Komt er een grote genocide?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

Analisten geloven dat we aan de vooravond staan van een revolutie. Bijvoorbeeld Bas Heijne in zijn essay ‘Onbehagen’ en Rob de Wijk in zijn boek ‘De nieuwe revolutionaire golf’ komen dicht in de buurt, maar ze leggen de vinger niet op de zere plek. Hieronder geef ik een betere verklaring voor het onbehagen de toenemende succes van populisten.

Slechts Germanen mogen spreken

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

Met hoongelach reageerde de wereld op een foto van een conferentie in Saoedi-Arabië over vrouwenrechten. Want alle deelnemers waren mannen. Aan deze foto moest ik denken toen de advocaat van Wilders Afshin Ellian citeerde en beweerde dat Marokkanen niet beschermd zouden moeten worden door de wet omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de media. Marokkanen zouden voor zichzelf kunnen opkomen en Wilders tegenspreken. In mijn oren klonk dit vreemd, want ik leefde met de indruk dat vooral Germanen op de opiniepagina’s stonden. Met Germanen bedoel ik accentloze Nederlanders, met een aantal generaties voorouders in Nederland, vooral wit en vaak met een judeo-christelijke achtergrond.

De drogreden van Syp Wynia

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

In het proces Wilders betoogde diens advocaat Geert-Jan Knoops op basis van complottheorieën afkomstig van extremistische sites en drogredenen van opinieschrijvers. Een van deze drogredenen komt van Syp Wynia in Elsevier:

“Dat Marokkanen volgens het OM een ras zijn is natuurlijk buitengewoon vreemd, maar in juridische zin misschien niet per se onzin. Het OM maakte het nog wel een beetje gekker, door te benadrukken dat mensen ook nog eens niet aan het Marokkaan-zijn kunnen ontsnappen, omdat de Marokkaanse overheid het schrappen van de Marokkaanse nationaliteit onmogelijk maakt.
Dat is een heel aanvechtbare redenering. Dan zou de vrijheid van meningsuiting van Nederlandse burgers of politici aangaande Marokkanen extra ingeperkt worden door een Marokkaanse beleidslijn, die door Nederland ook nog eens wordt betreurd. Een beetje rechtbank veegt die overweging van tafel.”

Willen jullie minder Joden?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

In het proces Wilders gebruikte diens advocaat Knoops een sofisme. Hij zei dat het OM door Wilders te vervolgen een politiek correct antwoord wilde opleggen aan alle Nederlanders. Immers Wilders stelde de vraag of men meer of minder Marokkanen wilde. Als ‘minder’ een strafbaar antwoord zou zijn, dan zou ‘meer’ het enige legale antwoord zijn, aldus Knoops. Zijn drogreden heet ‘vals dilemma’. Er zijn immers meer dan twee antwoorden op deze vraag, zoals: gelijke aantallen; geen mening; het is geen legitieme vraag.

De rassenleer van Paul Cliteur

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Internationaal Recht, Sofist Factory

In zijn getuigenis in het proces Wilders, betoogt professor Cliteur dat Marokkanen geen ras zijn, maar een nationaliteit. Wilders staat terecht voor belediging van een groep mensen wegens hun ras (artikel 137c) en van aanzetten tot haat en discriminatie van Marokkanen (artikel 137d). In deze artikelen, zegt Cliteur, staat geen nationaliteit, maar andere discriminatiegronden: ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Omdat in de Wet Gelijke Behandeling ook andere discriminatiegronden staan – inclusief nationaliteit – concludeert hij dat de wetgever de nationaliteit met opzet uit artikel 137 heeft wegelaten. Jegens alle andere groepen mag je haatzaaien, aldus Cliteur. Ik zal aantonen dat Cliteur zich vergist.

Wat bedoelen Wilders en Baudet met vrijheid?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Opinie, Politiek, Rechtbank voor Allen

Thierry Baudet en Paul Cliteur bedachten voor Wilders argumenten voor het referendum. Hun zesde, oftewel het ‘deontologische argument’, hebben ze bij Immanuel Kant geshopt en het zou Wilders laten giechelen. Want het gaat over de vrijheid.

Het gaat als volgt. Het individu heeft onvervreemdbare rechten als uitdrukking van zijn individualiteit. “Het belangrijkste recht is daarom de persoonlijke autonomie het ‘zelfbeschikkingsrecht’, de vrijheid.” Uit het recht op vrijheid volgt dat “zaken die het leven van het individu bepalen kunnen daardoor eigenlijk niet buiten hem om worden genomen.” Dus gij zult referenda houden.

Mijn cultuur is de beste

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

Steeds meer accentlozen roepen dat hun cultuur de beste is. De immigrant zou die cultuur moeten overnemen of oprotten. En ze geven ook nog een argument met twee premissen. Ten eerste hun cultuur verdwijnt. Bijvoorbeeld Edith Schippers is bang dat haar dochter straks een boerka moet dragen. Ten tweede hun cultuur is de beste. Zij concluderen zoals de Borg in de serie Star Trek: Resistance is futile. You will be assimilated.

Staat de Volkskrant voor waarheid of horizontale dictatuur?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Sofist Factory

‘Je wordt bij de Politie gesommeerd,’ riep de hotelreceptioniste op een avond. Het was kort voor de anticommunistische revolutie onder dictator Ceausescu. Als bellboy bij een hotel in een skioord moest ik ’s avonds ‘Het Boek’ bij de politie brengen. Maar dit had ik die avond al gedaan, dus ik begon onrustig te worden. Want de polizei was niet je vriend, je stak de straat over als je een agent in de verte zag. Als je onvrijwillig bij het bureau moest komen, stond je zoals Alice voor het konijnenhol.

Waarom voelt Schippers zich superieur?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Opinie, Politiek

‘Onze cultuur is zoveel beter,’ zei Edith Schippers zonder enige bewijs in haar HJ Schoo-lezing. Dus mijn eerste uitdaging aan haar is: ‘Edith, bewijs eens dat jouw cultuur beter is dan die van mij.’ Want zij bedoelde met ‘wij’, de blonde christelijke accentlozen, dus ik – als migrant – hoor daar niet bij. Maar voordat ik een antwoord krijg, zal ik zelf speculeren waarom zij zulke dingen roept.

Jouw cultuur is niet de beste, Mark

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Opinie, Politiek, Sofist Factory

Ik was 16 en schoor mijn kop kaal, onder communistische dictator Ceausescu. De schooldirectrice vond mijn coiffure een ‘misdaad tegen de socialistische revolutie’ en het feit dat ik het logische verband tussen kaalheid en revolutie niet wilde begrijpen, was een daad van zieke rebellie.

Later stak ik een veiligheidsspeld door mijn oor, droeg een broek volgens mijn eigen design en een Pink Floyd tas. Mijn tenue – filosofeerde de polizei met een knuppel in een politiekelder – was in strijd met de revolutie.

Zo ontdekte ik de toverkracht van het woord ‘revolutie’. Zodra ambtenaren ‘revolutie’ riepen, wonnen zij het argument met 10-0. Het was dé troefkaart in elk mogelijk argument.

Bevrijd de vrouw van de bikini!

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

Bikini’s zijn onderdrukking. De vrouw kiest niet vrij voor de bikini, maar is gedwongen door de achterlijke christelijke cultuur. Zij is preuts en schaamt zich als gevolg van eeuwenlange indoctrinatie door de mythe van Adam en Eva, die zich plotseling voor hun naakte lichaam schaamden, na het bijten in een appel. Het is dus hoogtijd om vrouwen te bevrijden en de bikini te verbieden. Alle vrouwen moeten voortaan naakt op het strand.

Europa is verplicht om in te grijpen in het Midden-Oosten

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen, Sofist Factory

In haar opiniestuk van 27 juni 2016 in de Volkskrant, valt Elise Friedmann een stropop aan.

Volgens haar heeft Israël geen plichten aan Europa, omdat het land geen cadeau van Europa aan de Joden was, als compensatie voor de Holocaust. (Friedmann herhaalt het argument van de Israëlische president Reuven Rivlin voor het Europees Parlement.) ‘Europa heeft geen enkel recht om Israël de maat te nemen en zijn wil op te leggen,’ aldus Rivlin en Friedmann. Dit argument gaat fout om drie redenen.

Maakt Böhmermann kans bij Europese rechters?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht

De Duitse rechter heeft Böhmermann verboden om gedeelten van zijn gedicht in het openbaar te uiten. De islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze. Als we kijken naar de jurisprudentie van Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), zien we dat Böhmermann niet bij voorbaat zou winnen als hij door zou procederen. Hieronder de redenen.

Thierry Baudet is hypocriet

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

WTF dacht ik toen Thierry Baudet een link tweette naar een opiniestuk in de New York Times. De auteur, Nicholas Kristof, beweert dat Amerikaanse universiteiten conservatieven discrimineren. Slechts 6 à 11 procent van de hoogleraren in de geesteswetenschappen stemt op Republikeinen; in de sociale wetenschappen tussen 7 en 9 procent. ‘Ik ben het equivalent van iemand die homo was in Mississippi in 1950,’ zegt een conservatieve professor. Verontrustend dacht ik, hier moeten we iets aan doen.

De VVD laat zich ringeloren door de Israël-lobby

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Sofist Factory

Op 26 maart stelde Han ten Broeke Kamervragen over de benoeming van de Canadese Michael Lynk als VN-rapporteur. Lynk gaat rapporteren over mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. CIDI kopte met lichtsnelheid: ‘VN benoemt partijdige mensenrechtenrapporteur. Anti-Israëlische partijdigheid lijkt langzamerhand een voorwaarde voor deze functie.’ Ik ging het factchecken. Vooral omdat ik al boos was dat de Israëlische lobby rechtsgeleerde William Schabas eerder kapot maakte, toen hij voor een dergelijke commissie werd benoemd. Men ging zijn vuilniszakken doorwroeten totdat Schabas er genoeg van kreeg en de functie weigerde. Dit terwijl hij de meest integere, deskundige en gerespecteerde jurist is.

Daarom moet je Wilders berechten

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

Daar stond hij en beloofde minder Marokkanen in Nederland te ‘regelen’. En na meer dan vijfduizend aangiftes, beriep hij zich nijdig op vrijheid van meningsuiting. Ik was ook tegen zijn eerste proces, want het is altijd eng om iemand monddood te maken. Maar als immigrant vrees ik steeds meer voor mijn welzijn en geloof steeds meer dat slechts de rechter gerechtigheid kan brengen. Waarom? Omdat Wilders vals speelt.

Halbe Zijlstra de Holocaust-lesontkenner

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Politiek, Sofist Factory

‘Onze manier van leven staat onder druk,’ schreef Halbe Zijlstra op de site van de VVD. Want de moslims bedreigen ‘onze’ liberale waarden. Zij kwamen hier voor ‘ons’ geld en niet omdat ze vervolgd werden; niet omdat ze ‘onze’ normen en vrijheid willen. Om zijn stelling te bewijzen, schrijft Zijlstra onder andere: ‘Denk aan de vele scholen waar men de Holocaust niet of nauwelijks behandelt om daarmee problemen met moslim leerlingen te voorkomen.’ Omdat ik deze zorgwekkende stelling een paar keer eerder heb gehoord, ging ik haar controleren. Hier komen mijn bevindingen.

Hoe voorkom je nieuwe aanslagen en genocide?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

Een paar weken geleden stuitte ik op een document uit 1918 in het archief van Qatar. Emir Faisal ontmoette Britse ambtenaren en waarschuwde hen: de Britten moesten Ibn Saud niet helpen, want hij zou extremistisch zijn. Saud’s Wahabisme was volgens hem een militante ideologie, intolerant voor alles buiten hun ‘sekte’. Ondanks deze waarschuwing brachten de Britten Ibn Saud toch op de troon in Saudi Arabië, allang voordat men er olie ontdekte. Ook het feit dat hij 400.000 mensen afslachtte en 350.000 ledenmaten afhakte (van 7% van de bevolking), had voldoende reden moeten zijn om hem te dumpen. Het Westen houdt de Saudis tot de dag van vandaag aan de macht.

Denkles over Zwarte Piet

Door Mihai. CAT: Sofist Factory

Ik heb in de krantenbak veel argumenten gelezen dat Zwarte Piet onveranderd moet blijven en de meesten zijn drogredenen. Dit is slecht, immers een verstandige samenleving vermijdt drogredenen en beslist op basis van rationele argumenten. Hieronder zal ik eerst één van deze foute argumenten weerleggen en daarna aangeven hoe een rationeel debat zou kunnen gaan.

Waarom zou ik Jan Roos geloven?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

Ebru Umar kwam voor Jan Roos op in de NRC. Maar ik zie in haar stuk geen enkel bewijs dat Marokkanen Roos zouden hebben aangevallen en niet andersom, noch zie ik in haar stuk een rationeel argument. Zij veronderstelt slechts dat de Marokkanen fout zijn en Jan Roos de waarheid vertelt, maar onderbouwt haar overtuiging niet. Dus haar betoog is een drogreden, een petitio principii.

Is ‘Nigger’ bij voorbaat racistisch?

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

Ik heb de fout gemaakt om op twitter te vragen waarom hét NRC-artikel racistisch zou zijn. En ik kreeg de volgende explicaties:
• “OMG!”
• “Typical Dutch reaction.”
• “Cut the playing dumb act Mihai. You’re making fun of yourself. Really.”
• “You’re being willfully ignorant. I haven’t got the time for the likes of you. Get a dictionary.”
• “Het N-woord. Duh.”

Hoeveel haat past in Jan Dijkgraaf’s duim?

Door Mihai. CAT: Sofist Factory

De Islam is zoals voetbal: iedereen langs de lijn weet het beter dan de spelers in het veld. Vooral de columnisten. Zij weten bij elke denkbare situatie hoe de moslim zou denken en reageren. Neem bijvoorbeeld Jan Dijkgraaf in Metro. Hij schreef over een initiatief van Lies Roest van GroenLinks in Rotterdam, om een regenboogzebrapad te maken bij het Centraal Station of op de Coolsingel. Maar toen had Dijkgraaf nog 48 van zijn 99 woorden over om zijn babbelquotum te halen. Dus zoog hij iets over de moslims uit zijn duim:

“Benieuwd of NIDA, de islamitische partij die met twee zetels in de Rotterdamse raad zit, het voorstel gaat steunen. Want Nourdin El Ouali en Aydin Peksert (ja, tuurlijk, ik moest hun namen ook opzoeken) kunnen toch moeilijk tegen zo’n visuele verbeelding van Artikel 1 van de Grondwet zijn?”

Joost Niemöller is geen deskundige in rassen

Door Mihai. CAT: Sofist Factory

Joost Niemöller heeft een fetisj voor rassen. Maar hoe wetenschappelijk is wat hij zegt? Een paar dagen geleden schreef hij bijvoorbeeld:

“Dat er zoiets bestaat als ‘rassen’… blijkt voor honderd procent uit het DNA.”

Hij linkte naar een PDF en daar staat het tegenovergestelde:

“Pure races, in the sense of genetically homogenous populations, do not exist in the human species today, nor is there any evidence that they have ever existed in the past.”

J’accuse Bram Moszkowicz

Door Mihai. CAT: Politiek, Sofist Factory

Op 20 mei nam de Tweede Kamer de motie van Joram van Klaveren aan, om subsidie te weigeren aan “organisaties die antisemitische propaganda bedrijven.” Goed plan, dacht ik eerst. Want het is niet de taak van de staat om haat te verspreiden. Maar toen las ik de open brief van Bram Moszkowicz op GeenStijl. En na een rits van voor mij onbekende voorbeelden, schreef Bram:

“En ICCO ten slotte – ook geen onbekende hulpclub – ondersteunde ‘Electronic Intifada’, een entiteit die onder meer geweld tegen Joodse burgers rechtvaardigt en een zeer antisemitisch geschrift als ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ als legitieme bron opvoert.”

Wil de Volkskrant haat zaaien?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

De Volkskrant doet haar best om te bewijzen dat IS islamitisch is. Niet alleen in passé, zoals Adjiedj Bakas op 21 februari. Maar ook als hoofdboodschap, zoals Paul Brill, die stelde: ‘IS is niet onislamitisch, maar hyperislamitisch.’ Obama riep dat IS onislamitisch is, in zijn oorlogstoespraak, om de Amerikaanse moslims tegen aanslagen te beschermen. Maar de Volkskrant voelde de drang om een blog van Daniel Pipes te vertalen, met de titel ‘Sorry meneer de president, IS is 100 procent islamitisch’.

Hoe gevaarlijk zijn de neorealisten?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Internationaal Recht, Politiek

Bewapend met ideeën van nazi-denker Carl Schmitt voert een kleine groep invloedrijke Amerikaanse conservatieve juristen een aanval op de rechtsstaat en volkenrecht uit, zonder dat iemand van ons dit in de gaten heeft. Als zij hun zin krijgen verandert de VS in een autoritaire staat en een globale despoot. Meer dan dat nu al het geval is. We kunnen een nieuwe koude oorlog verwachten en in het ergste geval een nieuwe wereldoorlog, tegen China of tegen moslims. Deze neorealisten krijgen hoge functies binnen de Amerikaanse regering, zoals John Yoo (de schrijver van de ‘torture memo’s’) en Jack Goldsmith. Zij beïnvloeden de rechters via brieven, artikelen en boeken.

Luister niet naar propaganda tegen moslims

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

Het eerste doel van propaganda is om ons te overtuigen dat slechts geweld het conflict zal oplossen. We kunnen met de vijand noch onderhandelen, noch hem met rationele argumenten overtuigen. Want hij heeft onvervulbare, geschifte eisen; hij wil ons vermoorden ongeacht wat we zouden doen; hij haat ons voor wie we zijn niet voor wat we doen. Wij hebben de psychologische neiging om dit te geloven. We zetten de ratio op nul en geven het overlevingsinstinct het stuur. We denken: “We hebben nu geen tijd om propaganda te controleren. Als we de vijand om foute redenen uitroeien, dan is het een foutje. Beter een foutje dan zelf dood. We schrijven daarna een rapportje en beloven beterschap.” Ook in het terrorismedebat lopen we dit gevaar.

Terrorisme mag

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

Bij de geboorte ben ik onbeperkt vrij. Geen enkele regel kan mij iets vertellen, geen enkele moraal kan mij iets gebieden, geen enkele wet kan mij iets verbieden. Ik mag liegen, stelen, martelen, vermoorden en oorlogen voeren. En als ik de atoomraketten van een grootmacht kan lanceren en de wereld vernietig, mag ik dat doen. Ik mag doen wat ik wil, tenzij er een goed argument bestaat om het niet te doen. Dus ook terrorisme mag, tenzij er een tegenargument bestaat.

Wanneer zal terrorisme stoppen?

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

Een mooie jonge dame kwam in de trein vóór me zitten. Victoria. Ze vroeg of ik een nieuw spelletje wilde spelen. Ze had het zelf bedacht, als afstudeerproject in wiskunde. Om te winnen moest je intelligent zijn en hard werken. Als beginneling verloor ik 200 euro. Victoria gaf me haar telefoonnummer, voor het geval dat ik meer wilde spelen. Ik kon het niet uitstaan, want ik dacht dat ik intelligent was. Wie niet? Maar na twee jaar spelen was ik 20.000 euro kwijt.

Er is geen bewijs dat God bestaat

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Sofist Factory

In hun opinie van 30 december in de Volkskrant, beweren Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder dat de moderne filosofie nieuwe argumenten voor God’s bestaan produceert. Dit is onjuist. Neem bijvoorbeeld Rutten. Hij promoveerde op één van deze argumenten, maar zijn argument overtuigt niet. Hij zegt dat we nooit kunnen uitsluiten dat God bestaat. Want we kunnen altijd iets over het hoofd zien. Dit neemt hij als premisse 2 in het volgende argument:

Premisse 1: Voor alle proposities (stellingen) P geldt dat als P noodzakelijk onkenbaar is, dan is P noodzakelijk onwaar.
Premisse 2: De propositie ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onkenbaar.
Conclusie 1: ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onwaar.
Conclusie 2: Het is noodzakelijk waar dat God bestaat.
Hier komen mijn bezwaren:

Sofist Bart Jan Spruyt (01)

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek, Sofist Factory

Ahmed Marcouch wil voor ‘moslimhaat’ een extra vinkje op aangiften, zoals voor antisemitisme. Bart Jan Spruyt reageerde op 16 december op dit voorstel op de nieuwe conservatieve site Jalta. Ik zal zijn reactie in een aantal stukken in detail analyseren en aantonen dat die veel drogredenen bevat en weinig argumenten. In deze introductie zal ik slechts de drogreden definiëren, zodat de lezer weet met welke lat ik zijn woorden meet. En daarna zal ik één van zijn retorische trucs bespreken.

Factcheck: plegen moslima’s baarmoederjihad?

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

PVV-kamerlid Machiel de Graaf beweerde gisteren in de Tweede Kamer dat moslims de Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur via immigratie en de baarmoeder ‘om zeep helpen’:

“De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die vernoemd zijn naar Mohammed. We gaan het meemaken dat de meerderheid van alle kinderen op school islamitisch is… De naam Mohammed, met alle vervoegingen zoals Moehammad, Moehammed of Mahmoed, was in 2013 de één na populairste geboortenaam.”

Laten we dit controleren. Ik heb De Graaf gevraagd waar de cijfers vandaan komen en hij verwees me naar het Meertens Instituut en de Sociale Verzekeringsbank. Ik heb de PDF van de Verzekeringsbank gedownload en – verrek – het klopt. Alle 36 verbuigingen van Mohammed tellen 739 geboren jongens en de naam staat op de tweede plek, na Sem met 740.

Factcheck: Verbiedt Zweden immigratiekritiek?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

Een paar dagen geleden schreef Van Rossem op GeenStijl dat Zweden “online immigratiekritiek” vanaf de Kerst criminaliseert:

“Iets dat veel minder bekend is, is dat het Zweedse kabinet aanstaande Kerst een wet aanneemt die het strafbaar stelt online kritisch te zijn op immigranten en immigratiebeleid.

De sherrif is terug, en hij leidt de Zweedse gedachtepolitie richting de donkere dagen rond Kerst…”

Beste Israëlsupporters,

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Politiek, Sofist Factory

Oorlog is voetbal en – zoals bij elke wedstrijd – speelt men volgens bepaalde regels. De Palestinasupporters menen dat Israël in Gaza met uitgestrekt been tekeer gaat. Jullie daarentegen menen dat Hamas een schwalbe flikt. Zo voeren we een strijd om de publieke opiniebeker voor onszelf te winnen. Maar ook een verbale oorlog voert men volgens regels – en drogredenen zijn vals. Dit epistel is een vriendelijk verzoek om niet meer vals te spelen.

Wie is de schuldige in Palestina en wat is de oplossing?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

De ruzie in Palestina duurt nu al honderd jaar, sinds Groot Brittannië deze Ottomaanse koloniën in 1917 bevrijdde. Twee grote argumenten domineren dit debat. Een kamp zegt dat alle moslims de joden willen uitroeien en dat de vrede pas zal komen als de moslims Israël leven zullen gunnen. Het andere kamp zegt dat Israël meer land wil bemachtigen dan volkenrecht haar gunt. En dat er pas vrede zal komen als Israël een Palestijnse staat accepteert in het gebied tussen de groene lijn en de Jordaan, plus Gaza. Ik ben zelf niet neutraal en denk dat volkenrecht de Palestijnen het recht op dit gebied geeft. Maar zelfs als ik niet neutraal ben, is mijn oplossing dat wel.

Help! Asielzoekers zetten ouderen op transport!

Door Mihai. CAT: Sofist Factory

‘WTF!’, tweette Fleur Agema vandaag. En ik volgde haar link willoos naar de site ‘De Nieuwe Realist’, waar Joost Niemöller explosief kopte: ‘Eindhoven gooit ouderen uit tehuis. Plaatsmaken voor asielzoekers.’ Dit moest ik zeker lezen, want hoe durf je als gemeente ouderen zomaar te verdrijven? Voor buitenlanders? Leest u zelf maar:

‘Het is nog niet openbaar gemaakt, maar het is weldegelijk realiteit. In Eindhoven zet de gemeente ouderen uit het verzorgingshuis de Orangerie, om het dienst te kunnen laten doen als nieuw in te richten asielzoekerscentrum. De LPF Eindhoven stelt er nu vragen over…Het is een schande dat het gebeurt. Maar dat het ook nog eens op achterbakse wijze gebeurt, dat maakt het nog erger.’

Joost Niemöller is geen deskundige in IQ

Door Mihai. CAT: Sofist Factory

Joost Niemöller schrijft al jaren over rassen, genetica en IQ. Je zou zeggen dat hij intussen alle literatuur daarover zou hebben gelezen. Maar zijn stukken bewijzen dat hij niet eens het studiemateriaal van eerstejaars psychologiestudenten heeft gelezen. In zijn nieuwste stuk schrijft hij dat er een complot bestaat van het geheimhouden dat genen een rol spelen bij intelligentie:

“Er hangt een omslag in de lucht. Waar we tientallen jaren geacht werden te vinden dat intelligentie een bijproduct is van opvoeding en onderwijs, en we er van uit moesten gaan dat de mens geboren wordt als een onbeschreven blad, daar wint ook in het maatschappelijk debat voorzichtig de gedachte dat de genetische factor zeer sterk bepalend is… Interessant om te zien dat de BBC, die de politieke correctheid heeft uitgevonden, een driedelige radio uitzending waagt aan dit thema. En waar de gedachte dat genetische factoren kunnen bepalen dat het ene kind slimmer op de wereld komt dan het andere, als… gewoon een aanvaardbare gedachte wordt gepresenteerd. Ik wist niet wat ik hoorde.”

De atheïst en de roze olifant

Door Mihai. CAT: Filosofie, Opinie, Politiek

De baas van een nettenfabriek voert het volgende gesprek met een atheïst:

Baas: Er is een redelijke kans dat roze olifanten, met de volledige werken van Shakespeare getatoeëerd op hun huid, uit de hemel zullen vallen op auto’s op snelwegen. Met vele doden als gevolg. Mijn fabriek is bereid om alle snelwegen met een net te bedekken. Spotprijs: honderdmiljard euro.

Atheïst: Bewijs het. Bewijs dat de kans redelijk is. Is het 100% kans? Is het één op twee? Is het één in een miljard? Ik wil eerst een rationeel argument zien dat het aannemelijk maakt dat deze kans voldoende groot is om geld uit mijn belastingzak te trekken.

Geloven is immoreel

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

Historicus Han van der Horst verdedigt religie in dit stuk. Hij gelooft zelf niet, maar is zeker van ‘veel buitenaardse beschavingen’. Dit is rationeel, zegt hij. Op dezelfde manier is het ‘redelijk om in God te geloven’. Ik wil hieronder het tegendeel beweren: het is irrationeel en immoreel om in God te geloven. Mijn argument is in het kort als volgt:

Wilders heeft gelijk

Door Mihai. CAT: Politiek

Zij hebben het niet geweten. Zij zeggen dat Wilders nu voor het eerst tot minder Marokkanen in Nederland roept. Zij zeggen dat Wilders liegt, draait en bagatelliseert als hij zegt dat hij altijd hetzelfde heeft gezegd. Zij zijn journalisten en hebben hun eigen krant niet gelezen; zij zijn politici en hebben de Kamerdebatten niet bijgewoond; zij zijn politici en hebben de verkiezingsprogramma’s van PVV niet gelezen. Want iedereen had tenminste sinds 2004 kunnen weten dat Wilders remigratie wil. Dus Wilders heeft gelijk: hij heeft altijd gezegd dat alle soorten migranten moeten vertrekken. Hieronder een paar voorbeelden.

Hoe vaak hebben Oostblokkers Els Borst vermoord?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

Voor misdaadreporters valt de dood van Els Borst als manna uit de misdaadhemel. De goede reporters gaan meteen op pad, driftig op zoek naar bewijs; hopend op de ultieme scoop; dromend van geld, roem en valentijnskaarten. De andere reporters hangen in hun fauteuil en zuigen uit hun duim. Want één toevalstreffer – zoals bij koffiedikkijken – brengt glorie, ondanks de andere negenennegentig losse flodders.

Gerlof Leistra, van Elsevier, speculeert vanuit zijn fauteuil:

‘Vaak gaat het bij gewelddadige roofovervallen om mobiele dadergroepen uit voormalig Oost-Europa. Ze bereiden hun misdrijven grondig voor en gebruiken geweld als ze betrapt worden.’

Dus hij ziet Oost-Europeanen als de beste verklaring, want andere groepen noemt hij niet.

Breaking. Verdachte van de moord op Els Borst in beeld.

Door Mihai. CAT: Uncategorized

Op deze foto zien we de verdachte van de moord op Els Borst.
Gerlof Leistra

Hij heeft dit artikel geschreven om de recherche op een verkeerde been te brengen. Oh sorry. Just speculating.

Update: 14/02/2014, 18:17
Ik heb de volgende mail ontvangen via het reactiesysteem van mijn blog.

hierbij verzoek ik u zowel mijn foto als het bericht over mij als ‘verdachte van de moord op Els Borst’ onmiddellijk te verwijderen. Zoals u ongetwijfeld weet, is dit smaad. Ik verwacht per ommegaande een reactie en overweeg aangifte.

Gerlof Leistra
Elsevier

En ik heb terug gemaild:

Geachte heer Leistra,

Ik heb uw verzoek ontvangen om uw foto als verdachte in de moord op Els Borst van mijn weblog te verwijderen. Hieronder mijn reactie.

In uw stuk speculeert u dat Oost-Europeanen Els Borst zouden hebben vermoord. Daar levert u geen enkel bewijs voor. U linkt – als bewijs – naar een moord gepleegd door een Nederlander. Uw stuk is aanzetten tot haat en ik vrees voor mijn veiligheid als Oost-Europeaan. Op Twitter verdedigt u uw stuk als ‘speculatie’. Als u dat mag, mag ik het ook. Onder uw foto op mijn blog staat dat het slechts speculatie is.

Ik ben bereid om uw foto van mijn blog te verwijderen in één van de volgende twee gevallen:

• U bewijst dat er meer dan 50% kans is dat Oost-Europeanen Els Borst hebben vermoord. Anders is uw bewering geen speculatie maar smaad en aanzetten tot haat.
• Of u verwijdert elke verwijzing of suggestie dat Oost-Europeanen Els Borst hebben vermoord uit uw stuk en gaat in de toekomst daarover niet meer speculeren zonder enig bewijs.

Ik hoop u voldoende tegemoet te zijn gekomen,
Met vriendelijke groet,

Mihai Martoiu Ticu

Na een aantal mailwisselingen heb ik mijn verzoek gereduceerd tot het verwijderen van de volgende zin in zijn stuk: “Vaak gaat het bij gewelddadige roofovervallen om mobiele dadergroepen uit het voormalig Oostblok.”

De heer Leistra wil noch zijn stelling bewijzen, noch zijn stuk aanpassen. Hij heeft gedreigd om maandag aangifte te doen.

Zie ook mijn nieuw stuk waar ik zijn beweringen weerleg.

Han ten Broeke en de kunst van het afleiden

Door Mihai. CAT: Internationaal Recht, Politiek, Sofist Factory

Een goede debater is een buldog. Hij bijt zich vast in een tennisbal en laat hem nooit meer los. De bal is de stelling in het debat. De ene buldog probeert de bal te beschermen en de opponent wil juist de bal verscheuren. Als ze niet op de bal spelen, zijn ze aan het drogredeneren. Nou hebben VVD’ers Han ten Broeke en Frits Bolkestein zich in het Palestinadebat geworpen, maar ze raken de bal nauwelijks.

Nee, Israël wordt niet gediscrimineerd

Door Mihai. CAT: Sofist Factory

Sinds PGGM zakendoen met sommige Israëlische bedrijven wil stoppen, overspoelt men de kranten met boze opiniestukken. Over discriminatie. Waarom ‘boycot’ men Israël maar doet wel zaken met alle andere tirannen? Dít is zeker Jodenhaat, roept men verontwaardigd. Maar deze schrijvers maken een denkfout en hun stelling is onjuist.

Nederland is dom

Door Mihai. CAT: Sofist Factory

Alle kranten liegen. EénVandaag heeft een telefonisch interview met Professor Verene Shepherd gedaan, hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet naar Zwarte Piet. EénVandaag heeft gezegd dat Shepherd het Sinterklaasfeest wil verbieden, maar dat is niet wat Shepherd zegt. Zij zegt: ‘this practice should stop’. De journalisten hebben ‘party’ gehoord, in plaats van ‘practice’. Lammert de Bruin van EénVandaag:

ThisPartyShouldStop

 

 

 

 

Thierry Baudet en multiculturalisme

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

In zijn stuk van 8 september beweert Baudet dat we aan oikofobie lijden. ‘Oikofobie is een ziekelijke afkeer van het thuis. Een angst voor het eigene.’ Hij ziet oikofobie vooral in de Europese integratie, modernisme en multiculturalisme. Deze stelling doorstaat geen enkele toetsing der feiten, maar ik zal hier slechts over multiculturalisme praten.

Ingrijpen in Syrië is dom en verboden

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Opinie, Politiek

Als het om oorlog gaat, is de historiek vol smoezen. Europa was voortdurend in oorlog om onderdrukte minderheden te beschermen. Hitler viel Sudetenland binnen om de Duitse minderheid te ‘redden’. Voorbeelden van humanitaire interventies als smoes voor oorlog zijn er zat en slechts weinig voorbeelden van oprechte interventies. Daarom sluit Volkenrecht humanitaire interventies zonder toestemming van de Veiligheidsraad uit.

Volkenrecht wordt langzaam sterk en rechtvaardig

Ultimi Barbarorum

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

Er was eens een allochtoon uit de knoflooklanden. Zijn ouders waren Christelijke haat ontvlucht en belandden in Amsterdam. Baruch leerde niks van zijn ouders en had een grote bek. Hij schreef een boek en nam een loopje met de dagelijkse dogma’s, maar hij durfde het slechts anoniem te publiceren. Want zijn vriend Adriaen in het Rasphuis stierf als gevolg van zijn geschriften. We waren toen in het begin van de verlichting.

Is Rob de Wijk de derde Machiavelli?

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek, Sofist Factory

Rob was vier. Hij trok zijn Ma jankend aan haar rok:
Rob: ‘Maááá, Jantje heeft me afgetuigd!’
Ma: ‘En wat is het probleem?’
Rob: ‘Het doet pijn! Het is onrechtvaardig! Mijn vrijheid en mijn lichaam zijn aangetast!’
Ma: ‘Gisteren hebben ook Pietje en Marinus je in elkaar getimmerd. Kom op, iedereen doet het. Dus wat is het probleem?’
Rob: ‘Ma, je bent de grootste sofiste ooit. Jouw drogreden is een tu quoque: als Pietje en Marinus mij in elkaar beuken, wil dat niet zeggen dat Jantje het ook mag doen.’
Ma: ‘Rob, hier is een goede les voor je. Moraal en logische argumenten zijn voor mietjes; echte mannen troeven anderen af in macht en slinksheid. De morele en juridische wetten moet je in je voordeel buigen terwijl je anderen verleidt om die te respecteren. Je moet doen alsof je die ook trouw respecteert om vertrouwen te wekken, om beter te kunnen misleiden. Maar als je geen kans hebt om gepakt te worden, moet je die regels schenden, doen wat in je voordeel is, ongeacht hoeveel lijken je zal maken. Daarom moet je zo snel mogelijk aan de macht komen, om geen last van regels te hebben. Ik zal je helpen. Straks schrijf ik een anonieme brief aan de schooldirectie dat Jantje, Pietje en Marinus stelen uit de geldkas en andere kinderen verkrachten. En in het weekend gaan jullie met de school rotsen beklimmen. Kieper jij die drie in een ravijn als je het op een ongeluk kan laten lijken. Zo werkt de wereld nu eenmaal.’

De alwetende schrijft soms in de Volkskrant

Door Mihai. CAT: Internationaal Recht, Opinie, Politiek, Rechtbank voor Allen

In hun boek ‘Manufacturing Consent’ menen Herman en Chomsky dat onze kranten weinig van communistische propaganda verschillen. Kranten zijn op het eerste gezicht heel kritisch, maar dat is vaak schijn. De kranten stellen daarmee grenzen aan wat je mag denken. Als je deze grenzen passeert ziet men je als krankzinnig.

De column van Joyce Brekelmans in de Volkskrant is zo’n grens. Joyce wil tegendraads klinken; roept dat we enorme offers maken in onze groteske angst “voor mensen die vrijheid haten”. Want onze kans om in een aanslag te sterven is nihil. Joyce adviseert: terrorisme negeren en doorgaan met de lol. Op het eerste gezicht lijkt haar column heel kritisch over ons en onze leiders. Maar niks is minder waar en haar onwetendheid kooit ons denken.

De journalist is geen STASI

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

De staat is de natuurlijke vijand van het individu. Een sterk individu en een zwakke staat moeten we als ideaal hebben. De ideale staat is slechts een vuil wapen om vrij van slinkse types te zijn. Met deze principes toets ik altijd de regels van een staat en van het volkenrecht. Daarom ben ik blij dat SP wil dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen agenten en informanten ronselen onder politici, journalisten en ontwikkelingswerkers. Daarom val ik van mijn stoel af wanneer journalisten – zoals Bas Paternotte – nat worden van het idee om met de AIVD de koffer in te duiken.

Obama’s vals dilemma

Door Mihai. CAT: Filosofie

Obama’s dilemma ligt tussen privacy en veiligheid, riepen exegeten – zoals Paul Brill in de Volkskrant – toen Edward Snowden het zoveelste Amerikaanse spionageschandaal begon. Fout. Want Obama’s keuze is tussen wereldvrijheid en de VS als wereldtiran.

Duitsland laat Nederland een poepje ruiken

Door Mihai. CAT: Internationaal Recht, Opinie, Politiek

Koloniale machten hebben het moderne volkenrecht gemaakt en als de machtige het recht maakt dan is het een recht van de sterkste. De machtige gebruik het recht als alternatief voor geweld. Het recht van de sterkste heeft twee kenmerken: ten eerste lossen de machtigen hun onderlinge conflicten geweldloos op. Ten tweede wil de machtige de machteloze via het recht verleiden om zich geweldloos aan de wil van de machtige te onderwerpen. List is minder last.

Neem bijvoorbeeld de Spaanse kolonisten. Bij het landen in Amerika lazen de Spanjaarden de Indianen een zelfverzonnen juridisch document voor en legden uit waarom ze volgens een zelfverzonnen recht Amerika in bezit mochten nemen.

Maar de machtige komt meestal bedrogen uit, want recht als machtsinstrument is een boemerang. De machtige bindt zichzelf op lange termijn aan de wet en met zijn bluf dat het recht rechtvaardig is, bindt hij zichzelf aan rechtvaardigheid. De machteloze zal recht, rechtvaardigheid en invloed op de definitie van rechtvaardigheid eisen.

Drogredenaar Diederik Samsom

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek, Sofist Factory

Diederik Samsom praat met gewone mensen op twitter. Een paar dagen geleden, toen ik over hem roddelde, viel hij zomaar de discussie binnen; zonder dat hij geadresseerd was. Dus hij weet wanneer je het over hem hebt.

Maar twitteren met het volk – behalve de schijn scheppen dat je een politicus van het volk bent – maakt je kwetsbaar: want voordat je het weet betrapt het volk je op een drogreden. Gisteren betrapte een pientere twitteraarster Samsom op een drogreden.

Asscher moet zelf zijn contract tekenen

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

Toen ik hoorde dat Lodewijk Asscher de migrant een contract wil laten tekenen, om Nederlandse waarden te vereren, raakte ik in paniek. Moet ik nou op een omafiets stappen, klompendansen met boerenkool en worst als dagelijkse kost? Moet ik op een VOC-schip varen en de bevolking op de Banda-eilanden uitroeien, de Indonesiërs cultiveren? Moet ik mijzelf tot de politieke knecht van de VS zweren, tijdens een invasie in Irak, in ruil voor vette oliecontracten voor Shell? Of moet ik zoals Rutger Castricum bij zwangere vrouwen inbreken, hen met een roze microfoon op hun bek slaan, om te kijken hoe ze reageren?

Zuigen met Nausicaa Marbe

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

Vorige maandag keek de Volkskrant naar het allooi van het Nederlandse publieke debat. Nel Ruigrok, onderzoekster bij De Nederlandse Nieuwsmonitor, vertelt de krant dat:

  1. de toon wordt scheller
  2. vermaak wordt belangrijker
  3. het aantal onderwerpen krimpt
  4. meer mensen debatteren, via blogs, sociale media en sites

Drogredenaar Thierry Baudet

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht

Bij het lezen van het boek ‘De aanval op de natiestaat’ viel het me op dat Thierry Baudet telkens uit zijn duim zuigt. Bijvoorbeeld dat er geen universele mensenrechten zouden bestaan:

“Strikt juridisch gezien bestaan er dus geen universele rechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948) mist elke rechtskracht omdat het een verklaring is en geen verdrag. De internationale verdragen inzake Burgerrechten en Politieke Rechten enerzijds, en Economische, Sociale en Culturele rechten anderzijds (beide gesloten in 1966) stellen niet dat ze ‘mensenrechten’ codificeren, maar burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, enzovoorts. Wat deze rechten overigens betreft: ze bestrijken een zo breed spectrum aan beleidsgebieden dat ze het hele idee van universeel natuurrecht dat altijd en overal in gelijke mate zou gelden, volkomen uithollen.”1 [mijn vet]

GeenStijl is poen-justitie

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek

Volgens Bart Schut mag je de namen van de acht geweldplegers in Eindhoven op het internet zetten. Hij noemt de schandpaal van GeenStijl een “sterk staaltje moderne journalistiek”. Want het zou een afschrikwekkende werking hebben. Schut had zijn toetsenboord alweer op autopiloot, want hij heeft er geen enkele hersencel voor gebruikt.

Waarom zou ik GeenStijl en haar reaguurders toestaan om recht over mij te vellen? Wat is hun legitimiteit? Heb ik hen als polizei, rechter en beul aangesteld? Heeft iemand dat gedaan?

Thierry Baudet versus mensenrechtenhoven

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

In zijn boek “De aanval op de natiestaat” is Thierry Baudet sceptisch over internationale mensenrechtenhoven. Hij stelt dat rechters een uniforme cultuur moeten hebben om rechtvaardig te zijn en, omdat de culturen verschillen, zijn internationale hoven ongewenst.

In dit stuk beargumenteer ik het tegenovergestelde, dat de mensheid een wetmatigheid volgt in de ontwikkeling van waarden; en dat alle culturen gedeelde waarden hebben en ontwikkelen. Deze groeiende ‘overlappende consensus’ maakt het mogelijk dat internationale rechters conflicten beslechten.

Is Thierry Baudet de tweede Machiavelli?

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

Op een dag in 1964 riep de Amerikaanse admiraal Horacio Rivero: “Ik wil dat eiland!” Dát eiland heette Diego Garcia en het lag in het midden van de Indische Oceaan, zeer geschikt om snel Afrika, China, India, Rusland en het Midden-Oosten aan te vallen. Maar Rivero had twee problemen. Ten eerste was het eiland onderdeel van Mauritius, toen een Britse kolonie. Ten tweede was het bevolkt en Rivero kon niet vertrouwen dat negers Amerikaanse tanks voor lang zullen slikken.

Voor een Internationaal Mensenrechtenhof

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Politiek, Rechtbank voor Allen

Stel je voor dat je op vakantie in Koeweit ontvoerd wordt en beschuldigd van het verspreiden van videobanden met orgieën van de oppersjeik. Geheimagenten timmeren je drie dagen in elkaar, dwingen je tot valse verklaringen en smijten je op straat.

Eenmaal buiten grijpt de sjeik je opnieuw en geeft je een limousinetocht naar het paleis van zijn broer. Hij is wat excentriek in zijn gastvrijheid, zo dompelt hij je in een zwembad met lijken en bergt je in een kamertje op waar hij in olie gedrenkte matrassen in de fik steekt.

Thierry Baudet wil aanzetten tot haat

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie

Thierry Baudet pleit voor ongebreidelde vrijheid van meningsuiting in het NRC van 30 november: aanzetten tot haat moet kunnen; “Der ewige Jude” in de bioscoop ook. Slechts aanzetten tot geweld mag verboden zijn. Ik heb de neiging om Baudet gelijk te geven. Echter – om meer vrijheid te hebben – moeten we beter worden in argumenteren. Anders schept vrijheid slechts onrechtvaardigheid.

Bart Jan Spruyt geeft fatwa over Khadija Arib

Door Mihai. CAT: Opinie, Politiek, Sofist Factory

Bart Jan Spruyt mag geen Kamervoorzitter worden. Waarom? Omdat ik het zeg. Wie ben ik? Mihai. Is dit een grap? Nee. Klinkt het monsterlijk? Ja. Want dat is het.

In De Dagelijkse Standaard geeft Spruyt Khadija Arib een Berufsverbot: ze mag geen Kamervoorzitter worden omdat ze een dubbel paspoort heeft. En zij heeft daardoor twee groepen mogelijk conflicterende plichten, aldus Spruyt.

Spruyt en Wilders zijn de grootste fans van de koning van Marokko, omdat die Mohammed alle telgen van alle Marokkanen als Marokkaanse burgers beschouwt – sinds de Big Bang tot in het hiernamaals. Handig hè, dat Marokkanen nooit meer dan pleepoetsers mogen worden? Wat moet Arib doen om enige functie in Nederland te bekleden? Naar Marokko gaan, een revolutie plegen, de wet veranderen en daarna terugkomen. Dit geldt ook voor haar hier geboren kleinkinderen.

Masterclass broek aantrekken voor individuen

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

“Rechts-geleertheid is een konst om nae de rechtvaerdigheid te leven.”, Hugo Grotius

Stel je voor dat je als Nederlands burger in Koeweit ontvoerd wordt – pistool in je rug – en beschuldigd van het verspreiden van videobanden met orgieën van de oh zo vrome sjeik Jaber Al-Sabah Al-Saud Al-Sabah. Geheimagenten timmeren je drie dagen in elkaar, dwingen je tot valse verklaringen en uiteindelijk smijten ze je op straat.

Eenmaal buiten grijpt de sjeik je opnieuw en geeft je een limousinetocht naar het paleis van zijn broer. De sjeik is wat excentriek in zijn hospitaliteit, zo dompelt hij je onder meer herhaaldelijk in een zwembad met lijken, bergt je in een kamertje op waar hij in olie gedrenkte matrassen in de fik steekt. Terug in Nederland lig je zes weken in het ziekenhuis, je lichaam is voor 25% verbrand en dokters noemen je een posttraumatisch stress-syndroom-geval. Dit is niet de nieuwste James Bond film, dit zijn de heuse avonturen van de Britse piloot Sulaiman Al-Adsani.

Judge Cançado Trindade smuggles individuals into the Peace Palace

Door Mihai. CAT: Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

Inside the International Court of Justice, judges hush. Outside, when they don’t fear for their reputation or re-election, they speak about the elephant in the courtroom. This elephant is the lack of means for individuals to sue states in the courts of other states and in international courts. Two examples of such judges: Hersch Lauterpacht and Dame Rosalyn Higgins.

Hersch Lauterpacht pleaded for an International Court of Human Rights, criticizing the positivistic statist view of International Law (IL): “Once the cobwebs of that antiquated theory have been swept aside, the procedural incapacity of individuals is deprived of its logical foundation.”1 Dame Rosalyn Higgins argues that “there is nothing in the nature of international law which”2 dictates that individuals should not be parties to the ICJ and continues:

“Power, to be sure, rests still to a substantial degree with sovereign states: it is within their power, for the moment, to block the access of the individual to certain international tribunals and to continue to assert the old rule of nationality of claims. But the very notion of international law is not predicated upon this assumption, and the international legal system survives conceptually even were this to change. Additionally, these assumptions about access to international tribunals and force are in fact changing rapidly, with significant consequences in the delicate balance between the state and the individual.”3

Rechter Cançado Trindade smokkelt individuen het Vredespaleis in

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

Antônio Augusto Cançado Trindade is mijn nieuwe superheld. In zijn dissenting opinion in de rechtszaak Germany v. Italy heeft hij de Keizer in zijn blote schoonheid beschreven. Hij legde één van de slechte erfenissen in International Recht (IR) bloot: de staatsimmuniteit. Staatsimmuniteit lijkt op het eerste gezicht een onpartijdige regel, maar zoals andere IR-regels, uiteindelijk trekt hij de machtigen voor en schept onrecht voor individuen. Antônio is een van de rechters die zich daartegen verzet, zwemmend tegen de stroom in.

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)

Realistisch zijn over Ybo Buruma

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Free Will Wanting

Rechters liegen; hebben de Amerikaanse legal realists ons in de jaren ’20 van de vorige eeuw verteld. Rechters beslissen rechtszaken volgen hun eigen privémotieven en daarna vissen ze in het wetboek naar de wetten die bij hun beslissing passen. Aan de hand van deze wetten fantaseren ze een juridisch verhaal. En wij trappen daarin.

Realisten adviseerden ons om onze naïviteit over de rechtelijke beslissingen over boord te gooien en de rechtspraak op dezelfde manier te bestuderen als de empirische wetenschappen de fysieke werkelijkheid. Ondanks het feit dat ze armchair metaphysics’’ en “transcendental nonsense”1 verafschuwden, hebben realisten zelf geen onderzoek gedaan en baseerden ze zich nog steeds op hun eigen, of van opbiechtende rechters afkomstige intuïties.

Mensenrechter Giovanni Bonello is mijn Superhero.

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Filosofie, Internationaal Recht, Rechtbank voor Allen

De staat is de natuurlijke vijand van het individu. Daarom moet het individu middelen hebben om de staat te temmen, zoals uitgebreide mogelijkheden om staten bij internationale rechtbanken te kunnen aanklagen. Op 7 juli 2011 heeft Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een uitspraak gedaan in de rechtszaak Al-Skeini v. UK. Maltese Rechter Giovanni Bonello heeft een prachtige concurring opinion geschreven, een pleidooi voor een vergroting van de macht van het individu op de staat.

Ik wil hieronder een drietal dingen doen:

  • Ik zal in het kort beschrijven waar deze rechtszaak om ging: Over de vraag of Irakezen onder Britse bezetting Groot-Brittannië bij EHRM kunnen aanklagen voor mensenrechtenschendingen.
  • Uitleggen wat jurisdictie is en hoe dat bij EHRM tot nu toe heeft gewerkt.
  • Bonello’s revolutionaire visie op jurisdictie weergeven.

De stroman of de gladiool

Door Mihai. CAT: Beste Blogs, Sofist Factory

Op het legendarische slagveld tussen Henk Krol en Tariq Ramadan verschijnt regelmatig een stroman met negen levens. Max Pam, Carel Brendel en Amanda Kluveld verslaan hem onvermoeid. Het doel van dit stuk is tweeledig. Eerst wil ik de onjuistheid aantonen van de citaten over homo’s, afkomstig van de “Gay Krant tapes”. Deze citaten ondersteunen niet de stelling dat Ramadan met twee tongen zou spreken. Vervolgens wil ik aantonen dat de bovengenoemde opiniemakers een stroman aanvallen. Zij gaan er aan het feit voorbij dat de dubbele tong niet bewezen is en hameren op de correcte vertaling van de bandjes.

Sex, Gays, and Muslimtape