Hardkoppig okkupasie

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Sofist Factory

Pro-Israëlische debateerders op het internet beweren regelmatig dat de Westelijke Jordaanoever niet “bezet” is, maar “betwist.” Een van mijn argumenten dat deze gebieden bezet zijn, baseert zich op de uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof. Het Hof heeft namelijk in een behoorlijk aantal uitspraken gezegd dat deze gebieden “bezet” zijn. Sterker nog, in bepaalde rechtszaken verdedigt de Israëlische regering haar handelingen zelfs met beroep op het argument dat ze bezet zijn. Dus de Israëlische regering geeft toe dat ze bezet zijn. Desondanks ontkennen onze debateerders tot de laatste druppel inkt dat het Hof dat zou hebben gezegd.

Een voorbeeld van een dergelijke debateerder is blogger E.T., die, naar zijn eigen zeggen, “14 jaar in een nederzetting in Jehuda weShomron, a.k.a. de betwiste gebieden” woont. Ik wil hieronder een typische discussie tussen ons weergeven, met wat extra commentaar en een weerlegging van zijn stellingen.

Mihai Martoiu Ticu 26-09-2010 11:51
Volgens de Israëlische regering tijdens haar pleidooien voor het Israëlische Hooggerechtshof en volgens het Hooggerechtshof zelf, zijn deze gebieden bezet:

“The Judea and Samaria areas are held by the State of Israel in belligerent occupation. The long arm of the state in the area is the military commander. He is not the sovereign in the territory held in belligerent occupation…. His power is granted him by public international law regarding belligerent occupation. The legal meaning of this view is twofold: first, Israeli law does not apply in these areas. They have not been “annexed” to Israel. Second, the legal regime which applies in these areas is determined by public international law regarding belligerent occupation… In the center of this public international law stand the Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907… These regulations are a reflection of customary international law. The law of belligerent occupation is also laid out in IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949…”, Israel High Court HCJ 7957/04, Mara’abe v. The Prime Minister of Israel, 21 juni, 2005

Uit het bovenstaande citaat is het evident dat het Hof over “militaire bezetting” spreekt. “Belligerent occupation” is de standaard juridische term gebruikt in Internationaal Recht om over bezetting te praten. Dat het Hof over bezetting praat, over Internationaal Recht, blijkt ook uit de rest van de context. De gebieden zijn bestuurd door een militaire bevelhebber en dat betekent volgens Internationaal Recht dat ze bezet zijn. De staat Israël is niet soeverein (nog steeds een term uit Internationaal Recht) in die gebieden, en de macht van de bevelhebber komt uit het Internationaal Recht. De Israëlische wetten, die binnen de staat Israël gelden, gelden niet in die gebieden, ook omdat ze niet geannexeerd zijn. Hier gelden de regels (wetten) van militaire bezetting, ook de Geneefse Conventie, die slechts in militaire bezette gebieden geldt. Duidelijker dan dit kan niet, het Hof gebruikt de termen van een deelgebied van het Internationaal Recht: het bezettingsrecht. En wat is E.T.’s reactie? Hij zegt dat het absoluut onwaar is dat het Hof over bezetting praat:

E.T. 26-09-2010 12:07
“Nee hoor, heeft het hof nergens en nooit bepaald. De benaming die het hof gebruikt voor deze gebieden zijn ‘shtachiem muchzakiem’, oftewel ‘gebieden in handen van…’. Een heel andere term dan ‘bezet’, zowel juridisch als qua taal. Maar goed, feiten he’. Don’t let them ruin a good story :-).”

Dus volgens E.T. gebruikt het Hof niet de term “militaire bezetting” en de vertaling zou fout zijn. Om aan te tonen dat de vertaling goed is, citeer ik een uitspraak waar de Latijnse term “occupatio bellica” wordt gebruikt. Het is dus een juridische term voor militaire bezetting in Internationaal Recht:

Mihai Martoiu Ticu 26-09-2010 12:10
Kijk hier het Israëlische regerings punt was dat het bezet is “occupatio bellica”, hetzelfde als van het Hooggerechtshof:

“The general point of departure of all parties – which is also our point of departure – is that Israel holds the area in belligerent occupation (occupatio bellica).”, HCJ 2056/04 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel

E.T.  geeft het nog steeds niet op en schrijft:

E.T. 26-09-2010 12:19
Dat moet je dan even opnemen met wie het voor je vertaald heeft :-).
Het Israëlische hof schrijft in het Hebreeuws last time I checked, en de term die hij gebruikt is precies zoals ik schreef: ‘shtachiem muchzakiem’. Niet meer en niet minder.

Mihai Martoiu Ticu 26-09-2010 12:24
Ook uit de context is het duidelijk. Men spreekt van Internationaal Recht, van de Geneefse Conventies. Dus het kan niet anders dat de vertaling “belligerent occupation” is correct. En het Hof heeft de term “occupatio bellica” gebruikt.

E.T. 26-09-2010 12:26
Ach, als het “niet anders kan” dan zoals jij het vind vergeten we maar wat er in werkelijkheid staat. As I said, never let the facts ruin a good story :-).

Tot hier onze discussie. Ik wil hieronder aantonen dat de term “militaire bezetting” correct is.

Officiële vertaling

Ik heb E.T. verteld dat de citaten komen uit de officiële vertaling van het Israëlische Hooggerechtshof en ze staan gewoon op de site. Desondanks geeft E.T. het niet toe. Zelfs als de Engelse vertaling fout zou zijn, we hebben nog een aanwijzing dat het hof “belligerent occupation” bedoelt. In dezelfde documenten in het Hebreeuws, voegt het Hof ook de Engelse term “belligerent occupation” en in een enkel geval de Latijnse “occupatio bellica” tussen hakjes toe. Dus het Hof gaat zelf de Hebreeuwse termen aanduiden met de termen gebruikt in Internationaal Recht, juist om geen misverstand erover te laten bestaan.

Geleerden

Ik heb Orna Ben-Naftali, Israëlische professor Internationaal Recht, gevraagd of de vertaling deugde en welke term het Hof gebruikt. Zij heeft me het volgende antwoord gegeven:

“The term “belliegerent occupation” is translated into Hebrew as “tfisa lochamtit”. See attached Gaza para. 3 (and generally in paras 1-14 the court explains that such territories are not within Israel’s sovereignty. Same term is used in other judgments, including the two other attached ones. The English translation is accurate.”

Zij heeft me drie pdf’s opgestuurd met uitspraken van het hof in het Hebreeuws.

Dus het Hof gebruikt de term “tfisa lochamtit” ( תפיסה לוחמתית) en niet “shtachiem muchzakiem” zoals E.T. beweert.

De zoekmachine http://mymemory.translated.net, die reeds bestaande vertalingen weergeeft, vertaalt de term  “תפיסה לוחמתית”  als “military occupation.” Google vertaalt het als “belligerent occupation” en in het Afrikaans als “hardkoppig okkupasie.” (no pun intended)

Geleerden in Internationaal Recht spreken over de beslissingen van het Israëlische Hooggerechtshof in termen van “belligerent occupation.”

David Kretzmer, Professor Emeritus Internationaal Recht aan de Hebrew University of Jerusalem, die zelfs een boek[1] over de relatie tussen het Israëlische Hooggerechtshof en de bezetting heeft geschreven, schrijft elders:

“Israel did not apply its domestic laws in these territories and they are ruled under a regime of belligerent occupation. The executive branch of government adopted an ambiguous attitude toward the territories, and on the political level, it refused for a long time to acknowledge their status as occupied territory. However, there are now dozens of Supreme Court decisions confirming that the West Bank and Gaza are subject to a regime of belligerent occupation. In defending a challenge to the legislation and government decision that required all Israelis to leave settlements in Gaza as part of the Sharon government’s disengagement plan, the government itself argued that because Gaza was occupied territory, the settlements were only temporary.”[2]

Dus Kretzmer zegt precies wat ik E.T. heb verteld, niet alleen het Israëlische Hooggerechtshof, maar zelfs de Israëlische regering heeft beargumenteerd voor het Hof dat ze bezet zijn. En als Kretzmer niet genoeg is, laten we kijken wat Aharon Barak, de president van het Hooggerechtshof, over de beslissingen van het Hof in een Israëlisch juridisch tijdschrift schrijft, met betrekking tot de mensenrechten in de bezette gebieden en welke wetgeving het Hof toepast:

“It is impossible to discuss the status of human rights in Israel without examining the human rights of the Arabs residents of the Occupied Territories, occupied by Israel in 1967. Israeli law was not applied to them…. The supreme norm in the area is international law governing belligerent occupation; however, local law and orders issued by the Military Commander also apply, to the extent they comply with international law.”[3]

Conclusie

We kunnen dus concluderen dat E.T. zich vergist ondanks het feit dat hij advocaat is. Het Hooggerechtshof gebruikt een andere term dan wat E.T. ons vertelt, het Hof vertaalt zijn term met “belligerent occupation” of “occupatio bellica”, en gebruikt zelfs deze termen in de Hebreeuwse uitspraken,[4] om misverstand te voorkomen. De internationale juristen, die over het Hof schrijven, zijn er van overtuigd dat het Hof over “bezetting” praat, als men over de gebieden achter de groene lijn praat. Nu nog E.T. over de streep trekken.


[1] D. Kretzmer. The occupation of justice: the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories, SUNY series in Israeli studies. Albany: State University of New York Press, 2002.
[2] D. Kretzmer. “Israel.” In The role of domestic courts in treaty enforcement: a comparative study, edited by D. Sloss . Cambridge University Press, 2009. p. 285
[3] A. Barak. “Human Rights in Israel Special Issue: In Honor of Professor Claude Klein.” 39 Isr. L. Rev. 12 (2006). p. 23
[4] Zie bijvoorbeeld voor Hebreeuwse uitspraken in combinatie met “occupatio bellica” hier, en voor “Belligerent occupation” hier.
Voor de uitspraken in het Engels zie bijvoorbeeld hier

Tags: , , ,