Author Archive

Dubbel paspoort gelul

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie

Ik denk dat ik een dubbel paspoort heb. Zeker weet ik het niet, want ik ben langer dan tien jaar niet meer bij de Roemeense ambassade geweest om het te verlengen. En omdat ik noch de Roemeense noch de Nederlandse wetten over dubbele paspoort ken, weet ik niet of ik het nog heb. In ieder geval de discussie over het dubbele paspoort is gewoon gelul van de bovenste plank.

Ten eerste voel ik me geen Nederlander. Ik voel me ook geen Roemeen. Ik voel me noch European, noch Westerling, noch Aardebewoner noch niks. Ik ben intelligenter dan alle andere mensen die zich lid van een groep voelen.

Ten tweede, slechts een idioot of een misdadiger kan in paspoorten geloven. Grenzen, landen, volkeren en passpoorten zijn ideeën die door sommigen in leven gehouden worden omdat ze misdadig zijn en door anderen omdat ze dom zijn.

Ten deerde, zonder enige passpoort wordt alles moeilijker in de wereld, met reizen en zo. Overal worden extra vragen gesteld als je geen paspoort hebt, je wordt overal anders behandeld. Want anders zou ik helemaal geen paspoort hebben.

Ten vierde ik heb twee passpoorten slechts omdat ze beide handig vind. In Nederland als je geen Nederlandse paspoort hebt, word je onderworpen aan een berg bureaucratie. Voor alles wat je moet doen, moet je zonder een Nederlandse paspoort extra handelingen verrichten. Zonder passpoort mag je sommige dingen helemaal niet doen. En plotseling en uit het niks, denken sommige idioten om je meer rechten te kunnen verschaffen met een passpoort. Mocht ik ooit te ziek worden, te dom om zaken te doen of werkloos voor één of andere reden, dan heb ik meer zekerheid voor een beter leven dan zonder een passpoort. Dus ik heb een Nederlands paspoort slechts voor gemak.

Ten vijfde heb het Roemeense paspoort vooral voor gemak. Vroeger was het zo dat je met een Roemeense paspoort goedkoper in een Roemeens hotel kon logeren of je kon allerlei dingen goedkoper doen. Met een Roemeens paspoort zou ik ook betere zaken in Roemenie kunnen doen. Ik denk dat je makkelijker onroerend goed en land met een Roemeense paspoort kan kopen. Ik zie daardoor geen reden waarom ik het weg zou moeten doen. Dus de Nederlandse regering, door te eisen om een slechts een Nederlands paspoort te hebben, berooft mij van geld.

Ten zesde heb ik het Roemeense paspoort voor veiligheid. Ik ken voldoende massapsychologie, geschiedenis en politiek om te weten dat je nergens een garantie hebt dat je veilig bent. Ik heb geen enkele garantie dat de stemming in Nederland niet gaat veranderen, dat de Nederlandse nationaliteit mij niet ontnomen gaat worden. Ik heb geen garantie dat men mij nooit zal willen deporteren of vergassen. Of het een onrealistische angst is, daar gaat het niet om. Ik weet dat ik een fundamenteel recht heb om alle mensen te wantrouwen en voor mijzelf zoveel mogelijke zekerheden te vergaren. In het geval dat men mij het land uit wil gooien of mij vermoorden, zou ik makkelijker naar Roemenie terug kunnen gaan. Zonder passpoort zou dat moeilijker zijn.

Ten zevende, kan ik plotseling op het idee komen om terug naar Roemenie te gaan. Of het chauvinisme of de vreemdelingenhaat te groot worden, of ik op andere gedachten kom, ik zie geen reden om de kans op terugkeer kleiner te maken. Ik heb het recht om in elk land ter wereld te leven. Slechts het geweld van de idioten en misdadigers, die in paspoorten geloven, kan mij tegen houden. Dus het hebben van meerdere paspoorten, helpt mij dit geweld te ontwijken. Het helpt mij, tenminste in de landen waar ik een paspoort van heb, makkelijker te leven, als ik dat zelf kies.

Ten achtste, verwacht de Nederlandse regering om mijn geest te kunnen manipuleren. Men denkt dat ik zo dom ben, dat ze (met kunstmatige ingrepen) in mij van die inferieure patriottische of nationalistische gevoelens op kan roepen. Men probeert dit onder de mom van “integratie” te doen. Men denkt dat ik hun macht plotseling legitiem zou vinden en dat ik met enthousiasme aan hen zal onderwerpen. Want zodra je denkt bij een groep te horen, zodra je patriottisch of nationalistisch bent, ben je eerder geneigd om in de leiders van de groep te geloven, om ze te volgen en om je te laten manipuleren.

De eis om slechts een passpoort te hebben is dus een aanslag op mijn vrijheid, de vrijheid om te doen wat ik wil doen, mijn financiële vrijheid, mijn vrijheid om zonder angst te leven, mijn politieke vrijheid, mijn denkvrijheid. De scrotums in Den Haag beroven me met geweld van mijn vrijheid.

Peijs: roven redt levens

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie

foto


De hoofddoek „geeft vrouwen juist vrijheid” zegt minister Peijs (Verkeer, CDA) in het NRC Handelsblad. Het biedt ”juist kansen voor vrouwen in sommige islamitische landen, die zonder hoofddoek anders het huis niet uit mogen.”


Stel dat ik het volgende zou zeggen: Als een rover een pistool tegen je hoofd houdt, dan moet je je geld geven. Roven redt levens en geeft je juist de vrijheid om je je geld aan de rover te geven. Dus roven is goed. Hoe zou mevrouw Peijs mijn argument vinden? Is dat niet hetzelfde als het zeggen dat de jodenster de Joden in de tweede wereldoorlog vrijheid verschafte, want ze mochten zich met een jodenster wel in het openbaar vertonen?

En terwijl Peijs die enormiteit zegt, trapt het hele Nederland daarin. Zelfs Hirsi Ali ziet de drogreden niet meteen in: „De minister heeft gelijk wanneer ze zegt dat de hoofddoek in bepaalde Arabische landen bijdraagt aan de vrijheid van de vrouw. Ze mogen zich gesluierd wel vertonen in het openbare leven en zonder hoofddoek niet.”

Als je denkt dat Ayaan Hirsi Ali ooit in de Trouw het volgende vertelde: “Ik zou, net als bijvoorbeeld Karl Popper, filosofische stukken willen schrijven. Dus paradoxaal genoeg is deze stap – de politiek ingaan – schadelijk voor mijn ideaal. Het liefst wil ik filosoof worden en mijn eigen theorieën uitwerken. Een ruimte om te schrijven, iemand die voor mij schoonmaakt, geen zorgen over mijn dagelijks brood, echte debatten voeren in plaats van praatjes over niets. Dat zal mij, uiteindelijk, gelukkig maken.”, dan zou ik zeggen: GEEF DIE VROUW EEN THEORIE EN EEN SCHOONMAKER! NU!

En Peijs….. stuur die vrouw naar het argumentatiewerkkamp. Per direct.

Kristallnachtklare Wijn

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie


Alfamannetjes zijn heel sterk in logica. De site van Groep Wilders bewijst het. Meteen bij het aansurfen lezen we: “Wij leven in een moderne, liberale samenleving. En de meeste mensen zijn daar eigenlijk best tevreden mee.” En verder: “Nederland heeft dringend behoefte aan verandering. Onbehagen en onzekerheid moeten worden overwonnen en plaats gaan maken voor trots en een zelfbewust elan.” Dus de meeste mensen zijn tevreden en hebben een behoefte aan verandering door hun onbehagen en onzekerheid.


Deze verandering houdt eigenlijk in dat we de oude tradities en cultuur onveranderd houden. Dus de “joods-christelijke en humanistische traditie/cultuur” worden “als dominante cultuur in een nieuw artikel 1 van de Grondwet vastgelegd”. Met andere woorden we moeten het zo veranderen dat we onveranderd blijven domineren. Of zoiets.

Wilders pleit voor “het steviger bestrijden van discriminatie.” Dat doen we door het oude artikel 1 af te schaffen, dus het artikel dat het volgende zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dit bovenste was misschien een beetje ingewikkeld het te begrijpen, maar hou je je vast, want alles wordt straks duidelijk. Het gaat zo: “Om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen willen wij verdere vormen van democratisering:“ Deze democratisering gaat als volgt in zijn gang: “Het stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen voor mensen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten wordt meteen afgeschaft.” want “er een einde moet komen aan de koestering van de allochtone bevolkingsgroep als electoraal reservoir van zielig verklaarde mensen;”

Wat doe je echter als de moslims toch Nederlanders zijn? Dan heb je drie keuzes: “heropvoedingskampen, denaturalisatie en uitzetting.” Het is niet omdat je anders je per ongeluk tegen Wilders zou kunnen stemmen. Het komt omdat de “moslimgemeenschap…ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.” Het ontnemen van grondrechten is voor Wilders niet nieuw, want in zijn onafhankelijkheidsverklaring schreef hij: “(Islamitische) radicalen kunnen grondrechten worden ontnomen.” Dat komt doordat je als niet dominante cultuur ook minder gelijk bent en “ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld.”

Wie bepaalt echter of je radicaal bent? Natuurlijk niet de rechters want “[o]nze rechterlijke macht is vergeven van linkse magistraten die de rechten van daders belangrijker achten dan het onrecht dat zij slachtoffers hebben aangedaan. Ook op dit terrein moet er dus veel veranderen.” Wat veranderen dan? Natuurlijk, we gaan de “administratieve detentie” invoeren, dus onbeperkt kunnen worden vastgehouden zonder tussenkomst van een rechter en zonder recht op een proces. Dus de infiltratie van de links-radicalen in de rechterlijke macht is zo opgelost.

Oh ja, ik was vergeten, maar je had al een vermoeden: de partij heet “Partij voor de Vrijheid”. Lang leve de vrijheid. De vrijheid om te domineren

Stemming, leeftijd en vrije wil

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie


De stemming heeft een invloed op de manier waarop we de informatie verwerken en dit effect verschilt met de leeftijd. Dit laatste is de conclusie van een onderzoek van Georgia Institute of Technology.


Tijdens het onderzoek werden ouderen en jongeren gedwongen om van stemming te veranderen. Ouderen die in een negatieve stemming verkeren hebben vooral de neiging om iemands handelingen slechts aan die persoon te wijten en minder aan factoren in de omgeving. (lees: de boze ouderen geloven meer in de vrije wil)

De wetenschappers geloven dat de ouderen in een negatieve stemming meer gefocust zijn om hun emotionele welzijn te bewaren."It may be the case that older adults in a negative mood state are more motivated to downgrade their negative emotions and, thus, not allocate enough processing time to focus on the details of the situation. So this needs to be taken into consideration when imparting information to older adults,” zegt onderzoekster Fredda Blanchard-Fields.

Jongeren daarentegen nemen de factoren in de omgeving meer in overweging, als men iemands gedrag moet beoordelen. Jongeren zijn meer op de omgeving gefocust, terwijl in een negatieve stemming.

Om van stemming te veranderen moesten de deelnemers films bekijken. Daarna moesten ze een essay lezen en beoordelen of de mening van de schrijver door zijn eigen keuzes was ontstaan of gedwongen door omgevingsfactoren.

De waarneming was omgekeerd terwijl in een positieve stemming. De jongeren waren minder aandachtig terwijl de ouderen meer op de details in de omgeving gingen letten en gebruikten deze factoren in de verklaring voor het essay.

De wetenschappers concluderen dat jongeren en ouderen door verschillende doelen zijn gemotiveerd en ze daardoor de informatie anders verwerken.

Commentaar:
We hebben de neiging om te geloven dat onze inschattingen vooral op objectieve factoren berusten. We zouden iets waarnemen, de elementen van de gebeurtenis inschatten en daaruit een conclusie trekken. Daardoor geloven we dat we altijd, of we jong of oud zijn, in goede of slechte stemming, tot dezelfde conclusies en beslissing zouden komen. Maar als onze oordelen door onze stemming en leeftijd beïnvloed zijn, kunnen we dit als argument tegen de vrije wil aanvoeren.

En als extra kort door de bocht conclusie: oudere mensen, in negatieve stemming hebben meer de neiging om in de vrije wil van een dader te geloven, dan in de invloeden uit de omgeving. Conservatieven geloven meer in de vrije wil dan progressieven. Men wordt met de leeftijd conservatiever. Dit onderzoek zou hiervoor een verklaring kunnen bieden

Nicotine- en alcoholverslaving mogelijk door dezelfde genen bepaald

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie


Een nieuw Amerikaans onderzoek doet vermoeden dat nicotine- en alcoholverslaving dezelfde genetische oorzaak hebben.


Om deze hypothese te testen hebben de onderzoekers twee soorten muizen gebruikt. Een ervan is een soort muis dat een genetische alcoholicus is en de andere een niet zuipende muis. De muizen leerden om nicotine te krijgen door op een pedaal te drukken. De alcoholische muizen neemt meer dan twee keer zoveel nicotine in dan de niet drinkende muis.

Tot nu toe was het bekend dat mensen die roken een grotere kans hebben om ook te drinken. En roken komt drie keer zo vaak voor bij alcoholici dan bij niet drinkende mensen. Omdat de oudere onderzoeken het aangetoond hebben dat genetische factoren een belangrijke rol in beide verslavingen zou spelen, vermoedde men dat het om dezelfde genetische factoren ging. Omdat de genetisch-alcoholische muizen nooit alcohol hebben gekregen en omdat ze alsnog veel meer nicotine gebruiken, achten de wetenschappers de kans groot dat het om dezelfde genen gaat, die alcohol- en nicotineverslaving bepalen.

Commentaar voor de vrije wil fanaten:

Vette pech hé, dat verslavingen een belangrijk genetisch basis hebben en niet zomaar een kwestie van vrije keuze zijn?

Wil de echte werkelijkheid nu opstaan?

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie


Andrew Newberg en Eugene D’Aquilli hebben ontdekt dat de hersenscans van ervaren mediterende (zoals Boeddhistische monniken) mensen twee bizarre eigenschappen toonden: "Het oriëntatie associatie gebied" (OAG) werd bijna uitgeschakeld en "het attentie associatie gebied" (AAG) actiever dan normaal. De beschrijving van de ervaringen in deze toestand leidt tot fascinerende vragen over de werkelijkheid en de manier waarop wij deze waar nemen.


OAG is altijd, zelfs in de slaap, actief. Dit gebied is verantwoordelijk voor ons ruimtelijk en tijdelijk besef. Zonder OAG zouden we niet weten waar ons hand eindigt en de koffiemok begint. Na de meditatie (of mystieke ervaring) rapporteren de deelnemers een gevoel van tijd- en ruimteloosheid en een gevoel van eenheid van/met alles wat bestaat. Met andere woorden ziet men de werkelijkheid niet meer als ingedeeld in aparte objecten, maar als een grote massale, ongescheiden blok. Men is zelf onderdeel van dit blok. En er is geen tijd. (à la Parmenides)

Tegelijkertijd wordt AAG actiever dan normaal. AAG wordt verantwoordelijk gehouden voor het concentratievermogen, focus, doelmatig denken en voor de "wil". De mediterenden rapporteren ook een veel grotere bewustzijn dan normaal. En wat nog bijzonderder is, is dat zij menen dat de ervaring van de werkelijkheid in deze toestand, voor hen een hogere mate van werkelijkheidsgevoel brengt dan de ervaring van de werkelijkheid tijdens het wakker zijn. Met andere woorden ervaren ze tijdens meditatie een hogere mate van werkelijkheid dan tijdens het dagelijks leven.

Nou we weten dat herinneringen na speciale hersentoestanden niet echt betrouwbaar is. Bijvoorbeeld een droom van een paar seconden lijkt het zich urenlang te hebben afgespeeld. Maar laten we de mogelijkheid dat de mediterenden een foute beschrijving van hun meditatie geven terzijde schuiven. Welke vragen ontstaan er dan?

Zijn “tijd”, “ruimte” en “onderscheid tussen de dingen” werkelijke dingen? Bestaat zoiets als werkelijkheid? Kunnen we toegang krijgen tot een andere werkelijkheid of tot de “echte” werkelijkheid, door eenvoudigweg onze hersenen te gebruiken, of is slechts de wetenschap de enige manier voor het verkrijgen van kennis?

Het feit dat het gevoel van tijd en ruimte door de hersenen uitgeschakeld kunnen worden, toon twee dingen aan. Ten eerste ze zijn geen dingen die we via zintuigen waarnemen. Ten tweede ze zijn ook niet dingen die we rationeel afleiden aan de hand van onze ervaringen en onze kennis. Ze zijn dus dingen die door de hersenen zijn gemaakt. Het brein voegt als het ware “tijd” en “ruimte” aan onze ervaringen toe (à la Kant).

We weten ook dat “tijd”, “ruimte”, “onderscheid” en “werkelijkheid” dingen zijn, die door onze hersenen gebruikt worden om onze omgeving te kennen. De vraag is, zijn ze dingen die de hersenen hebben ontdekt in de werkelijkheid, of zijn ze slechts handige gewoontes?

Wat wil ik daarmee zeggen? Bijvoorbeeld: ik vertel kinderen tijdens de skilessen dat ze zich tijdens bepaalde oefeningen moeten voorstellen dat ze olifanten zijn. Ze zijn op dat moment geen olifanten, maar hun voorstellingsvermogen maakt ze iets bereiken wat ze willen bereiken. Met andere woorden zijn sommige gedragsvormen handig voor de overleving ondanks het feit dat ze niet met de werkelijkheid overeen komen.

Dus de vraag blijft: zijn “tijd”, “ruimte”, “onderscheid” en “werkelijkheid” dingen die we ontdekt hebben, of zijn ze slechts handige gedragsvormen? "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away" schreef Philip K. Dick ooit. Laten we stoppen met geloven en kijken wat er over blijft.

Vissen, ratten, omgeving, brein en vrije wil

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie

fotoGooi een paar stenen in je aquarium en de hersenen van je vissen zullen zich heel anders ontwikkelen. Onderzoekers van UC Davis hebben in een onderzoek ontdekt dat een paar stenen in een aquarium tot een groei van bepaalde delen van de hersen van de forel leidt. Het brein van de nieuwe forel lijkt meer op het brein van de forel, die vrij in de natuur groeit. Het verschil is niet slechts in het brein zichtbaar, maar ook in gedrag. Beiden, de wilde en de forel met stenen, bewegen zich veel minder.

Uit een ander recent onderzoek blijkt dat het rattenbrein veel harder groeit als de rat onder stress is en als men zich in gezelschap van andere ratten bevindt. Als de ratten een rad krijgen, gaan ze elke nacht een paar kilometer lopen. De lopende ratten hebben ook een vergrote hoeveelheid streshormonen. Welnu, de ratten die hardlopen, hebben een groter brein dan de niet lopende ratten. En de ratten die in gezelschap lopen, hebben een nog veel groter brein.

Uit een ander nieuw onderzoek blijkt dat het hardlopen bij moeders tijdens zwangerschap tot babyratten leidt met een 40% grotere hersenen.
Commentaar voor de vrije wil fanaten:

Als de stenen in een aquarium een invloed hebben op de hersengroei en het gedrag van de vissen, neem ik het aan dat de omgeving ook een effect heeft op het menselijke brein en gedrag. De onderzoeken van Richard Nisbett suggereren dat de fysieke omgeving een groter effect op onze manier van denken kan hebben dan wat wij vermoeden. Bijvoorbeeld zou de architectuur van een Japanse stad tot mensen leiden met een holistischer manier van denken, waar tegenstellingen meer geaccepteerd worden, terwijl de typische westerse steden zouden tot een denkmanier leiden, die contradicties verbiedt.

Fysieke beweging van je moeder, je eigen fysieke beweging en het feit dat je het wel of niet in de aanwezigheid van anderen doet, kunnen tot een heel andere brein leiden. Zelfs als deze onderzoeken niet op het menselijke brein toepasbaar zijn, er zijn veel andere factoren die het menselijke brein, vanaf de zwangerschap tot het graf beïnvloeden. Maar als je hersenen zich door externe factoren anders ontwikken, kunnen we aannemen dat dat een invloed heeft op je gedrag en denkmanier (zoals bij de forel). Als je anders denkt, neem je andere beslissingen. Dus de gelovige in de vrije wil moet aantonnen dat deze verschillen in hersenen, gedrag en manier van denken, geen effect hebben op de vrije wil.

Ali Baba en G.I.Joe

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie

(Intercultureel Socratisch gesprek)

Ali Baba: Au, dat doet pijn.
G.I.Joe: Wat dacht je, dat je op onze kosten lol zou hebben?

Ali Baba: Waarom ben ik hier?
G.I.Joe: Je bent een terrorist?

Ali Baba: Maar ik heb niks gedaan.
G.I.Joe: Dat zeggen ze allemaal.

Ali Baba: Zijn er bewijzen tegen me.
G.I.Joe: Yessir!

Ali Baba: Welke bewijzen?
G.I.Joe: Die zijn geheim. Als je weet welke bewijzen we hebben, dan komt onze verklikker in gevaar.

Ali Baba: Wanneer kom ik voor de rechter dan?
G.I.Joe: Je komt niet voor de rechter.

Ali Baba: Hoezo niet?
G.I.Joe: Je bent een illegale strijder.

Ali Baba: Wat is een illegale strijder.
G.I.Joe: Een illegale strijder is een strijder die geen rechten heeft.

Ali Baba: Volgens welke wet?
G.I.Joe: Volgens geen enkele.

Ali Baba: Volgens wie dan?
G.I.Joe: Volgens ons.

Ali Baba: Maar jullie maken je schuldig aan marteling.
G.I.Joe: We zijn onschuldig totdat een rechtbank ons schuldig bevindt.

Ali Baba: Als ik vrij kom, dan ga ik naar de rechter stappen.
G.I.Joe: Welke rechter?

Ali Baba: Ik ga naar het Internationaal Strafhof Voor Gerechtigheid.
G.I.Joe: Dat erkennen we niet.

Ali Baba: En het Internationaal Hof van Justitie, erkennen jullie dat wel?
G.I.Joe: Yep

Ali Baba: Dan ga ik daar naartoe.
G.I.Joe: De uitspraken van dat hof respecteren we alleen als wij denken dat we schuldig zijn. En we zijn nooit schuldig.

Ali Baba: En de genocide conventie, die hebben jullie toch getekend?
G.I.Joe: Yep, maar dat hebben we getekend op voorwaarde dat de VS nooit voor genocide terecht zullen staan. Het zou ook geen zin hebben, want we plegen nooit oorlogmisdaden.

Ali Baba: Hoe kan dat nou?
G.I.Joe: Ja, we zijn moreel superieur aan alle andere volkeren, dus we kunnen geen misdaden plegen.

Ali Baba: Als niemand bij jullie misdaden pleegt, waarom hebben jullie het grootste aantal advocaten ter wereld?
G.I.Joe: Die zijn voor twee redenen. Ten eerste plegen die slechts de latino’s, die de grens illegaal oversteken om bij ons misdaden te plegen en de zwarten.

Ali Baba: Maar jij bent ook zwart
G.I.Joe: Eigenlijk wel.

Ali Baba: Dus het feit dat je me martelt kan een misdaad zijn?
G.I.Joe: Nein, eh, ABSOLUTLY NOT!

Ali Baba: Hoezo niet?
G.I.Joe: Ik ben hier als Amerikaan niet als neger. Maar ik was bezig met het vertellen waarom we zoveel advocaten hebben. Beschaafde mensen zoals ons lossen hun oneindigheid niet via geweld maar via advocaten, via woorden, debat, onderhandelingen. Wij zijn lords. Jullie zijn warlords.

Ali Baba: En als er een rechtbank, zoals het Joegoslaviëtribunaal, jullie piloten van oorlogsmisdaden zou beschuldigen. Gaan jullie die aanleveren?
G.I.Joe: Nee.

Ali Baba: Wat dan?
G.I.Joe: We sturen die piloot naar Amerika en hij komt voor onze rechtbank.

Ali Baba: Is dat eerlijk?
G.I.Joe: Natuurlijk, we hebben de allerbeste rechtspraak ter wereld. Dat is de enige garantie dat hij een eerlijke rechtszaak krijgt.

Ali Baba: Maar hebben de rechters niet dezelfde belangen als die soldaten?
G.I.Joe: Ik heb je toch verteld dat we superieur zijn? We zijn streng maar rechtvaardig. We gaan onszelf niet voortrekken.

Ali Baba: En vergissen jullie je nooit?
G.I.Joe: Ja, we doen wel eens vormfouten, of kiezen foute middelen, maar het doel is altijd goedziend.

Ali Baba: En als we daarover anders denken?
G.I.Joe: Ik verwacht niet dat jullie dat begrijpen. Pas als je een rijke traditie aan beschaving hebt, zoals wij, kan je dat begrijpen. Dus wat je nu denkt, telt niet. Wacht totdat we jullie democratisch maken en na een paar duizend jaar, kan je spreken.

Ali Baba: Maar als ik het nu oneens ben met de marteling, waar kan ik NU dan klagen?
G.I.Joe: Nergens.

Ali Baba: Maar waarom zou ik niet naar een onafhankelijke rechtbank kunnen stappen en jou of Amerika kunnen aanklagen?
G.I.Joe: Dat is omdat jullie politieke motieven hebben. We doen niets verkeerd, dus er is geen reden om ons aan te klagen. Dus als je ons wil aanklagen, is omdat je op onze rijkdom jaloers bent, of je haat onze vrijheid.

Ali Baba: Maar je martelt mij?
G.I.Joe: Nee dat doe ik niet.

Ali Baba: Wat is dit dan?
G.I.Joe: Het is expanded interrogation.

Ali Baba: Wie bepaalt dat?
G.I.Joe: Wij.

Ali Baba: En als ik denk dat het marteling is?
G.I.Joe: Hou op met die haatpraat. Zie je wel? Je haat ons. Daarom ben je hier. Je bent preventief opgepakt. Met je haat ben je in staat om aanslagen te plegen. Geef het nou toe dat je ons haat!

Ali Baba: Eerlijk gezegd, met zulke behandeling….
G.I.Joe: Zie je wel, ik heb gelijk. Met zulke haat weet men nooit wanneer jezelf gaat opblazen. Beter gaan we je preventief arresteren en wat drastischer ondervragen. Zo redden we één miljoen mensen.

Ali Baba: En als ik denk dat jullie hier voor olie zijn en niet om democratie en welvaart brengen, naar welke rechter kan ik stappen?
G.I.Joe: Wie heeft eigenlijk onze olie onder jullie zand geplaatst?

Ali Baba: Dus jullie zijn hier toch voor de olie?
G.I.Joe: Kap eens af met dat gezeur, man! De hele wereldeconomie draait op olie, we zorgen dat de wereldeconomie blijft draaien. Wees eens realistisch.

Ali Baba: Kunnen jullie niet gewoon betalen?
G.I.Joe: We betalen het toch?

Ali Baba: Maar als jullie tanks niet hier waren, hadden we misschien een betere prijs kunnen vragen?
G.I.Joe: Wat zeik je man? We hebben jullie van die verschrikkelijke dictator bevrijd. Weet je wat dat kost? Het is alleen normaal dat we een beetje van de kosten terugverdienen, toch?

Ali Baba: En wij dan?
G.I.Joe: Zonder olie zaten jullie nog kamelen in de woestijn te neuken, en sliep je nog in een tent. Wij hebben een geïndustrialiseerde beschaving opgebouwd.

Ali Baba: Zonder olie?
G.I.Joe: Vuile tering terrorist, wie stelt hier de vragen? Als je met mij praat, moet je zwijgen! En nu vertel alles wat je gedaan hebt!

De sleutel tot geluk: wordt republikein of rijk (of allebei)

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie

Volgens een nieuwe enquête van PEW zegt 45% van de republikeinen heel gelukkig te zijn. Slechts 30% van de democraten en 29% van de onafhankelijke meent heel gelukkig te zijn.

Van de families met een inkomen van meer dan $100.000 zegt 49% heel gelukkig te zijn en 24% van de families met $30.000 of minder. Geld brengt dus geen geluk, alleen de hoeveelheid ervan. En als het je niet lukt om rijk of republikein te worden, heb je nog andere mogelijkheden. Mensen die elke week naar de kerk gaan, vertellen in een aantal van 43% heel gelukkig te zijn, in vergelijking met mensen die een keer peer maand (31%), zeldzaam of nooit (26%). Als er geen kerk in de beurt is kan je een moskee proberen, of anders kan je trouwen. 43% van de getrouwden is heel gelukkig in vergelijking met 24% van de ongetrouwde. En als je geen partner kan vinden is je laatste kans om blank te worden, zoals Michel Jackson. Hier zijn de cijfers van de mensen die heel gelukkig menen te zijn: blanken (36%), latino’s (34%) en zwarten (28%).

Volgens PEW zijn de Amerikanen niet gelukkiger dan in 1972 ondanks het feit dat de inkomsten per inwoner verdubbeld zijn, en is slechts 34% van de Amerikanen heel gelukkig. PEW verklaart het door te zeggen dat niet geld gelukkig maakt maar het meer geld hebben dan de rest. Maar is dat zo? Zou het niet kunnen zijn dat de verdubbeling in de gemiddelde het resultaat is van het feit dat de rijker steeds rijker zijn geworden? Een werknemer met een salaris van $25,000 verdient nu $3,400 minder dan in 1973. In de laatste twee decennia is de armoede onder de werkende families gestegen met 50%. Aan de andere kant steeg het salaris van de CEO’s met 480 procent in de periode 1980-2003.

P.S. Als er de vrije wil bestaat, hoe komt dat geluk van zoveel factoren afhankelijk is? Mensen met vrije wil zijn toch gelukkig wanneer ze dat willen?

Hoe raak je je vrije wil kwijt?

Written by Mihai on . Posted in Geen categorie

Tijdrover:
“De ‘vrije wil’ is een hot item voor je. Welk boek heeft je daar de meeste inzichten in gegeven, je leidraad als het ware.”

Mihai:
Op een dag, ik was toen twaalf, bracht mijn moeder Freud in huis. Ik wist niet dat het één van die dagen was, die het begin zou zijn van een radicale verandering in mijn manier van denken. De eerste radicale verandering was toen ik de religie opgaf en later had ik nog anderen. In die periode leed ik omdat de wereld zo weinig waardering voor kunstenaars en wetenschappers had. Freud’s boek, een bundel over literatuur en kunst, openbaarde de echte reden van mijn leed. Ik wist het toen als puber, meteen na de laatst gelezen bladzijde, wat de bouwsteen van het leven was: dus alles is seks. Na het lezen van Freud’s werk, dagen lang zonder eten en drinken, mijn “ramadan” in een leeszaal, ontdekte ik dat niet de onverschilligheid van de wereld mijn probleem was, maar mijn viscerale angst dat ik nooit zal neuken. Ik zag toen de mens als door oerinstincten gedreven. Vandaag geloof ik niet meer in Freud, maar ik denk nog steeds dat alles wat de mens doet, door een oerinstinct gedreven is, de overlevingsdrift.

Het tweede boek dat mijn manier van denken heeft veranderd is “Manufacturing Consent” van Edward S. Herman and Noam Chomsky. Zoals de titel het suggereert, argumenteren Herman en Chomsky in dat boek dat de massamedia een sterke invloed hebben op hoe wij de werkelijkheid ervaren. Om een vrije wil te hebben, moeten we een redelijke manier hebben om betrouwbare informatie te hebben. Bijvoorbeeld we denken dat mensen uit Noord-Korea minder vrije wil hebben omdat alle informatie door de regering wordt geproduceerd. Misschien is dit een vooroordeel, want veel mensen geloofden dat wij in het Oost-Europa gebrainwashed waren. Als wij daar gebrainwashed waren, waren we gebrainwashed door het Westen. De reclame die het Westen maakte, bereikte ons. Wij zagen daar Amerika als het paradijs van welvaart en democratie. We zouden daar een State of the Union speech van Bush als bijbelse waarheid hebben beschouwen. Pas in Nederland, na kennismaking met Chomsky, ben ik van gedachte veranderd.

Daarna hebben de wetenschappelijke ontdekkingen een grote invloed op mijn visie over de vrije wil. Klassieke psychologische experimenten, zoals Stanley Milgram of de De Stanford Prison Experiment waren voor mij duidelijke bewijzen dat de vrije wil niet bestaat.

Psychologie is nu een beetje uit, zoals Freud. In haar plaats komen nu de neurowetenschappen. Benjamin Libet is een van de belangrijke experimenten, maar ik lees nu bijna elke dag een wetenschappelijk artikel, dat een aspect van het menselijke gedrag verklaart. Dat maakt het oerwoud van de menselijke geest iedere keer een stukje verder ontgonnen.

We weten nu niet alles, maar het is verbazingwekkend dat alles wat we over de menselijke geest ontdekken, de vrije wil steeds onwaarschijnlijker maakt. Ik lees geen enkele wetenschappelijk artikel waarin men de vrije wil bewijst. De wetenschap werkt zo, dat je na het verzamelen van kennis over iets, mag generaliseren en een uitspraak daarover doen. Ik denk dat we nu voldoende wetenschappelijke bewijzen hebben om te kunnen generaliseren dat er geen vrije wil bestaat.

Sterker nog ik geloof dat de vrije wil slechts een dogma is. Het heeft waarschijnlijk een evolutionair voordeel om in vrije wil te geloven. Wetenschappelijke onderzoek toont aan de mensen die in een vrije wil geloven veel beter in stressvolle omgevingen functioneren. En mensen, die na grote ongelukken, de oorzaak aan zichzelf toeschrijven, kunnen beter met de trauma omgaan.

Het is voor de mens ook psychologisch belangrijk om zich vrij te voelen, om geen blad in de wind te zijn, en ook zich superieur aan de andere dieren te voelen.

Maar dit geloof heeft ook een schaduwkant. De mens gelooft zich graag superieur juist om zijn eigen misdaden te legitimeren. Hij denkt dat als hij aan andere beesten of andere mensen superieur is, dat dat hem speciale rechten verschaaft, dat zijn misdaden daardoor gerechtvaardigd zijn.

De vrije wil veroorzaakt slachtoffers ook op een andere manier. Er zijn intelligente mensen die, tenminste in hun diepste ziel, weten dat er geen vrije wil bestaat. Zij weten dat bestraffen het gedrag van de mensen kan beïnvloeden, en dat tot minder roven en moorden zal leiden. Maar, wat nog belangrijker is, weten zij ook dat bestraffen bij een aantal mensen niet zal werken, dat het niet voldoende is om mensen met iets te dreigen om hun gedrag te beïnvloeden. Ondanks het feit dat ze weten dat er geen vrije wil bestaat, is het in hun belang om de rest van de mensen te overtuigen dat het wel bestaat, zelfs diegenen die in gevangenissen moeten belanden. Door andere mensen hiervan te overtuigen, hebben de slimme mensen een beter leven, want hun leven is daardoor veiliger. Zij zijn te lui of denken dat het geld kost om een andere oplossing te vinden, waarbij men er van uit gaat dat er geen vrije wil bestaat. Zij gooien liever mensen in gevangenissen voor de rest van hun leven, of in bepaalde landen, zelfs voor de beulen zetten, omdat ze een klein beetje meer geld willen hebben. Deze categorie mensen, die voor een stukje meer gemak in staat zijn anderen van vrijheid en leven te beroven, zijn de meest misdadige mensen. Is het niet een contradictie dat juist mensen als Bush, die mordicus voor de doodstraf zijn, bewerend dat men een vrije wil heeft, tegelijkertijd miljarden spenderen aan propaganda, public relations en velerlei bedrog? Als ze in een vrije wil geloven, waarom proberen ze je gedachten te manipuleren?

Men zegt de vrije wil te willen redden om de moraal te redden, maar dat is volstrekt onjuist. Als we de pretentie willen hebben dat we ooit iets moreels hebben gedaan, moeten we juist het dogma van de vrije wil voorgoed opgeven. De morele paradox van de menselijke soort, is dat door het dogma van de vrije wil voorgoed in de diepste kerkers te begraven, men niet meer moreel is, maar moreel handelt. Isaac Asimov had gelijk: "Never let your sense of morals get in the way of doing what’s right."