheid.
  Waar jij nuance verschillen ziet, zie ik enkel een grote verzamelbak.

  Voorbeeld,
  Je mag liegen en bedriegen om een oorlog te beginnen.
  Wanneer deze oorlog nodig is om als mensheid te overleven, dan zijn alle middelen heilig om die oorlog te beginnen. . . Ook als de meerderheid er tegen is.

  Of
  Je mag een vrouw stenigen die niet in Allah gelooft.
  Absoluut. Op het moment dat anderen hierdoor zo gedemotiveerd raken dat er niets meer uit hun handen komt, en op die manier de mensheid uitsterft, dan is het stenigen van die vrouw toegestaan. Sterker nog, het is de plicht van een ieder om dit te doen!

  Ik zie geen verschil met veel argumenten van jouw kant.

 16. Mihai Mihai

  @PiratePete

  ==Je mag liegen en bedriegen om een oorlog te beginnen.
  Wanneer deze oorlog nodig is om als mensheid te overleven, dan zijn alle middelen heilig om die oorlog te beginnen. . . Ook als de meerderheid er tegen is.==

  Dus je bent het met mij eens, dat moraal bedoeld is om levens te verlengen. Je mag niet liegen in het algemeen, want als iedereen zou liegen, zouden we korter leven. Maar je mag liegen om levens te verlengen. Je mag bijvoorbeeld tegen een nazi liegen dat Anne Frank niet in je kelder verstopt is.

  http://www.mihai.nl/2010/04/16/doodslag-voor-waarderelativisme/
  http://www.mihai.nl/2010/04/15/morele-dilemma%c2%92s/

  ==Je mag een vrouw stenigen die niet in Allah gelooft.
  Absoluut.==

  Nee, dat mag niet. Want stenigen verkort haar leven. Zie mijn stuk over “HUMAN DIGNITY IN ISLAM”. Het paragraf “Sanctity of life and personal safety”.

 17. PiratePete PiratePete

  Mihai,

  Ik ben het in grote lijnen vaak met je eens. Ik vind jouw argumenten, conclusies en stellingen getuigen van een zeer hoge moraliteit. Dat is bewonderingswaardig.

  Maar ik weet niet of je het gemerkt heb, maar ik reageer vrijwel altijd op één specifieke alinea of opmerking. Meestal iets waarvan ik denk dat het argument niet solide is. Ik speel graag advocaat van de duivel. . . Wat soms moeilijk is wanneer ik mij goed kan vinden in de achterliggende moraal.

  Verder houd ik wel van een discussie op zijn tijd! (Maar het is absoluut geen levenswijze (meer).

  p.s.
  Over de layout van deze site;
  De 4 invulvelden zijn screwed up. de eerste 3 (naam etc) zijn ongeveer 25 regels HOOG. Net zo hoog als het reageer veld.
  Zowel via Mozilla als via Iphone Safari

 18. Mihai Mihai

  @PiratePete

  ==Ik ben het in grote lijnen vaak met je eens. Ik vind jouw argumenten, conclusies en stellingen getuigen van een zeer hoge moraliteit. Dat is bewonderingswaardig.==

  Het gaat niet om moraal, maar om mijn zelfverdediging. Als ik wil overleven, dan moet de wereld aan bepaalde voorwaarden voldoen. En als je mij het recht op leven gunt, het volgt daaruit dat ik het recht op zelfverdediging heb, en het recht om deze regels aan de wereld op te leggen. En wie het met mij oneens is, heeft met mij oorlog. Ik ben niet verplicht om mijzelf door Pietje Puk te laten stenigen.

  ==p.s.
  Over de layout van deze site;
  De 4 invulvelden zijn screwed up. de eerste 3 (naam etc) zijn ongeveer 25 regels HOOG. Net zo hoog als het reageer veld.
  Zowel via Mozilla als via Iphone Safari==

  Oh jee, Ik wilde slechts de reactievak groter maken, maar ik heb blijkbaar veel te veel geklooid. De invulvelden heb ik niet meer gezien, want ik ben al ingelogd.

 19. PiratePete PiratePete

  That looks better!

  En het grote reactie veld past goed bij je blog. . .

  Ik kom binnenkort wel weer even kijken en pogen de poten vanonder je stoel te zagen.

 20. Mihai Mihai

  Nou, ik wordt ziek van kleine reactievakken. Ik wil een grotere stukje tekst in een keer goed kunnen herlezen, zonder te scrollen.

Leave a Reply