Skip to content

De fascistische politiek van Thierry Baudet

Ik ontdekte dat Nationaal Comité 4 en 5 mei een interview met Thierry Baudet op haar site heeft en een stuk van hem in ‘Het vrijheidsboek’ publiceerde. Pardon?

Het Comité was opgericht om oorlogsslachtoffers te herdenken, onder het motto ‘nooit meer’ en de bevrijding te vieren. Op de site van het Comité staan stukken over de processen van Neurenberg met citaten als: “one of the most significant tributes that Power has ever paid to Reason”. Baudet daarentegen schrijft in zijn proefschrift heel sceptisch over deze processen. Hij citeert instemmend mensen die de processen ‘onrechtvaardig’ vonden, of een ‘high-grade lynching party’.

Baudet doet dit niet omdat hij de nazi’s sympathiek zou vinden, maar omdat hij de soevereiniteit van de natiestaat wil verdedigen. Hij vindt namelijk dat internationale hoven de soevereiniteit aantasten. Baudet’s concept van soevereiniteit is geïnspireerd door Carl Schmitt: “Soevereiniteit berust bij die persoon of instelling die de macht heeft om de noodtoestand uit te roepen.” Interessant is dat Schmitt dit concept van soevereiniteit gebruikte als smoes om het parlement te ontbinden en de dictatuur in te voeren.

Het moderne concept van soevereiniteit komt overeen met het liberale concept van vrijheid: je mag alles doen met jezelf en andere instemmende volwassenen, zolang je handeling de legitieme belangen (en de rechten) van derden niet schendt. Soevereiniteit is slechts de vrijheid om met medeburgers dingen te doen, zolang de handelingen niet de legitieme belangen van anderen schenden. Soevereiniteit is daardoor noodzakelijk beperkt door mensenrechten en volkenrecht, omdat het volkenrecht de legitieme belangen van andere staten, de belangen van de mensheid als geheel en de mensenrechten verdedigt.

Door zijn verouderd soevereiniteitsconcept, vecht Baudet tegen internationale hoven. Hij wil het Internationaal Strafhof (ICC) ontmantelen, hof dat oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, illegale oorlogen en genocide berecht. Hij praat sceptisch over de aanklacht tegen de Soedanese president Omar al-Bashir voor genocide in Darfur. Tja – meent Baudet – sommige van Al-Bashir’s daden zouden als “gerechtvaardigde vergelding” of “preventieve zelfverdediging” gezien kunnen worden, dus het ICC heeft daarover niks te piepen.

Het ICC heeft nooit een westerling berecht, dus de vraag is waarom Baudet zo opgefokt raakt? Laten we een verklaring zoeken.

Baudet tweet: “Turken nemen Amsterdam en Rotterdam over…Als je, zoals de VVD nu al decennia voorstaat, de grenzen open gooit, verandert de samenstelling van je bevolking.” En: “De meest beschaafde, geweldschuwe generatie ooit haalde de meest onbeschaafde, gewelddadige cultuur die er is naar onze landen.” Hij schrijft:

“Met elke terreuraanslag groeit het aantal bekeringen. Moskeebezoek brak records in de weken na de aanslag op Charlie Hebdo. Geweld erotiseert. Ondertussen zorgen massale immigratie, gezinshereniging en demografische dynamiek voor een fundamentele bevolkingstransformatie. Intuïtieve loyaliteiten verschuiven, waardepatronen veranderen. Steeds dichterbij komt het point of no return, waarop we alleen met radicale maatregelen nog kunnen voorkomen dat ons continent, zoals Houellebecq beschrijft in Soumission, wordt overgenomen. Als we dat punt bereiken – en niemand weet hoe dichtbij dat al is – dan staan we voor dezelfde duivelse keuze als de Europeanen aan het eind van het interbellum: een keuze tussen twee kwaden. Hoe dan ook vervliegt dan de vrede en verdwijnt de democratie.” [mijn vet]

Dus Baudet vindt dat we het point of no return naderen, waarop we alleen met ‘radicale maatregelen’ kunnen voorkomen dat de ‘meest onbeschaafde, gewelddadige’ moslims Europa overnemen. Maar welke ‘radicale maatregelen’ bedoelt hij? De eerste suggestie vinden we in hetzelfde stuk, waar hij waarschijnlijk de gedachtegang van een fascistisch personage weergeeft:

“Elke dag vindt er genocide plaats in ons lijf – surrealistische aantallen bacteriën worden continu geliquideerd. Alles in het leven komt tot stand door strijd. Wie niet vecht gaat dood. En dan zouden we als maatschappij ‘vrede’ moeten willen?”

Of was het Baudet’s eigen gedachtegang? Dit is onduidelijk, maar in zijn boek Oikofobie schrijft Baudet: “De vraag is niet of de EU kan overleven, maar wanneer zij sterft. De keuze is die tussen een geordende, geleidelijke afbouw en een chaotische, plotselinge, wellicht zelfs gewelddadige explosie.” In een interview met Vlaams Belang vertelt hij: “Ik heb vaak het gevoel dat we in een pre-revolutionair tijdperk leven. Er is enorm veel onvrede.” Aan Le Figaro vertelt hij: “Het risico van een pan-Europese burgeroorlog is reëel,” door de “massale immigratie” en de “natuurlijke aspiraties van vele moslims.” Hij retweet een filmpje met zwarte mensen die uit een rubberboot op een strand belanden en schrijft: “Een invasie die de VVD echt niet gaat stoppen. Daarom is #fvd op aarde. Steun ons, verdedig onze beschaving!” In een interview vertelde hij dat “orthodoxe moslims veel meer kinderen krijgen en dat de immigratie uit Afrika aanzwelt en de conclusie ligt voor de hand: Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer. Dan is het een soort Egypte.” In toespraken zegt hij: “Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld.” Baudet praat dus over invasies en burgeroorlogen tegen minderheden.

In zijn tweets beschouwt Baudet de gekleurde mannen als gevaarlijk voor de witte vrouwen. Hij retweette een tweet: “Loopt u maar eens als Westerse vrouw door de rue de Brabant. Pas op, wie een rok draagt vraagt er natuurlijk om.” In deze tweet stonden twee foto’s van zwarte mannen:

Hij retweette ook een tweet van een iemand die Hitler openlijk adoreerde, met een foto van een poster over een kunstwerk/performance waar een naakte witte vrouw door zwart geschminkte handen wordt betast. De tekst van de tweet: “#RAPE is a #CRIME, not an advertisement.”

En op 17 mei 2019 tweette Baudet een bewerkte film gemaakt door de Duitse/Oostenrijkse Identitaire Beweging. In deze film verkrachten en vermoorden migranten witte vrouwen. Actrices vertellen in de film:

“Ik werd in Kandel doodgeschoten. Ik werd in Malmö verkracht. Ik werd in Rotterdam misbruikt… Omdat jullie ons liever laten sterven dan jullie fouten toe te geven. Dankzij jullie immigratiepolitiek staan wij binnenkort tegenover een meerderheid van jonge mannen uit een vrouwvijandige samenleving. Ihr habt das gewusst. Jullie hebben ons verkocht.”

Jason Stanley, in propaganda gespecialiseerde filosofieprofessor bij Yale, beschrijft dit soort propaganda in zijn boek “How Fascism Works: The Politics of Us and Them.” In Duitsland brak een massahysterie uit na de eerste Wereldoorlog, toen de Duitse regering geruchten verspreidde van massaverkrachtingen door zwarte soldaten in het bezette Rijnland. Volgens Hitler zaten de Joden achter deze massaverkrachtingen om het Arische ras te vernietigen. Ook de Ku Klux Klan fantaseerde over Joden die zwarten witte vrouwen massaal lieten verkrachten. Stanley beschrijft dit als onderdeel van fascistische politiek:

“Fascist propaganda does not, of course, merely present members of targeted groups as criminals. To ensure the right kind of moral panic about these groups, its members are represented as particular kinds of threats to the fascist nation—most important, and most typical, a threat to its purity. Consequently, fascist politics also emphasizes one kind of crime. The basic threat that fascist propaganda uses to raise fear is that members of the targeted group will rape members of the chosen nation, thereby polluting its ‘blood.’”

Let op. Voor Stanley is fascistische politiek niet noodzakelijk verbonden met een fascistische staat, zoals in Italië en Duitsland, met gaskamers en wereldoorlogen. Voor hem is deze fascistische politiek gericht om aan de macht te komen, met specifieke eigenschappen: verering van een mythisch superieur verleden; propaganda; hiërarchie; slachtofferschap van een meerderheidsgroep; law and order; seksuele angst; traditionele geslachtsrollen, met macho mannelijke dominantie; anti-intellectualisme; cultuur-marxisme dat massamedia en universiteiten infiltreert; verering van het moederland; wij/zij politiek gericht tegen minderheden.

Daarom als we het vanuit Baudet’s perspectief bekijken, zou het handig zijn als het Internationaal Strafhof zou verdwijnen. Want stel dat Baudet tijdens de door hem verwachte pan-Europese burgeroorlog zich (zoals Al-Bashir) ‘preventief’ moet verdedigen met ‘radicale maatregelen’ zoals deportaties en genocides. Dan is er geen hof dat hem achteraf kan berechten.

Wat vindt het Comité van Baudet’s wens om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te ontmantelen? Dit is juist het hof dat opgericht was om nie wieder te garanderen, als obstakel tegen fascisme en communisme.

Wat vindt het Comité van FvD’s motie om het aanzetten tot haat te legaliseren, want “discriminatie en haat maken deel uit van de bij de mens nu eenmaal aangeboren humeuren en temperamenten.”? Nederland voerde de voorloper van de wet tegen haatzaaien in de jaren ’30 in, als reactie op stijgend antisemitisme. Tweede Kamerlid Bakker-Nort pleitte voor deze wet: “Nederland heeft een te schoone traditie van verdraagzaamheid jegens alle godsdiensten en rassen, dan dat wij deze door ophitsers zouden laten vernietigen.”

De vervanger van die wet werd aangenomen als gevolg van de door Nederland voorgedragen verdrag tegen rassendiscriminatie, verdrag bedoeld als antwoord op de Holocaust, de apartheid in Zuid-Afrika, de segregatie in de Verenigde Staten en het kolonialisme.

Het aanzetten tot haat speelt een grote rol voorafgaand aan elke genocide, hebben we in Joegoslavië en Rwanda gezien.

Dus Stanley zou Baudet’s daden ‘fascistische politiek’ noemen. Baudet’s beleidswensen ontruimen alle obstakels tegen misdaden en grove mensenrechtenschendingen. Is dit het doel van Nationaal Comité 4 en 5 mei?


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste Blogs

5 Comments

 1. Partout Partout

  Goed stuk!
  Fascisme werkt met zondebokken, de moslims zijn de nieuwe joden die men als beesten beschouwt. Barbaar Baudet vermomt zichzelf als neofascist heel uitgekookt nl. semantisch, mbv woorden als omvolking, homeopatische verdunning, boreaal, etc. Deze actuele fascistische terminologie moet mi door intellectuelen waar we maar kunnen ontmythologiseerd worden, zo niet, dreigen uiteindelijk deportaties en .. vul maar in.
  Het krioelt in NL van de barbaren: PVV en SGP zijn ook fundifascisten!

  • Mihai Mihai

   Heb jij ook de indruk dat deze fascistische beweging steeds machtiger wordt?

 2. Goffe Goffe

  Een mooie beschrijving van hoe facistische propaganda werkt. Ik zie alleen geen argumenten dat Baudet ongelijk heeft in wat hij zegt. Is het dan niet eigenlijk gewoon nieuws ipv propaganda?

 3. walterh66 walterh66

  Als je het ‘kunst’ vindt als een blanke vrouw door 3 zwarte mannen wordt betast, waarvan er één haar BH van haar lichaam scheurt, dan is er echt iets mis met je.

  Het doel van deze poster is om verkrachting van blanke vrouwen door immigranten te normaliseren.

  Ofwel, je bent kwaadaardig om dit te verdoezelen, of je bent blind voor de krachten die de massa-immigratie sturen.
  In het tweede geval is het vreemd om iemand de maat te nemen die dit wel begrijpt.

Leave a Reply