Skip to content

Month: November 2023

Komt er een grote genocide?

In deze blogpost verkennen we de theorie dat de significante verschuiving naar rechts in de westerse politiek voortkomt uit een diepgewortelde angst voor een dreigende ineenstorting van de aarde. We onderzoeken hoe westerlingen zich, wellicht onbewust, voorbereiden op een naderende strijd om de schaarse overlevingsmiddelen in een snel veranderende wereld.