Skip to content

Month: May 2014

Help! Asielzoekers zetten ouderen op transport!

‘WTF!’, tweette Fleur Agema vandaag. En ik volgde haar link willoos naar de site ‘De Nieuwe Realist’, waar Joost Niemöller explosief kopte: ‘Eindhoven gooit ouderen uit tehuis. Plaatsmaken voor asielzoekers.’ Dit moest ik zeker lezen, want hoe durf je als gemeente ouderen zomaar te verdrijven? Voor buitenlanders? Leest u zelf maar:

‘Het is nog niet openbaar gemaakt, maar het is weldegelijk realiteit. In Eindhoven zet de gemeente ouderen uit het verzorgingshuis de Orangerie, om het dienst te kunnen laten doen als nieuw in te richten asielzoekerscentrum. De LPF Eindhoven stelt er nu vragen over…Het is een schande dat het gebeurt. Maar dat het ook nog eens op achterbakse wijze gebeurt, dat maakt het nog erger.’

Joost Niemöller is geen deskundige in IQ

Joost Niemöller schrijft al jaren over rassen, genetica en IQ. Je zou zeggen dat hij intussen alle literatuur daarover zou hebben gelezen. Maar zijn stukken bewijzen dat hij niet eens het studiemateriaal van eerstejaars psychologiestudenten heeft gelezen. In zijn nieuwste stuk schrijft hij dat er een complot bestaat van het geheimhouden dat genen een rol spelen bij intelligentie:

“Er hangt een omslag in de lucht. Waar we tientallen jaren geacht werden te vinden dat intelligentie een bijproduct is van opvoeding en onderwijs, en we er van uit moesten gaan dat de mens geboren wordt als een onbeschreven blad, daar wint ook in het maatschappelijk debat voorzichtig de gedachte dat de genetische factor zeer sterk bepalend is… Interessant om te zien dat de BBC, die de politieke correctheid heeft uitgevonden, een driedelige radio uitzending waagt aan dit thema. En waar de gedachte dat genetische factoren kunnen bepalen dat het ene kind slimmer op de wereld komt dan het andere, als… gewoon een aanvaardbare gedachte wordt gepresenteerd. Ik wist niet wat ik hoorde.”