Skip to content

Month: December 2014

Er is geen bewijs dat God bestaat

In hun opinie van 30 december in de Volkskrant, beweren Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder dat de moderne filosofie nieuwe argumenten voor God’s bestaan produceert. Dit is onjuist. Neem bijvoorbeeld Rutten. Hij promoveerde op één van deze argumenten, maar zijn argument overtuigt niet. Hij zegt dat we nooit kunnen uitsluiten dat God bestaat. Want we kunnen altijd iets over het hoofd zien. Dit neemt hij als premisse 2 in het volgende argument:

Premisse 1: Voor alle proposities (stellingen) P geldt dat als P noodzakelijk onkenbaar is, dan is P noodzakelijk onwaar.
Premisse 2: De propositie ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onkenbaar.
Conclusie 1: ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onwaar.
Conclusie 2: Het is noodzakelijk waar dat God bestaat.
Hier komen mijn bezwaren:

Sofist Bart Jan Spruyt (01)

Ahmed Marcouch wil voor ‘moslimhaat’ een extra vinkje op aangiften, zoals voor antisemitisme. Bart Jan Spruyt reageerde op 16 december op dit voorstel op de nieuwe conservatieve site Jalta. Ik zal zijn reactie in een aantal stukken in detail analyseren en aantonen dat die veel drogredenen bevat en weinig argumenten. In deze introductie zal ik slechts de drogreden definiëren, zodat de lezer weet met welke lat ik zijn woorden meet. En daarna zal ik één van zijn retorische trucs bespreken.