Theodor Holman de darwinist

Written by Mihai on . Posted in Beste Blogs, Filosofie, Politiek, Sofist Factory

Theodor Holman vertelt in het tweede stuk van zijn interview: “Ik ben echt een darwinist. Laat de sterkste maar winnen. Wat overtuigt, moet winnen.”

Ook andere mensen beweren dat het in argumentatie gaat om overtuigen. Bijvoorbeeld Afshin Ellian:

“Overtuigen
Een politieke leider die met zijn opvattingen en kwaliteit een machtscentrum met anderen kan creëren, is in waarheid een grote denker. Want om zo’n machtscentrum in een democratisch systeem te kunnen scheppen, dient men over de kwaliteiten te beschikken om anderen van zijn of haar gedachten te overtuigen.”

Ik wil hieronder aantonen dat ‘waarheidsvinding’ het doel is van argumentatie; en ‘het overtuigen’ is slechts secundair.

Waarom je gevangenen niet van kiesrecht kan uitsluiten

Written by Mihai on . Posted in Filosofie, Politiek

In sommige landen verlies je je kiesrecht als je bepaalde misdaden pleegt. Mijn stelling is dat de maatschappij dat recht niet heeft om je het kiesrecht te ontnemen.

Denk aan de 289 Amerikanen die jaren later na hun veroordeling onschuldig zijn bewezen door DNA-materiaal. Ze hebben gemiddeld 13,5 jaar in de gevangenis gezeten en sommigen waren bij de ontdekking van hun onschuld al geëxecuteerd.

De vorm van de politicus is irrelevant

Written by Mihai on . Posted in Filosofie, Free Will Wanting, Politiek

Neem precies dezelfde politicus en verander iets aan de vorm, bijvoorbeeld de naam. Verder is het dezelfde politicus, met dezelfde inhoud, met dezelfde uiterlijk. Vertel eerst aan het publiek dat de politicus Femke Halsema heet en is made in Haarlem. Je zult een heel ander resultaat bereiken als je iets aan de vorm sleutelt en je het publiek vertelt dat de politicus Nebahat Albayrak heet en op het etiket staat: made in Turkey. Een heel kleine verandering aan de vorm, met grote gevolgen. Oh nee?

Je leeft niet voor de vorm

Written by Mihai on . Posted in Filosofie, Opinie, Politiek

Andreas Kinneging beweerde in Pauw & Witteman dat in de politiek inhoud vitaal moet zijn en vorm secundair. Zijn stelling geldt voor meer situaties, maar we verliezen dat uit het oog terwijl we steeds meer belang aan uiterlijk hechten.

Laat ik het argument illustreren met de werking van de rechtspraak. Stel je voor dat jij door het OM van een moord wordt beschuldigd. Je bent onschuldig. En je wilt zeker niet dat de rechter je achter de tralies zet, slechts omdat de aanklager een geniaal PowerPointje presenteert. Is dat denkbaar? Ja.

De overleving van de charmantste

Written by Mihai on . Posted in Filosofie, Opinie, Politiek

Menig politieke commentaar verwijt de exit van Cohen aan zijn charme.1 Men weet geen enkele voorbeelden van zijn slechte argumenten, bijvoorbeeld wat te doen met Nederland, met de economie, met de gezondheidszorg, met het onderwijs; men weet slechts voorbeelden van zijn slechte optreden in de media en debatten. Hij kan zichzelf niet verkopen. Zijn mediatrainer had hem geen effectieve trucjes tegen Castricum geleverd. Tegen de Wilders t-shirt-trekkerij kreeg ook zijn debatcoach hem niet geharnast. Deze nadruk groeit wereldwijd – op de vorm en ontkenning van de inhoud – en zal uiteindelijk tot de ondergang van de mensheid leiden.