Skip to content

Category: Internationaal Recht

Westerse hypocrisie helpt Poetin

Buiten het Westen is er weinig animo voor sancties tegen Rusland, ook dankzij westerse hypocrisie ten opzichte van Israël. In volkenrecht is het verbod op oorlog een jus cogens norm. Deze zijn normen waarvan geen afwijking is toegestaan en ze staan boven alle andere normen. Staten zijn verplicht om samen te werken om schendingen van deze normen te stoppen. Maar sommige westerse landen ontkennen dat er zo’n plicht bestaat, vooral de landen met vetomacht. Dit doen ze om macht, zodat ze illegale oorlogen kunnen voeren en om te voorkomen dat er sancties tegen Israël komen. Maar door deze ontkenning, kan het westen moeilijk aandringen dat ook andere landen sancties tegen Rusland invoeren.

Bezet Ben & Jerry’s land van Indianen?

Duizend Israëli’s sommeerden Ben & Jerry’s om hun hoofdkwartier in Vermont te ontruimen, want het staat op ‘illegaal bezet land’ van de Abenaki-indianen. B&J zou hypocriet zijn want de ijsmaker wil geen ijs meer in de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Bezette Gebieden verkopen. Echter ze slaan de plank mis want voor het grootste gedeelte van de geschiedenis was het legaal om grond te veroveren. Ook in de zeventiende eeuw, toen de Europese kolonisten de Abenaki verdreven, was het legaal. Pas rond 1900 wordt het illegaal in het volkenrecht om territorium te veroveren. Dus de brievenschrijvers plegen een mislukte drogreden: een jij-bak.