Skip to content

Month: April 2011

Het recht op ‘insult after injury’

Stel je voor dat Saudi-Arabië Nederland zou bezetten. Meer dan honderdduizend Nederlanders zullen sneuvelen. Twintig procent wordt vluchteling. Vier miljoen lijdt aan honger en veertig procent heeft geen veilig drinkwater. Vijfduizend lijdt aan cholera, 75% van de artsen, apothekers en verpleegkundigen stopt met werken, de helft emigreert, 60-70% van de kinderen lijdt aan psychologische problemen, het aantal alcoholisten stijgt met 34%. De Saudi’s blazen je bruiloftsfeest met drones op en martelen je broer op afgelegen eilanden.